14 Temmuz 2023

-3- Dembokrasinin Allâh’ı, Âhıret Îmânı, İslâm’ı Yokdur Ki Şehîdi Olsun!

DEMBOKRASİNİN ALLÂH’I, ÂHIRET ÎMÂNI, İSLÂM’I YOKDUR Kİ ŞEHÎDİ OLSUN (3) Ahmed SELÂMÎ   18) Para-lamento Reisi İsmail Kahraman AĞA, bu seneki 15 Temmuz’da yapdığı konuşmada, “15 […]
14 Temmuz 2023

-1- Dembokrasinin Allâh’ı, Âhıret Îmânı, İslâm’ı Yokdur Ki Şehîdi Olsun!

DEMBOKRASİNİN ALLÂH’I, ÂHIRET ÎMÂNI, İSLÂM’I YOKDUR Kİ ŞEHÎDİ OLSUN! (1) Ahmed SELÂMÎ “15 Temmuz 2016 Haçlı Seferi’nden” sonra AKP iktidârının kılavuzluğunda bir “Dembokrasi Şehidi” “Dembokrasi Nöbeti” […]
14 Temmuz 2023

15 Temmuz Darbe-Harbe Değil, Neo-Haçlı Seferidir; Ve Dembokrasi Bayramı Olamaz!

Tefsir satırlarına bakdığımız zaman, Kelâm-i Kadîm’in, bütün beşerî sistemleri reddetdiğini ve onların “Fıtrat ve Hılkati” bozan sapıklıklar, sapkınlıklar ve
14 Temmuz 2023
Ne Darbesi Ulan, Haçlı Seferi!

Ne Darbesi Ulan, Haçlı Seferi!

15 Temmuz katliâmı, şer’î terbiye görmemiş yabânî akıllılar tarafından “darbe” olarak dillere pelesenk edilmiş olsa da, bu, kat’iyyen (darbe) değil; bir
9 Ağustos 2017

(1) Tavil Tayyib Paşa’nın Diyânet-i Ilmâniyye’den Şedîd Şekvâsı!

TAVİL TAYYİB PAŞA’NIN DİYÂNET-İ ILMÂNİYYE’DEN ŞEDÎD ŞEKVÂSI! (1) Tâhir MÂHİR   5/Ağustos/2017 târihli medyada CB ile alâkalı bir haber intişâr etdi. Tenâkuzları, hayâlleri, olmıyacakları, çook geçikmişliği, […]
18 Temmuz 2017

(4) Ateist Rejimde Emekli Vâiz…

Anlaşılmakda müşkîlât çekilen bir noktayı bugün biraz daha îzâha çalışacağız. HAÇLI BATI, 1071 Malazgirt harbinden sonra Anadolu’nun