Mehemmed SAFFET

Muharrir

BÜTÜN TAHRÎRÂTI

23 Aralık 2023

Mîlâdî Yılbaşı Hristiyânî Kıymet Olub İslâm’a Savletdir…
Mehemmed SAFFET

MÎLÂDÎ YILBAŞI  HIRİSTİYÂNΠ KIYMET OLUB  İSLÂM’A  SAVLETDİR… Mehemmed SAFFET   Kâzım Karabekir’in Hâtırâtından bilinmektedir ki, Cumhûriyetçi dikta, Anadolu ehâlîsinin dînini Nasrânîyyet (Hrıstiyanlık) yapma niyetinde iken, bazı […]
10 Kasım 2023

-2- 10 Kasım Münâsebeti İle İlk Ve Son Türkiye Reis-i Cumhûrları Ne Dedi?..

Bu seneki 10 Kasım’da yani “Ebedî Şef M. Kamal Paşa’nın” 78. Ölüm yıldönümünde, CB RTErdoğan Bey çok “görkemli ve mahabbetli” tes’îd
10 Kasım 2023

-1- 10 Kasım Münâsebeti İle İlk Ve Son (T.C. Reis-i Cumhûrları) Ne Dedi?..

Türkiye’de meşrûtiyet ve cumhûriyet devirlerinin târihi nedense millet ve dünyâdan saklanmaktadır. Bir takım ölen zevâtın vasiyetleri, hatırâtı, nice
1 Kasım 2022

(2) Şevket Eygi İctihâdına Göre “İslâm Cumhûriyeti!”

Şevket Eygi’nin 18.12.2011 tarihli “İslâm cumhuriyeti!” yazısından 3 gün sonra da şu aşağıdaki serlevhalı yazısı intişâr etmiş olub, cumhûriyet (la republique)
1 Kasım 2022

(1) Şevket Eygi İctihâdına Göre İslâm Cumhûriyeti!

İctihâdlar kelepir! Yalınız İlâhiyatçı, ilâhyapyatçı, Haltettin-i Haramânî, Adnân-ı Dilberânî,  hoşgörü-diyalogcu, cübbe-şalvarcı, denaatçı, DİB’ci,
29 Ekim 2022

Eygi, “İlk Cumhuriyeti Hep Özlemiş!”

Hep özlemiş... Çünki 70 sene evvel dinlediği cumhuriyet nutukları, hiç kafasından çıkmamış ve ruhunu öylesine sarmış ve kuşatmış olmalı ki, “Hılâfetin
28 Mart 2019

(4) Dembokratların Yüz-Karaları Ve Yüz-Numaraları!
Mehemmed SAFFET

“İmtiyâz-ı Rubûbiyyetin sınıf-ı ruhbandan kendisine geçdiği” parlöman reisi Bay Çiçek “i’tirafnâmesine devam eder:
28 Mart 2019

(3) Dembokratların Yüz-Karaları Ve Yüz-Numaraları!
Mehemmed SAFFET

Bay Başkan Çiçek ile alâkalı haber ve beyanlar şöyle devam ediyor: "Çözüm yeni anayasa idi. Bu, olmadı. Bugün yapılamamış olsa bile
28 Mart 2019

(1) Dembokratların Yüz-Karaları Ve Yüz-Numaraları!
Mehemmed SAFFET

Gûya sandığa oy sokub içine girdiler; veya etdiler ve oradan dembokrat olarak çıkıb yeniden doğdular! “Oylar yeniden sayılmalı” diye
28 Mart 2019

(2) Dembokratların Yüz-Karaları Ve Yüz-Numaraları!
Mehemmed SAFFET

Bay Çiçek’in dediklerini şu kısmıyla tekrârlıyalım: “Bugünki sistem, GDO’su bozuk bir DAMOKRASİ oyunu sahneye koyuyor.
27 Mart 2019

Demokrasinin, Lâ Teşbih Şehâdet Ve Tevhîd Kelimesi; Ve 6 Îmân Esâsı (Âmentüsü!)

(Demb.krasi dîninin) tanrısı, “yeni dünya düzeni!” sloganıyla ortadadır ve bütün devletlerin parlamentolarını düzenleyen en tepedeki (gözetleyen
26 Mart 2019

Dembokrasi Âyînleri Bütün Hızıyla Berdevâm!

1) Dembokrasi Dini mezheblerinden HAS Parti rûhânî hocası Numan Bey, nereden aklına geldi ise İzmir ve İstanbul’dan yahudi vatandaşlarını meb’us
26 Mart 2019

Bir Yârenlik! Veya Hükûmet-i Cümhûriyye Başvezîri Receb Tayyib Beyefendi’nin Nazar-ı Dikkatine!

Birâder! 1) Evelâ beyân edeyim ki, benim dînim (dembokrasi) değil, Allâh Azze’nin DÎNİ olan İslâmiyyet’dir. Binâenaleyh, dembokrasi dîninin en
25 Mart 2019

Dembokrasi Tuzak Ve Çukuru!

Îmân, fikir ve davâsında şahsiyet, büyük mütefekkir Merhûm Üstâd Necib Fâzıl Bey’den okuyalım: “-Hakkı tek ve kendisinde bilenlere karşı,
19 Mart 2019

İnce Ayar Uyutma = Dembokrasi Denen Faşizma!

Şimdi her yerde dünyevîleşme (sekülarizma) ve dünyâlaşma (globalizma), dünyâya açılma, v.s. gibi laflar revaçdadır; ve dünyâ insanının onbinde birinin bile
19 Mart 2019

Taze Seçim Naneleri!

Ecdâdımın hançeresinde “intihâb!”  “Fransız ihtilâli!” denilen hareketden sonra frenklerin dünyâya ihrâc ederek yeryüzünü kendilerine benzetmek içün
9 Mart 2019

Dembokrasi Din, Bunu Vâz’ Edenler Tanrı, Mübelliğleri Ruhban Sınıfı Ve Tasdîk ü Tahsîn Edenler De Onun Mü’minleri Mi?

Memleket tepeden tırnağa, dembokrasi dininin zikirleri ile âyin yapar hâle getirildi; ve Allâh’ın Dînine âid herşey, ya evlere veya câmilere tıkılmış
26 Aralık 2018

Kelâm-ı Kadîm’in “Akletmez Misiniz?” Deyişine, “Ödül”Deki Kültür Ve Sanat Nasıl Girer?

Receb Tayyib Paşa 19 Aralık 2018 Târîh-i Efrencî’sinde ve  Saltanat-ı Cumhûriyyenin Külliye’sindeki “Ödül” Merâsiminde: “Rabbimiz Kur'an-ı Kerim’de bize
24 Aralık 2018

Gene Ödül, Gene Aynı Nakârât!

19/12/2018 efrencî takvimi günü, “2018 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü” böyyük merâsimi de, Külliye-i Tayyibe’de, yani  cumhûriyyet Sarây-ı
24 Temmuz 2018

Lozanizma, İslâmiyyet’in Dünyâ’dan Silinmesi Karârını İstihdâf Eder!

CB’nın “Birileri bize Lozan’ı zafer diye YUTDURMAYA ÇALIŞDI!” demesi, ortalığı iyice karıştırdı!. CHP, ULUSAL VE MASONİZMA ateizması
11 Temmuz 2018

(2) Şevket Eygi Beyin Dediği Gibi Yemin, Bir Müslüman İçün Dînî Bir “Ritüel!” Midir?

Şevket Bey aynı yazısında devam ediyor: “Medenî ve gerçekten demokrat ülkelerde kişiler kendi kutsal kitaplarına el basarak
11 Temmuz 2018

(1) Şevket Eygi Beyin Dediği Gibi Yemin, Bir Müslüman İçün Dînî Bir “Ritüel!” Midir?

Şevket Eygi Bey 4.7.2011 efrencîsinde şunları yazdı: 1)  “-İSLAM dininin yeminlerle ilgili hükümleri vardır. Yemin, bir Müslüman için dinî bir
8 Temmuz 2018

İslâmiyyet Dışında “Yemin” Olmaz, “Şehid” Olmadığı Gibi…

İslâmiyyet’de “yemîn”, Kur’an, Sünnet ve icmâ’-ı ümmet ile sâbit bir (akid)dir; ve dolayısıyla “zarûrât-ı dîniyyeden” olup, ona, edille-i şer’iyye
18 Haziran 2018

B.Vekîl’in, Tatar Kazan’ında Heykel Perestişi!..

Raisü’l-Vüzerâ BinAli Bey, 6/12/2016 tarihinde yani 15 Temmuz Haçlı Seferinden 5 ay kadar geçer geçmez, soluğu Moskova’da aldıkdan
13 Haziran 2018

Acem Palavrası, Saftirikler, Güncellemeci Reformcular, Gevişgen Ve Değişgen Devletliler!.

“Müslümanım” demekle her şeyin hâllolduğunu zannedenler, iki cihanda da öyle perişân oluyor ve hüsrâna düşüyorlar ki, bunu anlatmak
10 Şubat 2018

Ş. Eygi Abdülhamîd Hân’a “Müstebit” Diyor!

Şevket Eygi Bey, İstanbul terbiyesi almış çok kibar mı kibar bir Beyefendi bilinir!. Ancak, aşağıda o kadar kibarlaşmış ki, Cennetmekân Fidevs-i
19 Ekim 2017

Baykal, Peygamber Aleyhisselâm’a Neden Sataşdı?

Bu cum fırkası, İngiliz projesi olduğundan mı nedir, İslâm Dîni ile oldum olası bir türlü geçinemez!
4 Mart 2017

Karaman’ın, Nâdir Şâh Câferîliğini Parlatma Projesi! (2)

1.1.İbrahimi Dinler: Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam Dünya üzerinde yaşayan ve mensubu çok olan üç büyük din
27 Şubat 2017

Karaman’ın, Nâdir Şâh Câferîliğini Parlatma Projesi! (1)

Mehemed SAFFET
27 Şubat 2017

(1) Karaman’ın, Nâdir Şâh Câferîliğini Parlatma Projesi!

Mehemmed SAFFET
3 Aralık 2016

İslâm “Puthânesi” Olursa İslâm “Anayasası” Da Olur!

İçinde yaşadığımız devir “Cumhûriyet Câhiliyyesidir!” Cennetmekân Abdülhamîd Hân Hazretleri zemânında yetişen “Osmanlı Ehl-i Sünnet Ulemâsının”
29 Kasım 2016

2-3 Yaşındaki Bebeklere Kadar Devletleştirmenin Adı Komünistlik Olmaz Mı?

İngiliz, Yahudi, ABD, AB gibi dünya şeytanlarının Pensilvanya İblisine (Haçlı Seferi) “DÜZDÜRMELERİNİ” Receb Tayyib Paşa ve Partisi hiç
17 Eylül 2016

Her Şeyi Berbât Edenler, Haccı Ve Kurbânı Mı Etmez?

Hacc ve Kurban ibâdet ve taatları, bu sene de aynı çığırından çıkmış hâliyle ve birçok noktasıyla şer’-i şerîfe mugâyir, keyfî ve laik dembokratik
27 Ağustos 2016

Norveç, Belhum Edâll Ve Mayasında Or….Luk Varsa, Buna Özendirmek Ne!?

TRT, tam da 26 Ağustos günü verdi haberi!. 26 Ağustos 1071, Büyük Selçuklu Devlet-i İslâmiyye’sinin, HAÇLI SÜRÜLERİNİ Malazgirt Meydan Muhârebesi
24 Mart 2016

Ekselans! “Yılan” Mı Dediniz?..

Terör dedikleri ve Haçlı Avrupa da dâhil dünyanın içine eden ıkınış, ruznâmenin başına oturtuldu; ve bütün dünya devletlerini de içine alan ve ALLÂH’a
3 Mart 2016

Adâlet Allâh’ın Emri, Yargı Âdil Olamaz!

Memleket, Fetözede olalı her taraf yolgeçen hanı, gazetelerin içi dışı “câsus” kaynar oldu; ve Şarkî Anadolu’da da 34 yaşında İngiliz dişişi parlömanter
6 Şubat 2016

Bir Chp Klasiği!

Şu CHP ağlarken güldüren, gülerken ağlatan, bir hılkat garîbesi... Okuyalım: “CHP’liler Mescide Karşı Nöbette!”
29 Ocak 2016

İki Câmi Arasında Kalan Bînemâz!

“ABD ikinci adamı” dedikleri (Bıden) nâm freng, geçenlerde geldi ve ayar verib gitdi! Ankara sekülarizması da, herife yedirib içirdi, önünde caketini
27 Ocak 2016

Eygi Bey’in Yeni Fetvâsı: “Müslüman Bir Homo Religiosisdir!”

Artık “Homo’lu, religion”lu fetvâlar (fetâvâ) da görür olduk ki; böylece göz ve zihinler, Lâtince’nin bu cenâbet “homo” kelimesini iyice benimsiyecek
24 Ocak 2016

Koçların Dedesi Hâhâmbaşı Haim Nahum!

Aşağıda okuyacağınız yazı, Erol Karayel’e âid olub, oldukça mufassal bir yakın târih ma’lûmâtı ihtivâ etmektedir. Yahudi Başhâhâmı Haim Nahum,
16 Ocak 2016

Ö.Çelik’e Göre: “Laiklik Türkiye’nin Nükleer Gücü” İmiş!

Böyle son derece abes ve hades lâflar eden AKP irilerinden M.Ali Şâhin’e mukâbil; Ö. Çelik de, Acem palavralarını da fersâh fersâh aşan bir abartı ve
28 Kasım 2015

Bu Ankara, Belçika Sınır İhlâli Yapınca Neye Susar Ve Uçağını Düşüremez?

Moskof ayısı hem sınır ihlâli yapar, hem de tayyâresi alev topuna çevrilib düşürülünce “arkamdan hançerledin”, yok “özür dilemelisin” , yok
20 Haziran 2015

Artık Kara Şapkalı Sülüman Bey De Yok!

İslâmköy’lü Yahya ve Ümmühan’dan olma Sülüman Demirel’in adı geçdiği yerde akla neler gelecekdir: 1) En başda İslâmiyyet’e bakışı
19 Haziran 2015

Sülüman “Müslümandır Ve İslâm Mücâhididir” Diyenleri De Gördük!

1971’li seneler... Merhûm Üstâd Necib Fâzıl Bey, BÜYÜKDOĞU’su ile Sülü içün “masonluğunu” dile getirerek vesikalarını neşreder!
10 Mayıs 2015

(13) Şevket Eygi Bey, Meğer, “İcâzeti” De Olduğu Hâlde: “Asıl Cumhûriyetçi Benim…. Laiklik İslâm’ın Esâsında Vardır!” Diyormuş!.

14) Eygi Beyi’in bir “Batı hayranlığı” vardır ki, bunun hududları, i’tikâdî tehlikeleri bile içine alacak kadar genişdir. Bunu hem bizzat kendisi i’tirâf
25 Nisan 2015

Muhterem Enver Baytan Hocamızla Mezheplerin Telfiki (Birleştirilmesi) Hususunda Bir Röportaj

 -Hocam Diyânet İşleri Reisliği “Mezâhibin Telfîki ve İslâm’ın Bir Noktaya Cem’i” adlı bir kitab neşretdi. Duydunuz mu, bilmiyorum?
17 Nisan 2015

(11) Şevket Eygi Bey’in İcâzeti Yoksa Da, (İzni) Varmış! Üstelik “Asıl Cumhuriyetçi Benim!” Diyor…

5) “Cumhûriyet fazilet rejimidir” diyen Monteskiyö gibi Freng keferelerinden alıb, bu kabil muzahrafâtı müslümanlara taşımak, sık sık “Ehl-i
11 Nisan 2015

(10) Şevket Eygi Bey’in İcâzeti Yoksa Da, (İzni) Varmış! Üstelik “Asıl Cumhuriyetçi Benim!” Diyor…

Eygi, “Yemin-i şer’îye” de daha evvel “ritüel” adını takmışdı! İnternetde bile, bu kelime ile islâmî bir ıstılah olan tabirlerin ifâde edilemiyeceği apaçık ortaya
4 Nisan 2015

(9) Şevket Eygi Bey’in İcâzeti Yoksa Da, (İzni) Varmış! Üstelik “Asıl Cumhuriyetçi Benim!” Diyor…

Eygi Bey’in felsefesine göre hiçbir Şeriat Kitabında ve hiçbir Ehl-i Sünnet Ve’l-Cemaat âliminden nakledilmiyen nice teşehhîye müntehî “ictihadlar”,
24 Mart 2015

(8) Şevket Eygi Bey’in İcâzeti Yoksa Da, (İzni) Varmış! Üstelik “Asıl Cumhuriyetçi Benim!” Diyor…

Eygi Bey, yazdıklarını, musallâ taşında alınan “tezkiye-i meyyit” benzeri “tezkiye-i nefs” gibi bir vesîkaya dayandırıyor! Bunu, “devrin büyük
12 Mart 2015

(7) Şevket Eygi Bey’in İcâzeti Yoksa Da, (İzni) Varmış! Üstelik, Tasavvuf Mistisizmmiş!

Eygi Bey’in efrencî (8.2.2015) tarihinde yazdığı yazının uygunsuz olduğu üzerinde durmuş ve tenkîd etmişdik. Şöyle diyordu:
5 Mart 2015

(6) Şevket Eygi Bey’in İcâzeti Yoksa Da, (İzni) Varmış! Üstelik, Tasavvuf Mistisizmmiş!

Merhûm Muhammed Zâhid Efendi Hazretleri, Eygi Bey’in de işâret etdiği gibi, 35 sene evvel irtihâl buyurdular. Geride akâid ve ahlâka müteallık
26 Şubat 2015

(5) Şevket Eygi Bey’in İcâzeti Yoksa Da, (İzni) Varmış! Üstelik, Tasavvuf Mistisizmmiş!

(1) Eygi Bey’in (8.8.2010) tarih-i mîlâdîsinde Millî Gazete’de yazdığı ve mechule okuduğu “belâlı” bedduanâme de, Pensilvanyalı “Hocia” veya
17 Şubat 2015

(4) Şevket Eygi Bey’in İcâzeti Yoksa Da, (İzni) Varmış! Üstelik Tasavvuf, Mistik Boyutmuş!

Eygi Bey’in, “Tasavvuf, İslâm’ın mistik boyutudur” saçmasında geçen; ve  “boyut” diye uydurulan; ve cisimlerin eni boyu ve derinliğini ifâdede
15 Şubat 2015

(3) Şevket Eygi Bey’in İcâzeti Yoksa Da, (İzni) Varmış! Üstelik Tasavvuf, Mistik Boyutmuş!

Merhûm MZK Hocaefendi de dâhil, ZIYÂİYYE-HÂLİDİYYE-MÜCEDDİDİYYE ve NAKŞİYYE veya sâir turûk-ı aliyye silsileleri üzerinden Rasûl-i Rusül
13 Şubat 2015

(2) Şevket Eygi Bey’in İcâzeti Yoksa Da, (İzni) Varmış! Üstelik, Tasavvuf Mistik Boyutmuş!

Eygi Bey, “Dinî konularda kendi  re’y  ve  hevâm ile yazı yazmaktan hayâ ederim.” Diyor... Acebâ: “- Halbuki tasavvuf İslâm’ın
11 Şubat 2015

(1) Şevket Eygi Bey’in İcâzeti Yoksa Da, (İzni) Varmış! Üstelik, Tasavvuf Mistisizmmiş!

Efrencî (8.Şubat.2015) tarihinde yazdığı bir yazısında, Millî Gaz. ve Vahdet cerîdeleri muharriri Mehmed Şevket Eygi, “kerameti kendinden
19 Haziran 2014

Çatı Katından Dumanlar Tüterken: Viyana’dan Da “Ne Demek Sünnîlik, Siz Müslüman Değil Misiniz” Bombaları Patlıyor!

Dem.okratik ve Laik Cumhûriyet’in “temsîlî dembokrasisi” T.B.M.Meclisi denen 550 baş adamın reisi Cemil Çiçek nâm kimesneye göre “iflâs etmiş!”
8 Mayıs 2014

Hoca Mocanın Olur Da, Şeyhin Meyhin “Paraleli” Hatta Parabolü Olmaz Mı?

Olur! Hem de kurt izinin koyun izine karışdığı, “paralel hocafendiler, kedicikli mehdiler ve bilmem neler”in cirit atdığı, alâmât-ı suğrânın
25 Ocak 2014

Şecâat Arzederken Dilipok, Neresini Gösteriyor?

Entel, dantel, mütefekkir (!) veya mütefeyyil medya aydınlarından (!) ve birâder-i muhteremim Bayram Efendinin icâd-ı kadîmi Dilipok nâm kimesne,  (24
8 Ocak 2014

(2) Eygi’nin Dinde Tenâkuzları, Pürsür’at Berdevâm!

Adı geçenin efrencî (7.Ocak. 2014) tarihli yazısında da kafadan atma tenâkuzlar bir hayli boldu!. Bunlara da temâs ederek vebâlden kurtulalım!
2 Ocak 2014

Görmez’in, İmamlarına Susmayı Göstermesi!

DİB Başı Görmez, T.C.’deki câmilerin mihrap ve mimberlerinde laik dembokratik cumhuriyet me’murları olarak vazife yapan astlarına, yaklaşan
17 Aralık 2013

(1) Eygi’nin Dinde Tenâkuzları, Pürsür’at Berdevâm!

Eygi, sık sık DİB denen yerin şefaatına sığınarak bazı yamuklukların, bu laik dembokratik Cumhuriyet müdiriyyeti tarafından, sanki orası Şeriat’la
27 Ekim 2013

Eygi, Kendi Karizma Ve Resmini Nasıl Çiziyor?!

Şevket Eygi Bey’in 24 Ekim günü yazdığı yazıda bazı satırlarına bakalım: “Bina, zina, riba gırla gidiyor.Tesettür ve hicabın, iffet ve
19 Eylül 2013

(F) Tipi Bedduaların Okları Akp’ye Yağıyor!

Ma’lûm Cemaatle AKP’nin arası iflâh olmaz derecede bozulalı, Okyanus Ötesinden gelen ve köpüren, hışım, buğz ve adâvetin hududları, şimdi de
8 Nisan 2013

(3) Eygi, Neden Bu Kadar İngiliz Hayrânı?

Bu makâlelerimize başlarken şöyle demişdik: “Şu aşağıdaki satırlara, hayır (Fetvâya, daha doğrusu ictihada!) ne diyeceğiz?.
1 Nisan 2013

(2) Eygi, Neden Bu Kadar İngiliz Hayrânı?

Bir evvelki makâlemizde Büyük usta ve böyyük mütefekkir Eygi hakkında son olarak şöyle yazmışdık: “Şu aşağıdaki satırlara,
22 Mart 2013

(1) Eygi, Neden Bu Kadar İngiliz Hayrânı?

Şevket Eygi, (5.3.13) târihli yazısında şöyle yazıyor: “- Bir Müslüman, durum hakkında kendi hevasına, re’yine, kaprislerine, asabiyetine
15 Mart 2013

(3) Eygi’nin, Koltuklar Gibi Görünerek Üstâd’ın Gıybetini Yapması…

Hangi millet, ölüp gitmiş büyüklerini böyle Eygikülli usûlleri ile acaba anmaktadır? Dünyâ’da bir benzeri var mıdır? Meselâ Kamalistler bile ölüleri
14 Mart 2013

(2) Eygi’nin, Koltuklar Gibi Görünerek Üstâd’ın Gıybetini Yapması…

Hele Merhûm’un “çıkardığı gazete ve dergiler bir müddet sonra kapanırdı!” demek; ve bunu da “hesab-kitâb bilmezdi!” şeklindeki gıybet ve
14 Mart 2013

(1) Eygi’nin, Koltuklar Gibi Görünerek Üstâd’ın Gıybetini Yapması…

Eygi, alâmeleinnâs ve matbuat yolu ile Merhûm Üstâd Necib Fâzıl Bey’in gıybetini yaparak haram işlemiş ve bu haramı, gizli olarak değil de, alenen
13 Şubat 2013

Papalık Ve Dünyâ Siyâseti Fırıldakları!

Papa denen haçlıbaşının istifâsına giydirilen sebeblerin hiçbiri, asıl sebeb olamaz; ve  bütün bunlar, hakîki sebebi setre yarayan ıvır zıvır ve dedikodulardır...
2 Şubat 2013

Müteferrik

CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, “Kürt milliyetçiliğini bana ‘ilericilik’ ve ‘bağımsızcılık’ diye yutturamazsınız. Türk ulusuyla
27 Aralık 2012

(4) Şevket Eygi İctihâdı İle, “Laik Dembo-Kratik” Devlet Bütçesi (Havuzu veya birikintileri), Oldu Beytülmâl-i Müslimîn

Beytülmâl, tecezzî kabûlü muhal olan mutlak dîn İslâmiyyet’in, vahy keyfiyetini aksetdiren ve mücerred o dîne âid bir hazîne... Beytülmâl’in gelir ve
22 Aralık 2012

(3) Şevket Eygi İctihâdı İle, “Laik Dembo-Kratik” Devlet Bütçesi (Havuzu veya birikintileri), Oldu Beytülmâl-i Müslimîn!

Şevket Eygi Bey şöyle tahrîr eyleyüb “beytülmâl-i müslimîn” hakkında pek alâkasız ve abes şeyler ortaya atmış ve şöyle yazmışdı:
20 Aralık 2012

Yarın Kıyâmet Kopacakmış!!!

Maya takvimine göre 21 aralık cum’a günü saat 13.11’de Kıyâmet kopacakmış!. Hani derler ya, “bir deli bir kuyuya bir taş atar, 40 akıllı çıkaramaz!”
17 Aralık 2012

(2) Şevket Eygi İctihâdı İle, “Laik Dembo-Kratik” Devlet Bütçesi (Havuzu Veya Birikintileri), Oldu Beytülmâl-i Müslimîn!

Sayın Eygi Bey’in “sex kölesi” dediği şeylere şimdiki “kemalist cazgırlar selerini çıkartmıyorsa!” bunun sebebi elbetde apaçık ortada! Ne ki
14 Aralık 2012

(1) Şevket Eygi İctihâdı İle, “Laik Dembokratik” Devlet Bütçesi (Havuzu veya birikintileri), Oldu Beytülmâl-i Müslimîn!

Efrencî (13.Aralık.2012) târihli yazısında “Ehl-i Sünnet Avukatımız Ş.Eygi” gene yeni ictihadlar döktürdü!. Okuyalım:
10 Aralık 2012

Süleymannâmedeki Birâderân Türk Olmuş!

Bilmem kaçıncı cumhurlop cumhur başkanı Arnavut Sülü Birâder hakkında bir haber: “- MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, eski Cumhurbaşkanı
10 Haziran 2012

Şevket Eygi’nin İctihadları Şimdi De Sünnîlikle Şiîlik Üzerine!

8.6.12 tarihli yazısının serlevhası “bu kadarını ne sünnî yapar ne şii” olan Eygi, gene aklına ve nefsine uygun yazıp durmuş, ahkâm kesmiş!
17 Mayıs 2012

(6) Şevket Eygi’nin İctihadlarına Göre “1923’de Cumhûriyet, İslâm Cumhuriyeti!” Olarak Başlamış!

Şevket Eygi devam ediyor: “İslamda din dünya, ruhanî cismanî (sprituel temporel) ayırımı yoktur. Genel Müdürlük seviyesinde
13 Mayıs 2012

(5) Şevket Eygi’nin İctihadlarına Göre “1923’de Cumhûriyet, İslâm Cumhuriyeti!” Olarak Başlamış!

Şevket Eygi devam ediyor: “İstanbul'da Dolmabahçe sarayında, Ankara Millet Meclisi tarafından seçilmiş bir Halife-i Müslimîn vardı ve her Cuma
10 Mayıs 2012

Şevket Eygi’nin “Yeni Bir Din Türetilmek İsteniyor!” Başlıklı Yazısı Münâsebetiyle…

9.5.2012 târihli yazısında, adı geçen yazarın bazı tesbitleri iyi, güzel ve doğru... Ancak sonlara doğru bir paragraf, rezâlete yakın bir heyelân bölgesi
7 Mayıs 2012

(4) Şevket Eygi’nin İctihadlarına Göre “1923’de Cumhûriyet, İslâm Cumhuriyeti!” Olarak Başlamış!

Ş. Eygi devam eder: “Cumhuriyete gelince: Laik cumhuriyet de olabilir, din cumhuriyeti de...”
4 Mayıs 2012

(3) Şevket Eygi’nin İctihadlarına Göre “1923’de Cumhûriyet, İslâm Cumhuriyeti!” Olarak Başlamış!

Şevket Eygi Bey’in İngiliz müslümanlarına verdiği akıl şöyle devam ediyor: “Kız çocuklarını ilkokuldan üniversiteye kadar bütün okullara ve
1 Mayıs 2012

(2) Şevket Eygi’nin İctihadlarına Göre “1923’de Cumhûriyet, İslâm Cumhuriyeti!” Olarak Başlamış!

Şevket Eygi Bey’in satırlarına devam edelim: “Akılları yeterse, maddî imkanları varsa onlar: Medreseler açabilir.  Tarikat ve tasavvcuf tekkeleri
29 Nisan 2012

(1) Şevket Eygi’nin İctihadlarına Göre “1923’de Cumhûriyet, İslâm Cumhuriyeti!” Olarak Başlamış!

23 Nisan’da Ş, Eygi’nin yazı başlığı şu: “SABATAYCILARIN LAİKLİK DAYATMASI” Metne geçelim... “Batı'da, demokraside,
27 Şubat 2012

(1) Şevket Eygi’nin Yeni İctihâdına Göre “Laik Türkiye Sosyolojik Açıdan Sünnî Bir Cumhûriyetmiş!”

Karışık kafalar, kafa karıştırmaya devam ediyor. “İslâm cumhuriyeti-İslâm Demokrasisi-İslâm Burjuvazisi ve Bir Müslüman HOMO religiosisdir!”
26 Ocak 2012

(7) Şevket Eygi’nin İctihadlarına Göre “1923’de Cumhûriyet, İslâm Cumhuriyeti!” Olarak Başlamış!

Şevket Eygi devamdadır: “Demokrasiye ve insan haklarına uygun bir rejim mi istiyorsunuz? Buyurun İngiltere örneğini taklit edin.
15 Aralık 2011

(2) (Hâşâ Min Huzûr) O Mahlûkun Adını 16 Kere Zikretmek Ve Koşer Reklâmı, Mide Bulandırıyor!

Bir evvelki yazımızda arkadaşımızın şu satırlarını iktibas etmişdik: “D…zun yaygın olduğu bir Hıristiyan ülkesinde ve şehrinde yaşasam, Yahudilere
14 Aralık 2011

(1) (Hâşâ Min Huzûr) O Mahlûkun Adını 16 Kere Zikretmek Ve Koşer Reklâmı, Mide Bulandırıyor!

Şevket Eygi Bey, “o haram mahlûk!” ile alâkalı yazarken de ölçüyü kaçırıb iyi tedkîk etmeden çalakalem bir şeyler yazıyor.
10 Kasım 2011

(2) Şevket Eygi’nin “İslâm Demokrasisi!” İctihadı!

Bir de madalyonu çevirip, öteki soğuk tarafdan heceleyerek okumaya çalışalım: “-Müslüman halkın büyük kısmı İslam'ı iyi bilmiyorsa ve hükümlerini
11 Ekim 2011

Şevket Bey’e Göre “Çâre Mehdi’yi Beklemekmiş!” 

Şevket Bey'in aşağıdaki yazısında birçok hakîkat payı olmakla beraber son paragrafa doğru kantarın topu iyice kaçmış gene! Herkese
5 Ekim 2011

Şevket Eygi Bey’in Günlük “İctihâdına!” Göre Abdülmecid Efendi Hazretleri Halîfe İmiş!

Mehmed Şevket Bey adı geçen yazısında şöyle devam ediyor: “Bir İslam devleti nehar-ı Ramazan'da alenen oruç yenilmesine rıza göstermez, yiyenleri
2 Ekim 2011

Şevket Eygi Bey’in Günlük “İctihâdına!” Göre Müslümanlara Dinde Zorlama Varmış!

ŞEVKET EYGİ BEY’İN GÜNLÜK “İCTİHÂDINA!” GÖRE MÜSLÜMANLARA DİNDE ZORLAMA VARMIŞ! Mehemmed SAFFET     Şevket Bey (2.10.11) tarihli ve “Ağlayan yok” serlevhalı yazısında şöyle yazıyor: “Din […]
9 Eylül 2011

(1) Şevket Eygi’nin “İslâm Demokrasisi!”

Şevket Eygi Bey modern ve asrî ictihadlarına devam ediyor. Şimdi de “İslâm Demokrasisi!” diye bir ictihad yumurtladı… Millî Gazetenin (6.11.2011)
26 Ağustos 2011

(1) Şevket Bey’in “Tebrik, Selâm Ve Hürmetler Sunup Ellerinden Öptüğü!” Yer!

Şevket Eygi Bey 24.8.11 tarihli ve “Câmilerde sandalye ve tabura fitne ve bid’atı” serlevhalı yazısında böyle bir fitne ve bid’atdan bahsediyor ki, bu
25 Ağustos 2011

“Orduya Hürmet”

Mehmed Şevket Eygi bey, 21.8.11 efrencî târihinde kaleme aldığı yazısında şöyle yazıyor: “-Liseyi 1952'de bitirdim, aynı yıl
21 Ağustos 2011

(1) Hayrettin! Gene Haltettin!

Yeni Şafak yazarlarından “zamâne müctehidi” Bay Hayrettin Karaman nâm meşhûr, (7.8.11) tarihinde “Tehammül mü hoş görmek mi?” serlevhalı bir yazı