29 Ekim 2022

Cumhûr, Cumhûriyet, Cumburlobiyet Ve Çamuriyet!

Müslümanları ve İslâmiyyet’i en büyük iç tehdid veya irticâ’ gören gayr-i müslim ve şeytânî cebheler, târih boyunca binbir taktik ve
1 Kasım 2021

(5) “Atatürk’e Kâfir Denemez” Derken, Allâh Azze’ye: “Âyetin (kitâbın) Yasak” Demek…

Bağçeli tâlihsiz veya İslâm’sız grup konuşmasında, Türkiya’daki ucûbe sistem ve onun gene ucûbe hukûk düsturları içinde vücûd bulan iktidâr ve muhâlefetin
21 Mart 2021

Atay, Yatay, Horultay ve Laiktay…

“Şarıltay” veznindeyse “sayış, danış, yargıtay”; Çengitay olur devlet, hükûmetse çalgıtay!
16 Mart 2019

(3) Dib’iş Başı Ne Demek İstiyor Veya “Dünyâ Kadınlar Günü!”

DİB’iş denilen müdiriyet, lâyık (lâdînî=ateist) devletin muhâfaza edici bir paratöneri veya “Emniyet muhâfızı” olarak varlığa sâhibdir.
24 Temmuz 2018

“İslâm’ın Unutdurulması” İçün Lozan’da Verilen Sözler!

Târihi boyunca İslâm dînine içde ve dışda düşman olanlar, dâimâ, müessir ve umûmî taktik olarak müslümânlara âid bir ülke ehâlîsini biribirlerine
23 Ağustos 2017

“Eğitim Bakanı”; Çökmüş Ve Darwinist Bir Maarif!

“EĞİTİM BAKANI”; ÇÖKMÜŞ VE DARWİNİST BİR MAARİF! Zıyâiyye BEKÇİSİ   Mektebleri vâsıtasıyla bir memleketin genç neslini, sürü veya mankurt olmakdan adam olmaya sevkeden teşkîlâta “Maarif Vekâleti” […]
24 Şubat 2016

Köksüz Rejimlerin Sonu Savrulmakdır!

İslâm, dört delîli ile de Allâh irâde ve hâkimiyyetine dayanan bir nizâm olması hasebiyle, benzeyib taklid edebileceği ikinci bir sistem
23 Aralık 2015

Akp’li Şâhin: “Dindarları Biz Laikleştirdik!”

Lâiklik 1789 Fransız İhtilâlini yapan ateist-yahudi işbirliği ile ortaya çıkmış; ve Kilise’nin, Devlet tepesindeki cenderesini kırmak üzere
31 Mart 2010

İslâm Coğrafyasında Haçlı-Yehûdî-Siyon İşbirlikçiler Ve Hedefleri…

Kelâm-ı Kadîm’in ikinci Sûre-i Celîlesi olan Bakara Sûresi, topyekûn insanları üç sınıfa ayırmakla başlıyor. 2 âyet ile mü’minlerin, 4 âyetle kâfirlerin ve tam
31 Mart 2010

İslâm Coğrafyasında Haçlı-Yehûdî-Siyon İşbirlikçiler Ve Hedefleri…

Ahmed SEYYİDOĞLU
19 Ekim 2008

Başpiskopos Değil, Sarıklı Başpolitikos, Allâh’ın Dîninden Ne İstiyor!?.

Kubilây ticâretiyle “Menemen” maskotu hâline de gelen Cum. mitinglerinin toptancısı Tuncay ma’lûmunun kanalizasyonunda, 19 ocakda konuşan echel-i