Ahyed HÂLİDÎ

Şâir

BÜTÜN MANZÛMELERİ

7 Ekim 2018

Kavâid-i Aşere…
Ahyed HÂLİDÎ

Kavâid-i aşere kalbimizde esâsât, Cemâat bunda bulur tevhîd ile nizâmât...
20 Ağustos 2018

Bayram Mı Gelmiş?

İşte yine gelmiş o, her sene gelen bayram!
19 Ağustos 2018

Ru’yet-i Hilâl

Haçlı nasıl hançerse, o mukaddes Hilâl’e,
29 Mayıs 2018

Ah, Ayasofyam!

Fâtih’in tuğrasısın Fetih’de Ayasofya!
24 Mayıs 2018

Hasretiz Üstâdım…

Gidişinle, gurbetin hasret acısı kaldı,