Dembokrasi Âyînleri Bütün Hızıyla Berdevâm!
26 Mart 2019
(1) Müslümanın Belâsı, Onu “Sekülerleştiren” Batırıcı-Bâtıl Dembokratik Politika Ve Parti Tefrîkasıdır…
27 Mart 2019

DEMOKRASİNİN, LÂ TEŞBİH ŞEHÂDET VE TEVHÎD KELİMESİ; VE 6 ÎMÂN ESÂSI (ÂMENTÜSÜ!)

Mehemmed SAFFET

.

(Demb.krasi dîninin) tanrısı, “yeni dünya düzeni!” sloganıyla ortadadır ve bütün devletlerin parlamentolarını düzenleyen en tepedeki (gözetleyen piramitde göz, sırlı oda ve locadaki beynelmilel beşerî akıl) ne ise, işte o…

Bütün parlamentolar, bu tanrının federatif devletlerinde onu temsil eden, “bir üçdür, üç birdir”in mümâsili “300 birdir, bir üçyüzdür!” deyişin benzeri…

Lâ teşbih tevhid kelimesi de, “Dünyâ gemisinin kaptanına!” ve onun rotasına ters her rotayı nefy ü redd ve O’na şeksiz ve şübhesiz ve bilâ kayd ü şart iman… Meselâ “Türkçe olipiyatları!” gibi bütün kültürel (!) “mülâhaza”, techîzatlanma ve temsîlâtda “Onun otoritesini tanımak!”; ve bu tanrının kulu ve elçisi olan parlamentoların başkanlarını son kullanma târihine kadar ölesiye tasdik…

Lâ teşbih 6 âmentü umdesine gelince, bunlar da “son kullanma tarihine kadar!” işte:

1) Yukarıda işâret edilen tanrının varlığına, “Okyanus ötelerine!” uçak taşıyan gemilerinin kuvvetine ve dize getirici rûhâniyyet ve himmetine, ve nükleer silâhlarının yok edici kudretine, “yeni dünyâ düzenini!” yaratıcı hâlikıyyetine îmân!

2) Yüce rubûbiyet makâmına âid istihbârât teşkilâtlarının, husûsî mahallere getirib götürdüklerine, gizli ve açık bütün mesajların ve bütün senaryo ve her türlü planlı ve müretteb ve insanlığın hayrına (!) topyekûn gözboyama, yalan, fısıldaşma, laf taşıma, icabında şantaj, korkutma, tehdîd, v.s. ne varsa, bütün bunların hiç değiştirilmeden kul ve elçilere aynen aktarılmasında, vazifeli (gölge adamların) varlığına îmân…

3) Bütün kitablara (anayasaların bütün madde, bend ve fıkralarına tepeden tırnağa îman) ve onlara aykırılığın karşısına çıkış ve redd… Her türlü mukaddes Kitabların keenlemyekün olduklarına ve onların artık aslâ kaale alınamıyacaklarına îmân…

4) Tanrının mesajlarını insanlara liderlik vasıfları ile tebliğ eden ve beşerî aklın asla vazgeçilmezliğine ömrünü adayan ve “dembokrasi zikrini!”en ileri derecelere götürmek peşindeki bütün en üst sınıfın elçiliğine îmân…

5) Yamukluk yaparak, verilen emir ve yasaklara ters gidenlerin mutlaka operasyonel bir terbiye ve cezadan geçirilerek haklanacağına; ve yapacakları serkeşlik, fısk, ısyân ve tuğyanın, dikkatle ta’kib edildiğine ve iktidarlarının veya muhalefetlerinin şöyle veya böyle, terör odakları veya kaset odakları veya zina seanslarını olağanlaştırarak tuzaklaştıran bir takım mihraklar marifetiyle yanına kâr bırakılmayacağına îmân…

6) Dembokrasi Dininin tanrısı nerede ne olacağını, kendisini mutlak kâhin sıfatına sahib bildiği içün en hatasız şekilde (kader tayin ederek elinde tutar!) Veya tahmin eder ve öylece de çıkar ki, buna da dembokrasi dininin mü’minleri iman eder!…

Mesele budur ve görünen köy kılavuz istemez!

Dembokrasi Dininin her memleketde ne kadar mezhebi varsa, herkes mutlaka onlardan birinde olduğunu hür (!) veya esir irâdesiyle ortaya koymalıdır…

Böylece Dembokrasi tanrısı ve ekibi piramitiçinden bakan gözüyle, hangi memleketin hangi bölgesinin hangi mahallesinde hangi zihniyetde mahluk var, bunu Okyanus ötesinden ve mutantan ofisinden görebilmeli; ve “yeni dünya düzeni!” içün yapacağı hesablarını en az hatalı hatta sıfır rizikoyla önünde görebilmelidir!

Dünyâ nüfûsu içinde ehlîleştirilmesi icab edenler ve etmeyenler bilinmelidir…

Guantanamo ihtiyâcı ne kadardır, bütün bunların ince ayar hesablarının yapılması içün bu dinin bir mezhebine oy kullanmak şartdır; ve aksi halde dembokratik bir suç işlenmiş olunacakdır!

Yaşasın hürriyet!

Yaşasın Dembokratik haklar!

(İntişârı: 08.06.2011)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir