6 Mart 2024

(4) Ramazan Şeytanlarından Kurtulmak!

Sistem öyle bir Dîn “karşıtı” ki, sâdece (yahudi) tahrîfâtını esas alarak işliyor; ve bozmak içün Ramazan’ı da öylesine kullanıyor! Allâh’ın
24 Temmuz 2018

Atatürk ile İnönü’nün sırdaşı Haim Naum ve Lozan’ın şifresi: Din öldürülecektir

Lozan anlaşmasının kilit isimlerinden biri Hahambaşı Haim (Hayim) Naum'dur. Türk tarafı ile batılı ülkeler arasında mekik dokuyan Yahudi
24 Temmuz 2018

Lozanizma, İslâmiyyet’in Dünyâ’dan Silinmesi Karârını İstihdâf Eder!

CB’nın “Birileri bize Lozan’ı zafer diye YUTDURMAYA ÇALIŞDI!” demesi, ortalığı iyice karıştırdı!. CHP, ULUSAL VE MASONİZMA ateizması
31 Mart 2010

İslâm Coğrafyasında Haçlı-Yehûdî-Siyon İşbirlikçiler Ve Hedefleri…

Ahmed SEYYİDOĞLU
15 Şubat 2010

(2) Müteveffâ Bay Bayar: “Lozan’da Verdiğimiz Söz Gereği Türkiye’den Müslümanlığı Tamâmen Kaldıracağız!”

Cumhurlob müctehidlerinden (!) Haltettin Karamânî’nin şirden ictihadları ise, daha ziyâde fer’î mes’elelere taallûk ediyor… Bunlar, çırağı Kaşar-Şaşar