15 Haziran 2024

(4) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Osmanlı torun-torbası ve cumhuriyet çoluk-çocuğu ve Erbakan yetiştirmesi “Futboldaş” ve O’nun ta’bîriyle “Bizansın çocuğu” ve vatan aşkıyla yanıb kül olmuş “
26 Mayıs 2023

Sandık Ve Oyun!
Ahyed HÂLİDÎ

Varsa âlimi halkın, eşitdir en câhile, Bunlarla sürüb gider, dem-bokrasi oyunu!
26 Mayıs 2023

Allâh Allâh, Hiçbir Parti Kongresi “Allâh; Ve O’nun Hâkimiyyeti…” Diyemiyor!

MHP de kongre yapdı, “milliyetçilik ve TÜRK” kelimelerine, îmânı üzerinden ne dedirtmek istediyse onları dedirtdi; ve “ALLÂH ve
26 Mayıs 2023

Dembokrasi Dîni, Ancak Kendi Varlığı Ve Dışındakileri De Eritmek İçün Vardır!
Ahmed SELÂMÎ

İngiliz-Yahûdî-ABD Üçlü triumvirası, “Kalblere, dillere ve ellere dembokrasi zikrini” aslâ boş yere vermez. Çünki bu sistem, o Global çete veya triumvira usâresi olub, bir
31 Mart 2021

İki Haslet…

HADÎS-İ ŞERÎF MEÂLİ: “Mü’min olan kimse herhangi bir hâlet üzerine fıtraten mecbûr olabilir, hıyânet ve yalan müstesnâ. Bunlar, fıtrata muhâlifdir.” (287) (Câmiü’s-sağîr)   İKİ HASLET… Ahyed […]
17 Kasım 2020

Parti-Parti, Darbe-Darbe Cumbokrasi Ve Politikacı Gürûhu!

Diğer kavimler gibi Türkler de Müslüman olunca, Hakk ve hakikatın ve insanlığın ne olduğunu, şu 4 ana temelde (Ilmin, Îmânın, Amelin ve Ahlâkın) ne
15 Haziran 2020

İslâm Ahlâkı Ne Olacak?

Bağçeli Devlet demiş: Üç tanrısı meclisin, Tart yiyince, adâlet, vasfı oldu rejimin!
5 Nisan 2019

%85 İle Gene Batı Ve Onun Sistemi Dembokrasi Kazanmış!

Mahallî intihâb (seçim) dedikleri tefrika, bir senedir “ulusu” gerdi de gerdi ve nihayet bugüne geldi ve bitdi! Hayır bitmedi! Atbaşı giden yerlerdeki  müşâteme
29 Mart 2019

Seçim!
Ahyed HÂLİDÎ

Seçim.. halka yem, bir de batırmak rakîbini, Dillerde dembokrasi, kalbde “kasetokrasi!”
28 Mart 2019

Sistemin Sistemsizliği Ve Kaos Fıtratı!

Bizim, 15 asırlık değişmesi muhal kendi öz îmân çizgimize sadâkat adına, “mevcud tâğûtî sisteme” yama olma gibi bir aşağılaşmamızın mümteni’ bulunduğu,
28 Mart 2019

(3) Dembokratların Yüz-Karaları Ve Yüz-Numaraları!
Mehemmed SAFFET

Bay Başkan Çiçek ile alâkalı haber ve beyanlar şöyle devam ediyor: "Çözüm yeni anayasa idi. Bu, olmadı. Bugün yapılamamış olsa bile
28 Mart 2019

(2) Dembokratların Yüz-Karaları Ve Yüz-Numaraları!
Mehemmed SAFFET

Bay Çiçek’in dediklerini şu kısmıyla tekrârlıyalım: “Bugünki sistem, GDO’su bozuk bir DAMOKRASİ oyunu sahneye koyuyor.
27 Mart 2019

(2) Müslümanın Belâsı, Onu “Sekülerleştiren” Batırıcı-Bâtıl Dembokratik Politika Ve Parti Tefrîkasıdır…

Merhûm Üstâd’a karşı irtikâb edilen yalanlar ve yalancı şâhidlerle de beslenen fırıldak ve kataküllilerin şümûl ve kökleri, bâlâda zikredilen vesîkanın
26 Mart 2019

Beştepe Fahrî İmamı Karaman: “Kur’ân Devletinin Demokratik Tarafı…”

“ÂİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya” nâm bayâniyyeleri de, İslâm hakkında ileri geri konuşarak Bekir
24 Mart 2019

-2- Allâh’dan Başka Rabblara Tapmak…

Biz bu yazımıza da, Müfessir Merhûm Muhammed Hamdi Elmalılı Hazretlerinin hendesî kânun bedâhatinde ortada olan satırları ile başlar; ve buna
23 Mart 2019

Dembokrasi Herc ü Merci!

Dembokrasi denen religion, “seçim” dediği ritüelleri ile, 75 milyon ferd-i vâhidi hamur teknesi benzeri sandığına sokub yoğurarak presledi; ve 8-10 bölük
19 Mart 2019

İnce Ayar Uyutma = Dembokrasi Denen Faşizma!

Şimdi her yerde dünyevîleşme (sekülarizma) ve dünyâlaşma (globalizma), dünyâya açılma, v.s. gibi laflar revaçdadır; ve dünyâ insanının onbinde birinin bile
19 Mart 2019

Devlet Laik (Dinsiz) İse, Onun Partileri De Zarûreten Öyle Olacak, Ne Var Bunda?

MHP’li Hacaloğlu’nun bir cümlesi, Dembokrat ne kadar parti ve partili varsa, topunun da dayandığı hakîkatın bir “Ankebut=Örümcekağı” kadar
16 Mart 2019

Dînin, Lâ Teşbîh Ekseni, Omurgası Ve Genleri İle Oynamak…

Muârızına “vatan hâini” damgası vurmak veyâ “nankör” ve “terörist” gibi ithamlarda bulunmak ne de kolay oldu… Hele hele seçim
25 Haziran 2018

Dembokrasi Kumarının Kazananı Hiçbir Parti Pırtı Olamazken, Gene Dembokrasi Olmuş!

Bir hafta içinde 1 liralık patates-soğan 5 liraya çıkdı diye göz külleyeninden, bunu 5 liraya çıkmasına mâni’ olamıyan sözüm ona hökûmât-ı Tayyibe’ye;
27 Mart 2018

Batı Murâdına Erdi

Batı dünyası, muradına ermiştir. Osmanlı İmparatorluğundan başlıyarak Türkiyeyi çürütmek, İslâmî ruh nescinden ayırmak ve çökertmek muradı… Batı
29 Temmuz 2017

Trump; “Kibar Olmayın, Kırın Kafasını!”

"Orantısız güç, polis şiddeti, demokrasi, insan hakları" n'olacak peki?.. E, o size lazım bize değil!" ABD Başkanı Donald Trump,
4 Nisan 2016

Dokunulmazlıkla Tanrılaştırma!

Bugün dünyâ, şirkin hâkimiyyetinde (elinde) bulunduğu içün, böyle bir vasata (mutlak hakîkatı) anlatmanız pek müşkildir. Büyük
4 Kasım 2015

“Sandıksal” Kumardan Kazanan Olmadı!

Dembokrasi gibi vahiyle zerre kadar alâkası olmıyan ve  hiçbir (selection)a tâbi’ tutulmayan ve her türlü necâset beşer akıl ifrâzâtına
18 Ağustos 2013

Mes’ele, Sisi Pisi Tetikçi Fir’avn Piçinin İşi Değil; Dembokrasinin Darbokrasisi İşi!

Dembokrasi (yahudi-haçlı emperyalizma) dîni, kendi dışında hiçbir dîne hayat hakkı vermez; ve kendisini tehlikeye düşürecek  her türlü din,
12 Eylül 2012

Hakîkî Ve Mecâzî Terör!

BİRİNCİ Tesbit: Yahve (yahudinin sâdece bana âid dediği ilâh), yahudi elindeki “ahd-i atik” denen ve aslı gâib kitablarıyla,  bütün
31 Mart 2010

İslâm Coğrafyasında Haçlı-Yehûdî-Siyon İşbirlikçiler Ve Hedefleri…

Ahmed SEYYİDOĞLU
7 Şubat 2010

(1) Pırtıcı Talu’dan, Güzellik Salonu Donlu Fetvâsı!

Televizyonlara zıplayarak kerâmeti kendinden menkul sahte şeyhler gibi “Hoca sıfatımla söylüyorum ki…” nâneleri yiyen; geçdiğimiz dem-bokratik