23 Haziran 2018

Vahyi Redd Sistemi Demokrasi, Bir Dünya Dînidir!

ABD’sinden Japon’una, İsveç’inden G.Afrika’sına, T.C.’sinden Mısır’ına kadar dünyada tapılan en büyük tanrı “HALK;” ve ritüelleri en çok parlamento
23 Haziran 2018

Bir Yârenlik! Veya Hükûmet-i Cümhûriyye Başvezîri Receb Tayyib Beyefendi’nin Nazar-ı Dikkatine!

Birâder! 1) Evelâ beyân edeyim ki, benim dînim (dembokrasi) değil, Allâh Azze’nin DÎNİ olan İslâmiyyet’dir. Binâenaleyh, dembokrasi dîninin en
12 Ocak 2018

“Yerli Ve Millî” Olma Mefhûm Ve Mevhûmu!

“YERLİ VE MİLLΔ OLMA MEFHÛM VE MEVHÛMU ! Ahmed SELÂMÎ   Bir-iki yıl içinde uydurulan bir ta’bir de, “Yerli ve millî olmak” şeklinde hançerelerden fırlatılır oldu! […]
23 Ekim 2015

-5- Allâh’dan Başka Rabblara Tapmak…

Öyle anlaşılıyor ki, “dembokratik idâre” denilen beşer akıl ifrâzâtı ile ortaya çıkan vahiy dışı sistemlerde, kütüb-i şer’iyyemizde geçen “îmân-ı
29 Ağustos 2011

Başlarken…

Ahmed SELÂMÎ