10 Haziran 2018

(6) Ramazan Şeytanlarından Kurtulmak!

Eğer 15 asırlık DÎN kânunları laik dembokratik politikanın menfaatları uğruna keyfe göre istenilen kılık ve kıyâfete sokulacaksa, bizim, bunların mürtekibleri
29 Nisan 2018

Kandilleri De Pisleyen Sarıklı Kavuk Tavuk Gürûhu!

1) Bu adam ve madam (Ruhban sınıflarının=Din Görevlisi) denen o resmî me’murların, hakîkatı 73 Fırka Hadîs-i Şerîfiyle “Benim ve ashâbımın
27 Şubat 2016

Kadere îmânı Bilmiyorsan, Bâri Ağzına Alıb Zehirleme!

Kader mevzuunda bugün, nice cumhûriyet çocuğu “küfr-i cehlî” ile işe başlayıb “küfr-i inâdîde” karar kılıyor! Allâh Azze’nin Dîni olan
15 Mayıs 2014

Evet, Bu Da Kader Ve Soma’nın, Roma’nın Taş Kalbi Anlamaz!

Soma, Anadolu'mun (vahiy kökü) üzerinde bir mekân; ve buna liyâkati nisbetinde de Allâh’a yakın ve kurtuluş üzerinde...