14 Temmuz 2023

15/Temmuz/2016 Ve Fıtrat Hılâfına Dîn Uydurmak Ve Hüküm Vaz’etmek…

15/Temmuz/2016 cinnet târihi, Tanzîmât’dan beri ve hele 96 yıldır, Neo-Haçlı Cebhesi “güdümünde” Osmanlı-İslâm Coğrafyasında “Dinsiz bir kavim
26 Mayıs 2023

Dembokrasi Dîni, Ancak Kendi Varlığı Ve Dışındakileri De Eritmek İçün Vardır!
Ahmed SELÂMÎ

İngiliz-Yahûdî-ABD Üçlü triumvirası, “Kalblere, dillere ve ellere dembokrasi zikrini” aslâ boş yere vermez. Çünki bu sistem, o Global çete veya triumvira usâresi olub, bir
13 Haziran 2020

(1) Bağçeli’nin “Demokrasi Ahlâkı” Güzelleme Ve Özümsemesi!

Politikacılar, câhil olduklarından dembokrasinin “Antik Yunan Aklının İfrâzâtı” olduğunu ekseriyyetle bilmezler! Mîzâh yapayım deseler (mîzân) yokdur ki, yapsınlar!
27 Mart 2019

Demokrasinin, Lâ Teşbih Şehâdet Ve Tevhîd Kelimesi; Ve 6 Îmân Esâsı (Âmentüsü!)

(Demb.krasi dîninin) tanrısı, “yeni dünya düzeni!” sloganıyla ortadadır ve bütün devletlerin parlamentolarını düzenleyen en tepedeki (gözetleyen
26 Mart 2019

Dembokrasi Âyînleri Bütün Hızıyla Berdevâm!

1) Dembokrasi Dini mezheblerinden HAS Parti rûhânî hocası Numan Bey, nereden aklına geldi ise İzmir ve İstanbul’dan yahudi vatandaşlarını meb’us
26 Mart 2019

Bir Yârenlik! Veya Hükûmet-i Cümhûriyye Başvezîri Receb Tayyib Beyefendi’nin Nazar-ı Dikkatine!

Birâder! 1) Evelâ beyân edeyim ki, benim dînim (dembokrasi) değil, Allâh Azze’nin DÎNİ olan İslâmiyyet’dir. Binâenaleyh, dembokrasi dîninin en
24 Mart 2019

-5- Allâh’dan Başka Rabblara Tapmak…

Öyle anlaşılıyor ki, “dembokratik idâre” denilen beşer akıl ifrâzâtı ile ortaya çıkan vahiy dışı sistemlerde, kütüb-i şer’iyyemizde geçen “îmân-ı
22 Mart 2019

Cumhûriyetin Lâik Ve Demokrat Adam Ve Madamlarını “Oylamamak, Büyük Vebâl” Mi?

Hilâfetin ilgâsından bu yana Türkiye, Cumhûriyet’in hâkim olduğu bir beldedir. Kurucusu da “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan
9 Mart 2019

Dembokrasi Din, Bunu Vâz’ Edenler Tanrı, Mübelliğleri Ruhban Sınıfı Ve Tasdîk ü Tahsîn Edenler De Onun Mü’minleri Mi?

Memleket tepeden tırnağa, dembokrasi dininin zikirleri ile âyin yapar hâle getirildi; ve Allâh’ın Dînine âid herşey, ya evlere veya câmilere tıkılmış
16 Mart 2018

Vahyi Redd Sistemi Demokrasi, Bir Dünya Dînidir!

ABD’sinden Japon’una, İsveç’inden G.Afrika’sına, T.C.’sinden Mısır’ına kadar dünyada tapılan en büyük tanrı “HALK;” ve ritüelleri en çok parlamento
12 Ocak 2018

“Yerli Ve Millî” Olma Mefhûm Ve Mevhûmu!

“YERLİ VE MİLLΔ OLMA MEFHÛM VE MEVHÛMU ! Ahmed SELÂMÎ   Bir-iki yıl içinde uydurulan bir ta’bir de, “Yerli ve millî olmak” şeklinde hançerelerden fırlatılır oldu! […]
29 Ağustos 2011

Başlarken…

Ahmed SELÂMÎ