Ahmed SEYYİDOĞLU

Muharrir

BÜTÜN MAKÂLELERİ

4 Şubat 2018

Büyük Allâme İskilib’linin Şehâdeti…

Günümüzden tam 85 (*) sene evvel, efrencî 3. Şubat. 1926 Çarşamba gününü 4. Şubat. 1926 Perşembe gününe bağlayan gece, sabaha karşı Büyük Osmanlı
1 Şubat 2018

Başkumandan Receb Tayyib Paşa’nın, Gene Sünnîliğe Reddiyesi!..

BAŞKUMANDAN RECEB TAYYİB PAŞA’NIN, GENE SÜNNÎLİĞE REDDİYESİ!.. Ahmed SEYYİDOĞLU   Paşa, 2/12/2017 günü Iğdır’da bir konuşma yapdı ve “Sünnîliği bölücülük olarak” ve İslâmiyyet’in dışında bir şey […]
7 Aralık 2017

(3) Mescid-i Fetih (Ayasofya), Mescid-i Nebevî, Mescid-i Haram Kurtulmadan, Mescid-i Aksâ Öyle Mi?

MESCİD-İ FETİH (Ayasofya), MESCİD-İ NEBEVÎ, MESCİD-İ HARAM KURTULMADAN, MESCİD-İ AKSÂ ÖYLE Mİ? (3) Ahmed SEYYİDOĞLU   Bu memleketde 109 senedir (1908’den beri, bilhassa 1923’den sonra) Allâh […]
6 Aralık 2017

(1) Mescid-i Fetih (Ayasofya), Mescid-i Nebevî, Mescid-i Haram Kurtulmadan, Mescid-i Aksâ Öyle Mi?

MESCİD-İ FETİH (Ayasofya) MESCİD-İ NEBEVÎ, MESCİD-İ HARAM KURTULMADAN, MESCİD-İ AKSÂ ÖYLE Mİ? (1) Ahmed SEYYİDOĞLU   Bütün dünyâ nazarında, İslâm Coğrafyası sâhibsiz bir arsa! Osmanlı Devlet-i […]
5 Aralık 2017

(2) Mescid-i Fetih (Ayasofya), Mescid-i Nebevî, Mescid-i Haram Kurtulmadan, Mescid-i Aksâ Öyle Mi?

Yahudo-Feto-Nato v.s. gibi Batı emperiallerinin önündeki en aşılamaz mânia İslâm ve bilhassa da O’nun Peygamberi olan ALLÂH’IN  SEVGİLİSİDİR.