Ahyed HÂLİDÎ


Ammar


15 Haziran 2024

Bayram Mı Gelmiş?
Ahyed HÂLİDÎ

İşte yine gelmiş o, her sene gelen bayram!
7 Şubat 2024

Vadribûhum!

“Evlâdınız yedi yaşı geçince; Onlara namazı, tam emrediniz!”
25 Eylül 2023

O Ki…

S ilâhlı SON Peygamber; İ slâm’ı verdi haber... L â (i l â h e) illallâh: A llâh var, (tanrı yok) der...
26 Mayıs 2023

Sandık Ve Oyun!
Ahyed HÂLİDÎ

Varsa âlimi halkın, eşitdir en câhile, Bunlarla sürüb gider, dem-bokrasi oyunu!
23 Mart 2023

Ru’yet-i Hilâl

Haçlı nasıl hançerse, o mukaddes Hilâl’e,
1 Kasım 2022

Yirmidokuz Kazık!

YİRMİDOKUZ KAZIK! Ahyed Hâlidî   A, zulmün darağacı, on asra sehpâ kurar, Kitâb, hitâb, kalemin, bu yolla canı çıkar!..   B, belden yukarısı, sîne üryân bir […]
29 Mayıs 2022

Ah, Ayasofyam!
Ahyed HÂLİDÎ

Fâtih’in tuğrasısın Fetih’de Ayasofya!
27 Mayıs 2022

Hasretiz Üstâdım…
Ahyed HÂLİDÎ

Gidişinle, gurbetin hasret acısı kaldı,
12 Temmuz 2021

Kan Bedeli 1-3

KAN BEDELİ (1)   “İşci Hakkı!” şekilce! “Kadın Hakkı!” sefilce!..   Dem-bokrat laiklerde, “Çağdaş Vurgun” çetece!   Bir de, “İnsan Hakları!” Göz boyar, arz hacmince!   […]
31 Mart 2021

İki Haslet…

HADÎS-İ ŞERÎF MEÂLİ: “Mü’min olan kimse herhangi bir hâlet üzerine fıtraten mecbûr olabilir, hıyânet ve yalan müstesnâ. Bunlar, fıtrata muhâlifdir.” (287) (Câmiü’s-sağîr)   İKİ HASLET… Ahyed […]
21 Mart 2021

Atay, Yatay, Horultay ve Laiktay…

“Şarıltay” veznindeyse “sayış, danış, yargıtay”; Çengitay olur devlet, hükûmetse çalgıtay!
24 Aralık 2020

Etrâf!

ETRÂF!   “Îmânlıyım” der durur, lâkin fi’line bakmaz, Hemhâldır tâğût ile, bundan duymaz sıkıntı! HÂLIK’ın istediği hududda hiç duramaz; “Etraf” der ablukaya, budur illet-takıntı!   Ebû […]
11 Aralık 2020

Münâfığın Alâmeti

HADÎS-İ ŞERÎF MEÂLİ: “Münâfığın alâmeti üçdür: Söylediği zaman yalan söyler, va’dedince sözünde durmaz, kendisine emniyet edilince de hıyânetde bulunur…” (10)   (Buhârî, Müslim, Tirmizî, Camiü’s-Sağîr)   […]
23 Kasım 2020

Hâl…

HÂL… Bu bir kahpe dünyâdır, güvenilmez hâline, Feleğin sözü tatlı, fi’li batar kalbine! Dürülür defterler hep, o vakti geldiğinde; Sanma şakır saraylar, böyle gider son güne! […]
18 Kasım 2020

Ashâbla Diriliş…

ASHÂBLA DİRİLİŞ…   Beşerin sisteminde olamaz İslâmiyyet, Yıkdılar dîn binâmı, tam silindi imâmet! Ne âile, ne nikâh, âdâb-ı muâşeret; Ne elifbâ, ne dergâh, ne cihâd ve […]
16 Kasım 2020

Manzara!

MANZARA!   Lâf-ı güzâfla doldu, ömrü idârecinin, Fazîlet sıfırlandı, halk, dibinde fitnenin! Her yerde iğrenç sözler, politika tuzağı; Fırka fırka olundu, her şey dışında dînin! Ne […]
13 Kasım 2020

Ajan

AJAN   Anası yahudi, baba ermeni, Adam ajan olmuş, tutmuş dümeni! Kürsülerden vermiş, narkozu zehri; Lawrens’den bin beter CİA Gülen’i…   AMMAR   (Mîlâdî 2017)
13 Kasım 2020

Sahte…

SAHTE…   Osmanlı olmak mı bir fes ve bir püskül? Yalan dolan ile olunamaz HERKÜL! OSMAN ALİ’ye dek zehirli diliyle, Karıştırdı kazan, yenmez ondan keşkül…   […]
12 Kasım 2020

Rakı…

RAKI… Atapaşa ölse de, leblebi rakı yaşar, Seksen ikinci yılda, rakıda sahte başlar! Doksan dörde tırmandı, sahte rakı ”şehidi;” Rakı ”kutsal” içkidir, izden ilkeden taşar! Rakıda […]
12 Kasım 2020

Ölüm!

ÖLÜM!   On kasımda bir ülke, mâtemlere bürünür, Nice hesablar bugün, defterlerle dürülür! Dönüş mutlak Rabbedir, mâsivâ senin olsa; Allâh’dan gelen hüküm, Kâinât’a süzülür! İbret almaz […]
28 Ekim 2020

Sabah Mü’mîn Akşam Kâfir

Bugünü resmeder hadîs mefhûmen;
16 Eylül 2020

Ashâb…

24 Haziran 2020

Bilgili Çocuk

Rabbim Allâh Azze, O’dur yaratan, İns ü cin ve kâinât, hep yaratılan...
15 Haziran 2020

İslâm Ahlâkı Ne Olacak?

Bağçeli Devlet demiş: Üç tanrısı meclisin, Tart yiyince, adâlet, vasfı oldu rejimin!
8 Mayıs 2020

Ha Cüderi Ha Virüs!

Allâh’dan korkmazlar da coronadan korkarlar, Şirk, küfür ve nifakdan, azarak kuduranlar… Mutlak KÂDİR’i unut, sonsuz nizâmı görme;
17 Nisan 2020

Beş Emir

“Âmirukum bi hamsin!” buyurur son Peygamber, Bu beş emre mü'minîn, O Zîşân'dan seferber!
29 Mart 2019

Seçim!
Ahyed HÂLİDÎ

Seçim.. halka yem, bir de batırmak rakîbini, Dillerde dembokrasi, kalbde “kasetokrasi!”
7 Ekim 2018

Kavâid-i Aşere…
Ahyed HÂLİDÎ

Kavâid-i aşere kalbimizde esâsât, Cemâat bunda bulur tevhîd ile nizâmât...
21 Eylül 2017

Müslüman Çocuğuyum

Rabbim Allâh’dır benim,
17 Eylül 2017

Süvârî

Süvârî îmânla, tevzi’de helâl,
16 Eylül 2017

Etfâl

Erirse dîn ve ahlâk, ilhâdın pençesinde,
12 Eylül 2017
ÇOCUK VE OYUN

Çocuk Ve Oyun

Çocuk tab'an şefkat ister;
16 Haziran 2017

Yem Borusu

Öttür, öt dur borazan, “Ben yem borusuyum!” de,
24 Haziran 2015

Kem-âl!

“Kem âlât ile kemâlât olmaz!” demiş ecdâdım,
1 Mayıs 2015

Gemiler Yansın!

Koşun erler yol Allâh’ın,
23 Ocak 2012

Kâr-Zarâr

Cemâat arasında Allâh içün iş yapan;
23 Aralık 2011

Korkum…

Korkuldukca korkmak, en abes korkum!