7 Haziran 2018

(5) Ramazan Şeytanlarından Kurtulmak!

Şimdi papazla hahamla “iftâr” sapıklıkları başladı! 15 asırdır görülmiyen bir dalâlet ki, İslâm târihinde hiçbir yerde rastlanmaz!
19 Eylül 2012

Bu Müşrik Ve Kahpe Filimciler, “Hoşgörü Ve Diyalog” Denen Fitnenin İç Yüzündeki Şeytanlığı, İşte Böyle Gün Yüzüne Çıkardılar…

İşte, müslüman görünerek , bunların dümen suyunda giden ve sap-saman yiyib bu yolda geviş getiren “hoşgörü-diyalog” dîni
7 Mayıs 2012

Nihâyet Gülen’i, (Müctehid Ve Mehdîden Sonra) Asrın Müceddidi De Yapdılar!

Ma’lûm ve ma’hûd “hoşgörü diyalog” tâifesi, mu’tâd halvetlerinden birini “uluslar arası peygamber yolu” gibi acâib bir isim altında ve Anteb
24 Şubat 2008

Vatikan, Alevîliği İslâm’ın Yerine Oturtma İblisliğinde…

Son haftalarda Muharrem ayı vesîle ittihâz edilerek, bir “alevîlik” furyası ve şamatasıdır gidiyor! “Bayram değil seyran değil eniştem beni neye
1 Aralık 2007

(1) İslâm’ı Tahrîf Yahûdî Haçlı Projesidir!

“Hoşgörü-diyalog mezheb-i vatikânîsinin” FBI korumasındaki “Hoşfendi”sine büyük bir vecd ve cezbe derecesinde merbûtiyyet içre bulunanlardan