Ahyed HÂLİDÎ

Şâir

BÜTÜN MANZÛMELERİ

8 Ağustos 2019

Bayram Mı Gelmiş?
Ahyed HÂLİDÎ

İşte yine gelmiş o, her sene gelen bayram!
29 Mayıs 2019

Ah, Ayasofyam!
Ahyed HÂLİDÎ

Fâtih’in tuğrasısın Fetih’de Ayasofya!
25 Mayıs 2019

Hasretiz Üstâdım…
Ahyed HÂLİDÎ

Gidişinle, gurbetin hasret acısı kaldı,
4 Mayıs 2019

Ru’yet-i Hilâl
Ahyed HÂLİDÎ

Haçlı nasıl hançerse, o mukaddes Hilâl’e,
2 Nisan 2019

Vadribûhum!

“Evlâdınız yedi yaşı geçince; Onlara namazı, tam emrediniz!”
1 Nisan 2019

İki Haslet…

HADÎS-İ ŞERÎF MEÂLİ: “Mü’min olan kimse herhangi bir hâlet üzerine fıtraten mecbûr olabilir, hıyânet ve yalan müstesnâ. Bunlar, fıtrata muhâlifdir.” (287) (Câmiü’s-sağîr)   İKİ HASLET… Ahyed […]
29 Mart 2019

Seçim!
Ahyed HÂLİDÎ

Seçim.. halka yem, bir de batırmak rakîbini, Dillerde dembokrasi, kalbde “kasetokrasi!”
29 Mart 2019

Sandık Ve Oyun!
Ahyed HÂLİDÎ

Varsa âlimi halkın, eşitdir en câhile, Bunlarla sürüb gider, dem-bokrasi oyunu!
21 Mart 2019

Atay, Yatay, Horultay ve Laiktay…
Ahyed HÂLİDÎ

“Şarıltay” veznindeyse “sayış, danış, yargıtay”; Çengitay olur devlet, hükûmetse çalgıtay!
7 Ekim 2018

Kavâid-i Aşere…
Ahyed HÂLİDÎ

Kavâid-i aşere kalbimizde esâsât, Cemâat bunda bulur tevhîd ile nizâmât...
21 Eylül 2017

Müslüman Çocuğuyum

Rabbim Allâh’dır benim,
17 Eylül 2017

Süvârî

Süvârî îmânla, tevzi’de helâl,
16 Eylül 2017

Etfâl

Erirse dîn ve ahlâk, ilhâdın pençesinde,
12 Eylül 2017
ÇOCUK VE OYUN

Çocuk Ve Oyun

Çocuk tab'an şefkat ister;
26 Temmuz 2017

O Ki…

S ilâhlı SON Peygamber;
16 Haziran 2017

Yem Borusu

Öttür, öt dur borazan, “Ben yem borusuyum!” de,
24 Ekim 2016

Sabah Mü’mîn Akşam Kâfir

Bugünü resmeder hadîs mefhûmen;
24 Haziran 2015

Kem-âl!

“Kem âlât ile kemâlât olmaz!” demiş ecdâdım,
1 Mayıs 2015

Gemiler Yansın!

Koşun erler yol Allâh’ın,
23 Ocak 2012

Kâr-Zarâr

Cemâat arasında Allâh içün iş yapan;
23 Aralık 2011

Korkum…

Korkuldukca korkmak, en abes korkum!