18 Kasım 2020

Ashâbla Diriliş…

ASHÂBLA DİRİLİŞ…   Beşerin sisteminde olamaz İslâmiyyet, Yıkdılar dîn binâmı, tam silindi imâmet! Ne âile, ne nikâh, âdâb-ı muâşeret; Ne elifbâ, ne dergâh, ne cihâd ve […]
25 Ağustos 2020

Peygamber Efendimizin Beş Emri

«Ben size beş şey’i;  cemâat ( rûhunu muhâfaza etmey)i, (hükümdarın sözünü) dinleyip itâat etmeyi, hicreti ve Allah yolunda cihad etmeyi emrediyorum. Kim cemâatden
17 Nisan 2020

Beş Emir

“Âmirukum bi hamsin!” buyurur son Peygamber, Bu beş emre mü'minîn, O Zîşân'dan seferber!
7 Ekim 2018

Kavâid-i Aşere…
Ahyed HÂLİDÎ

Kavâid-i aşere kalbimizde esâsât, Cemâat bunda bulur tevhîd ile nizâmât...
17 Eylül 2017

Süvârî

Süvârî îmânla, tevzi’de helâl,
23 Ocak 2012

Kâr-Zarâr

Cemâat arasında Allâh içün iş yapan;
19 Ocak 2007

Besmele ile…

Vâcibü'l-vücûd Hazretlerinin mukaddes ve muazzez ism-i şerîfiyle ve O'na hamd ü senâ ile başlar; tahiyyât ve tesbihâtımızı muazzam bârigâh-ı ulûhiyyetine