25 Haziran 2023

“Allâh Azze İle Muârazanın” Da Adı: Bayram!
Ahmed SELÂMÎ

İslâmiyet, Allâh Azze ve Celle’nin irâdesine istinâd eden bir hüküm ve haberler bütünü… Tecezzî kabûl etmeyen O’na, Mûsâ Aleyhisselâm’dan sonra bir de
10 Haziran 2023

Diyanet’te Din Görevlilerine “Dinler Arası Diyalog” Dayatması

Diyanette son 20 yılda yayınlanan kitapların tamamına yakını, bu şekilde İslam itikad esaslarını hedef alır mahiyettedir. Ali Erbaş zamanında, özellikle son yıllarda çıkartılan kitaplar daha da vahimdir.
22 Nisan 2019

Asıl Mükâfât, Erbaş Ali’ye Değil; Hayrettin’e Verilmeliydi!
Tâhir MÂHİR

Beştepe’nin “Diyalog İşleri Başkanlığına = DİB”na getirib çakdığı (Erbaş Ali) nâm umum müdür, sosyal medyada hoşça vakit
16 Mart 2019

(3) Dib’iş Başı Ne Demek İstiyor Veya “Dünyâ Kadınlar Günü!”

DİB’iş denilen müdiriyet, lâyık (lâdînî=ateist) devletin muhâfaza edici bir paratöneri veya “Emniyet muhâfızı” olarak varlığa sâhibdir.
21 Eylül 2017

Demokrasi İşleri Başkanlığı = DİB İle, İslâmiyyet’i Tasfiye…

Yeni DİB başına “Pirefesör Ali Erbaş” diye bir adamı getirib dikdiler!. “Demokrasi Dînini, Demokrat İşleri Başkanlığı=DİB”
16 Ağustos 2017

(3) Tavil Tayyib Paşa’nın Diyânet-i Ilmâniyye’den Şedîd Şekvâsı!

TAVİL TAYYİB PAŞA’NIN DİYÂNET-İ ILMÂNİYYE’DEN ŞEDÎD ŞEKVÂSI! (3) Tâhir MÂHİR   18) Bir başka taptâze misâli de, “Zıyâiyye Bekçisi” imzâsıyla sitemizde intişâr eden bir makâleden, aşağıdaki  […]
30 Nisan 2017

(1) “Kutlu Doğum Haftası” Oryantalist Kafalı Dib’çilerin Mi Uydurması İmiş?!

Layık dempokratik DİB, (21/4/2017) târîh-i efrencîsinde “Basın Açıklaması” dediği bir lâf çıkını neşrederek: “Kendisine iftirâ atıldığını,
13 Ocak 2017

Görmez’e Göre: “Katliâmın Mabedde Veya Klüpde Yapılmasının Farkı Yokmuş!”

Bir makalemizde şöyle demişdik: “Başvekîl Muâvini Prof. N. Kurtulmuş Bey’in bir insanı “milletin ortak değeri”
5 Temmuz 2016

Akp Dib’inin Takvim Hesabları Gene Dib’e Vurdu!

Türkiye Beştepe Sarayı, sadece T.C. Başkanlığı içün değil, hesablarını ve ütopisini dünya müslümanlarının başkanlığı (!) yani “hılâfeti” içün seferber etse
4 Mayıs 2016

(3) Sünnîlik Olmadan İslâm Mı Olurmuş, Gülünç!

1) RTE’nın, Hayrettin Karaman gibi telfikçi adamların te’sîrinde kalarak 5-6 senelik zaman içinde, sünnîlik ve şiilik gibi i’tikâdî temel
1 Ocak 2016

(1) Müteveffâ Bay Bayar: “Lozan’da Verdiğimiz Söz Gereği Türkiye’den Müslümanlığı Tamâmen Kaldıracağız!”

Fransız ihtilâlinin dinsizleri tarafından uydurulan ve (laicus) lâfzı ile haçlı literatürüne geçirilib DÜNYÂ’YA ve bilhassa da Memâlik-i Osmâniyye’ye ihrâc
2 Şubat 2015

AKP, Ehl-i Sünnet’i Ortadan Kaldırmak İstiyor

Abdülfettah KEVSERÎ
2 Ağustos 2013

Dib De, O Vehhâbîmeşreb Pırasasör De, Şevket Eygi De, O Komedyen Hoca Da Hakk’ı Söylemiyor!

1966’lardan beri, DİB denilen yerin İslâmiyyet’e âid hiçbir hususda söz sâhibi olamıyacağını yazar dururuz. Çünki 1924’de, Şer’iyye ve Evkâf
13 Nisan 2013

Dib, Hiç Uyanır Mı Veya Diyalog Fitnesi!

Ahmed SELÂMÎ
7 Nisan 2008

Sarıklı Başpolitikacı, Allâh’ın Dîninden Ne İstiyor!

Kubilây ticâretiyle Menemen maskotu hâline de gelen Cum mitinglerinin toptancısı Tuncay ma’lûmunun kanalizasyonunda, 19 ocakda konuşan echel-i