29 Mart 2019

Seçim!
Ahyed HÂLİDÎ

Seçim.. halka yem, bir de batırmak rakîbini, Dillerde dembokrasi, kalbde “kasetokrasi!”
28 Mart 2019

(1) Dembokratların Yüz-Karaları Ve Yüz-Numaraları!
Mehemmed SAFFET

Gûya sandığa oy sokub içine girdiler; veya etdiler ve oradan dembokrat olarak çıkıb yeniden doğdular! “Oylar yeniden sayılmalı” diye
26 Mart 2019

Dembokrasi Âyînleri Bütün Hızıyla Berdevâm!

1) Dembokrasi Dini mezheblerinden HAS Parti rûhânî hocası Numan Bey, nereden aklına geldi ise İzmir ve İstanbul’dan yahudi vatandaşlarını meb’us
23 Mart 2019

Dembokrasi Herc ü Merci!

Dembokrasi denen religion, “seçim” dediği ritüelleri ile, 75 milyon ferd-i vâhidi hamur teknesi benzeri sandığına sokub yoğurarak presledi; ve 8-10 bölük
16 Mart 2019

Dînin, Lâ Teşbîh Ekseni, Omurgası Ve Genleri İle Oynamak…

Muârızına “vatan hâini” damgası vurmak veyâ “nankör” ve “terörist” gibi ithamlarda bulunmak ne de kolay oldu… Hele hele seçim
9 Mart 2019

Dembokrasi Din, Bunu Vâz’ Edenler Tanrı, Mübelliğleri Ruhban Sınıfı Ve Tasdîk ü Tahsîn Edenler De Onun Mü’minleri Mi?

Memleket tepeden tırnağa, dembokrasi dininin zikirleri ile âyin yapar hâle getirildi; ve Allâh’ın Dînine âid herşey, ya evlere veya câmilere tıkılmış
4 Kasım 2015

“Sandıksal” Kumardan Kazanan Olmadı!

Dembokrasi gibi vahiyle zerre kadar alâkası olmıyan ve  hiçbir (selection)a tâbi’ tutulmayan ve her türlü necâset beşer akıl ifrâzâtına
13 Haziran 2011

Dembokrasi Âyinleri Bitdi, Şimdi Sıra Samanaltı Su Yürütme Ve Karpuz Kabuğuna Bastırma Fasıllarında!

1) Hele şükür dembokrasi dininin çan seslerinden, korna zırıltılarından, böğürtü ve öğürtülerinden kurtulduk; ve beynimiz, bir nebze de olsa bu ses