12 Mayıs 2018

(1) Büyük Mürşidimiz Merhûm Ahmed Zıyâüddîn Gümüşhânevî Hazretlerini Yâdederken…

Mürşid-i Merhûm Ahmed Zıyâüddîn (Kuddise sırruh) Hazretleri Hicrî 1228, efrencî takvimle (1813) târihinde Gümüşhâne’de tevellüd buyurmuşlar; hicri
26 Temmuz 2017

O Ki…

S ilâhlı SON Peygamber;
16 Temmuz 2017

(3) Ateist Rejimde Emekli Vâiz…

(ATEİST REJİMDE EMEKLİ VÂİZ) ATEİST REJİM, HAÇLI AJANINI “MÜSLÜMAN VÂİZİ” DİYE KÜRSÜLERDE AYILTIB BAYILTIR VE DÎNİN İÇİNİ BOŞALTDIRIRSA… (3) Zıyâiyye BEKÇİSİ   Adı geçen vâiz-i mehdî […]
8 Haziran 2017

Ayyıldız Tim’den ‘Siber Cihat’ İlanı

Türk hacker grubu Ayyıldız Tim, Katar’a yaptığı diplomatik yaptırımlar dolayısıyla Suudi Arabistan’a siber savaş
26 Ekim 2010

Rüşvet-i Kelâmdan Îmân Ve Fikir Fuhşuna Kadar Ne Ararsan Kelepir…

Globalleşme fitnesiyle başlayan “ılımlı İslâm” îcâd etme müfsidliği, dünyanın başına en büyük bir belâ kılınmak içün bütün imkânlarını seferber etmiş; ve