KİTAB KIRÂATİ:

Büyük Şehîd Merhûm

İskilibli ÂTIF HOCA


MİR'ATÜ'L İSLÂM

İ'TİKÂD KISMI

Muharriri Sultan Fâtih câmi'-i şerîfi ders-i âmlarından

İskilib'li MUHAMMED ÂTIF

(1332)

BAŞMUALLİM

 

CEMÂAT

Sözde İslâm, bir ferdi bir ferdine kaynamaz;
Bu halle, utanmadan camide saf saf namaz!

(Öfke ve Hiciv (1974))
GÜLŞENÎ'DEN ÇİZGİLER