24 Eylül 2017

Diyalog Taltifnâmesi, Asıl Diyalog Pîri Olana Verilmeliydi!

 DİYALOG TALTİFNÂMESİ, ASIL DİYALOG PÎRİ OLANA VERİLMELİYDİ! Tâhir MÂHİR   Beştepe’nin “Diyalog İşleri Başkanlığına = DİB”na getirib çakdığı (Erbaş Ali) nâm umum müdür, sosyal medyada hoşça […]
21 Eylül 2017

Demokrasi İşleri Başkanlığı = DİB İle, İslâmiyyet’i Tasfiye…

DEMOKRASİ İŞLERİ BAŞKANLIĞI = DİB İLE, İSLÂMİYYET’İ TASFİYE… Tâhir MÂHİR   Yeni DİB başına “Pirefesör Ali Erbaş” diye bir adamı getirib dikdiler!. “Demokrasi Dînini, Demokrat İşleri […]
16 Ağustos 2017

(3) Tavil Tayyib Paşa’nın Diyânet-i Ilmâniyye’den Şedîd Şekvâsı!

TAVİL TAYYİB PAŞA’NIN DİYÂNET-İ ILMÂNİYYE’DEN ŞEDÎD ŞEKVÂSI! (3) Tâhir MÂHİR   18) Bir başka taptâze misâli de, “Zıyâiyye Bekçisi” imzâsıyla sitemizde intişâr eden bir makâleden, aşağıdaki  […]
13 Ocak 2017

Görmez’e Göre: “Katliâmın Mabedde Veya Klüpde Yapılmasının Farkı Yokmuş!”

Bir makalemizde şöyle demişdik: “Başvekîl Muâvini Prof. N. Kurtulmuş Bey’in bir insanı “milletin ortak değeri”
5 Temmuz 2016

Akp Dib’inin Takvim Hesabları Gene Dib’e Vurdu!

Türkiye Beştepe Sarayı, sadece T.C. Başkanlığı içün değil, hesablarını ve ütopisini dünya müslümanlarının başkanlığı (!) yani “hılâfeti” içün seferber etse
4 Mayıs 2016

(3) Sünnîlik Olmadan İslâm Mı Olurmuş, Gülünç!

1) RTE’nın, Hayrettin Karaman gibi telfikçi adamların te’sîrinde kalarak 5-6 senelik zaman içinde, sünnîlik ve şiilik gibi i’tikâdî temel
2 Şubat 2015

AKP, Ehl-i Sünnet’i Ortadan Kaldırmak İstiyor

Abdülfettah KEVSERÎ
2 Ağustos 2013

Dib De, O Vehhâbîmeşreb Pırasasör De, Şevket Eygi De, O Komedyen Hoca Da Hakk’ı Söylemiyor!

1966’lardan beri, DİB denilen yerin İslâmiyyet’e âid hiçbir hususda söz sâhibi olamıyacağını yazar dururuz. Çünki 1924’de, Şer’iyye ve Evkâf
13 Nisan 2013

Dib, Hiç Uyanır Mı Veya Diyalog Fitnesi!

Ahmed SELÂMÎ
6 Kasım 2011

“Allâh Azze İle Muârazanın” Da Adı: Bayram!

İslâmiyet, Allâh Azze ve Celle’nin irâdesine istinâd eden bir hüküm ve haberler bütünü… Tecezzî kabûl etmeyen O’na, Mûsâ Aleyhisselâm’dan sonra bir de
7 Nisan 2008

Sarıklı Başpolitikacı, Allâh’ın Dîninden Ne İstiyor!

Kubilây ticâretiyle Menemen maskotu hâline de gelen Cum mitinglerinin toptancısı Tuncay ma’lûmunun kanalizasyonunda, 19 ocakda konuşan echel-i