27 Mart 2019

(2) Müslümanın Belâsı, Onu “Sekülerleştiren” Batırıcı-Bâtıl Dembokratik Politika Ve Parti Tefrîkasıdır…

Merhûm Üstâd’a karşı irtikâb edilen yalanlar ve yalancı şâhidlerle de beslenen fırıldak ve kataküllilerin şümûl ve kökleri, bâlâda zikredilen vesîkanın
24 Mayıs 2018

Üstâd-ı Muazzez Merhûm Necib Fâzıl Bey’i Yâdederken…

Üstâd Necib Fâzıl Bey Merhûm, îmân ve dehâsıyla beşer târihinde misâline az rastlıyacağımız bir fânîydi. Ancak içinde yaşadığımız yamuk ve
24 Mayıs 2018

Hasretiz Üstâdım…

Gidişinle, gurbetin hasret acısı kaldı,
24 Mayıs 2018

(1) Merhûm Büyük Üstâdı Yâdederken…
Ahmed SEYYİDOĞLU

Merhûm Üstâd Necib Fâzıl Bey’in, irtihâl-i dâr-ı bekâ eyleyişinden çeyrek asır geçdi; ve hakkında çok şeyler yazıldı. Hattâ bazı ucûbe cücelerin, O’nun
18 Aralık 2017

Meclis’te İkinci ‘Peygamber’ Kavgası

Meclis'te önceki gün yaşanan "Peygamber" kavgasının bir benzeri bundan 34 yıl önce de yaşanmıştı. Necip Fazıl Kısakürek, bir partilinin o dönemde
31 Temmuz 2017

İmam-ı Rabbâni’nin Hayatı

Eseri, Allah ve Resulünün kitaplarından sonra dinin en büyüğü… Zatı da, velîlik ikliminin ufku… Hicretin 971’inci yılında Hindistan’ın Serhend
13 Haziran 2017

Patlama

Maddeci şöyle konuşur: -Artık felsefe devri geçmiştir. Bir şeyi anlamak, onun künhüne nüfuz etmek, fikirle mücerretleri kuşatmak diye (metafizik)
8 Ocak 2013

Üstâd Merhûm’un “Çöp Bidonundaki” Kedi, Köpek Ve Kubur Fâreleri!

Bir iki haftadır, Üstâd Necib Fâzıl Merhûm’un aleyhinde; aslında ise, Merhûm’un üzerinden Allâh’ın Dîni’ne karşı veryansın eden bir sürü
8 Ocak 2013

Üstâd Merhûm’un “Çöp Bidonundaki” Kedi, Köpek Ve Kubur Fâreleri!

Ahmed SELÂMÎ
6 Eylül 2011

“Bize, Müslüman İsmi Taşıyan Değil, Müslümanlıkdan Anlayan Lâzım!”

Başında imparator taşıyan ve adı veya vasfı imparatorlukolan ve en bâriz husûsiyyeti de emperiyalistlik bulunan devlet ve hükûmet vâkıası ve
2 Eylül 2009

(1) Ey, Büyük Doğunun Müslüman Oğuz Gençliği!

Gençlik, bir milletin istikbâli demek olduğuna göre, ona en iyi yetişme imkânı veremeyen milletler, kendilerini yaşıyor zannetseler de, artık o milletin