15 Haziran 2024

(7) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Hürriyet ve istiklâlden, hürr ve hürre olmakdan bin kere evvel hacc-ı temettü’ ve ifrad ve inad ve kıran ve döken ve hep bunları vecd ü istiğrak içre
15 Haziran 2024

(6) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Os torun-torbası ve Cum çoluk-çocuğu entel, dantel ve esfel dünyâdaşlarım! “Ne bitmez bayram mesajı bu böyle” demeyiniz, çünki “uygulanabilir bir din
15 Haziran 2024

(5) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Beşiktaş’dan Kasımpaşa’ya târih yazan Osmanlının torun-torbası, cumhuriyet çoluk-çocuğu, DEFOKRATİK ve Religionik, Nevmî ve Yevmî, Şıpsevdi ve Sarık
15 Haziran 2024

(4) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Osmanlı torun-torbası ve cumhuriyet çoluk-çocuğu ve Erbakan yetiştirmesi “Futboldaş” ve O’nun ta’bîriyle “Bizansın çocuğu” ve vatan aşkıyla yanıb kül olmuş “
15 Haziran 2024

(3) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

  OLDU OLACAK, ULAN BİR BAYRAM MESAJI DA BİZDEN! (3) Tâhîr MÂHİR . Geçmiş ve Gelecek Gurban Bayramında bile Gurbanlık Sevgili Vatandaşlarım! Bayramdan yeni çıkarak, şiş […]
15 Haziran 2024

(2) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Nevzuhûr “Dembokratik Şehidler” Ülkesi Kılınan Anadolum’un, Osmanlı Torunu ve Cumhuriyet Çocuğu Sevgili Vatandaşlarım! Bu sene de 85 bin civarında
15 Haziran 2024

(1) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Dembokrasiye yürekden bağlı Azîz ve Sevgili Yurtdaşlarım! Sizde olduğunu söylediğimiz (!) irâde ve hâkimiyyet üzerinden, size olan sonsuz sevgi, saygı,
22 Temmuz 2021

(19) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Kökünden kopub Dînini bile beğenmediği içün onu “GÜNCELLEMEYİ VE ONUN UYGULANAMAZLIĞINI” diline almakdan çekinmiyen zavallı ve mavallı; ve yarın
22 Ekim 2019

(18) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Çöl fârelerini “Hâdimü’l-Haremeyn”; o İngiliz peydahlaması vehhâbiyyûn kâtil ve çetelerini Müslüman görecek kadar  da îmân-küfür arasını ayıramayacak
19 Ekim 2019

(17) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Lâyıkdaş ve cumbokratdaşlarım!   13 maddelik anlaşmaya haçlı tarafın uymıyacağı vakıasına şürû’ eylemeden evvel, kısaca bir hatırlatmada bulunmamız iktizâ edecektir ki,
26 Eylül 2019

(16) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

“Piçleşmiş Milletler” mühürlüleri önünde aslanlar gibi kükreyen, “Söylem ve sözlem” Mücâhidi, yiğit, kahraman ve Dünyâ Fâtihi Baştandaşlarım!
14 Eylül 2019

(14) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!
Tâhir MÂHİR

Aziz Sıddîk ve hizmet-i îmâniye ve dembokrasiyyede nurtopu gibi yetişmiş, reyting ve oyting içün parti kuyruklarında evvelâ risâle sonra Hociafendi kitabları ve
9 Eylül 2019

(12) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Yurt çapındaki milyonlarca büst ve heykel karşısında aşk ve vecde gelib, bütün derd ü maişet sıkıntılarını unutarak berhayât olan, mutluluk heykeli ve macunu
7 Eylül 2019

(11) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

DİB’iş uydusu, sistem kullukçusu, parti-pırtı kuyrukçusu, heykelperest Herşeydaşlarım! DİB’işimiz hutbede kimin ismi-resmi ve cismi anılıb öpülecek, kimin
4 Eylül 2019

(10) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Canlarım, cinlerim, ciğerlerim, cicilerim ve cibilliyeti sağlam oydaşlarım! Cumhuriyet salakları ile ateistlerinin dediği gibi hakikaten bu sene qurbân bayramı
30 Ağustos 2019

(9) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

30 Ağustos Zafer Baramınızın 97. Yıldönümünü de, bugün en candan dilek, istek, tebrik, tetik, gez, göz ve arpacık hattından kutlar ve anavatanımızın dört tarafı
28 Ağustos 2019

(8) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!
Tâhir MÂHİR

Türk kavmine Türküdaş, Bozkurtbaşlara ülküdaş, Zimamoğullarına tilkidaş, Kamalgillere ilkedaş, Tayyiboğullarına râbiadaş, Karamollalara hocadaş,