Mehemmed SAFFET

Muharrir

BÜTÜN TAHRÎRÂTI

15 Ağustos 2011

“Hacıbayram Camii’nde Vahim Bir Bid’at”

Şevket Eygi Bey’in 15.8.11’de Ramazan-ı Şerîf’in ortalarındaki yazısının başlığı bu… Okuyalım: “-Çağımızın büyük
5 Ağustos 2011

Şevket Eygi Bey’in, “kimlik, particilik, baronlar, vatandaşlık, türkçe krizi!” Gibi Mes’elelerde Sapıklık Dedikleri!

Şevket Eygi Bey (4.8.11) tarihinde “Vahim Bozukluklar ve Sapıklıklar” serlevhasıyla Millî Gazete’de yazdığı yazısında bazı noktaları vuzuha kavuşturmamış,
4 Ağustos 2011

(5) Şevket Eygi Bey’e Tecdîd-i Îmân Mı Lâzım?

Din elden gitdi diye kâreler bağlayan Şevket Bey devam ediyor: “-Şu memlekette nikahlanmadan karı koca hayatı yaşamak, çocuk yapmak
3 Ağustos 2011

(4) Şevket Eygi Bey’e Tecdîd-i Îmân Mı Lâzım?

Lâ teşbih ve lâ temsil, istikbâlde gelecek olan Allâh’ın kulu ve Son Peygamber’in ümmetinden Mehdi ve Îsâ Aleyhimesselâm da, O ZAMAN,
1 Ağustos 2011

(3) Şevket Eygi Bey’e Tecdîd-i Îmân Mı Lâzım?

Okyanus Ötesine âid zikri muharrer %2’lik mikroskopik hassas ölçüler, “psişik, sismografik ve meteorolojik dalgalanmalar” ortaya koyup, buna göre
28 Temmuz 2011

(2) Şevket Eygi Bey’e Tecdîd-i Îmân Mı Lâzım?

Okyanus Ötesi Böyyük makamların onca hassas elektronik terâzîleri dururken, Şevket Bey ise almış eline ecdâdından kalma topu gidip gelmez
26 Temmuz 2011

(1) Şevket Eygi Bey’e Tecdîd-i Îmân Mı Lâzım?

Şevket Eygi Bey, (24.7.2011) de kaleme aldığı “Din elden gidiyor mu, gitdi mi” serlevhalı fıkrasında diyor ki: “-DİN elden gidiyor mu, yoksa gitti
20 Haziran 2011

Şevket Eygi Bey Tenâkuza Düşmeden Yazmalıdır…

Şevket Eygi Bey İslâm gibi mutlak bir hakîkatla “Kemalizm!”denilen beşerî bir dîni mukâyese ediyor. Fakat bu mukâyesesinin mübhem bulduğumuz bazı
13 Haziran 2011

Dembokrasi Âyinleri Bitdi, Şimdi Sıra Samanaltı Su Yürütme Ve Karpuz Kabuğuna Bastırma Fasıllarında!

1) Hele şükür dembokrasi dininin çan seslerinden, korna zırıltılarından, böğürtü ve öğürtülerinden kurtulduk; ve beynimiz, bir nebze de olsa bu ses
7 Haziran 2011

Başvezîr Receb Tayyib Bey, “Kürtleri Asimilasyon Bitmişdir!” Derken, Doğru Mu Söylüyor, Yalan Mı?

Dembokrasi Dîni toz duman memleketi yalayıp yutarken, 15 dembokratik parti (mezheb) de akıllara zarar beyânlarla son sür’at ilerliyor!
2 Haziran 2011

İskenderpaşa Cemaati Nereye? Veya Ve Mine’l-Garâib

Abdülhamîd Cennetmekân Hazretleri zamanında Nakşibendiyye’nin en büyük mümessillerinden biri, Müceddid-i zaman Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî
23 Mayıs 2011

“Özel Hayat!”

Ecdâdımın hançeresinde “Hayât-ı şahsiyye!”  Dembokratik din, mantık, tarz, şeytânî akıl ve ideoloji içinde “özel hayât ve onun dokunulmazlığı!”