Ahmed SEYYİDOĞLU

Muharrir

BÜTÜN TAHRÎRÂTI

6 Mart 2024

-1- “Aşı (İğne) Orucu Bozmaz” Ve “hesâbât-ı nücûmî” Fitnesi!

“AŞI (İĞNE) ORUCU BOZMAZ” VE “hesâbât-ı nücûmî” FİTNESİ! -1-   Ahmed SEYYİDOĞLU CÜBBELA DA, DİYÂNET  VE  (N. KILDIZ)  GİBİ ORUÇ BOZDURUCU! Evvela cübbelâ (31.3.2021)de bir fitne […]
4 Şubat 2024

Büyük Allâme İskilib’li Âtıf Hoca’nın Şehâdeti…

Günümüzden tam 85 (*) sene evvel, efrencî 3. Şubat. 1926 Çarşamba gününü 4. Şubat. 1926 Perşembe gününe bağlayan gece, sabaha karşı Büyük Osmanlı
4 Şubat 2024

Merhûm Şehîdimizin Rûh-ı Şerîflerine

Büyük Osmanlı ulemâsından Dünyâ çapında haklı bir takdîre sâhib İskilip’li Merhûm Muhammed Âtıf Efendi Hazretleri, efrencî 1924
25 Eylül 2023

Yegâne Mürşid Ve Kurtarıcı Rasûl-i Rusül (Aleyhisselâtü Vesselâm)…

İnanmadıkları halde “Sevgili Peygamberimiz” diyecek ve milyonlaca câmi kalabalığını narkozlıyacaklar! “İnandım” diyen isbatını ortaya koyar ve ancak şunu der:
25 Mayıs 2023

(1) Merhûm Büyük Üstâdı Yâdederken…

Merhûm Üstâd Necib Fâzıl Bey’in, irtihâl-i dâr-ı bekâ eyleyişinden çeyrek asır geçdi; ve hakkında çok şeyler yazıldı. Hattâ bazı ucûbe cücelerin, O’nun
10 Nisan 2022

(3) Şiddet, Hangi Din Veya Tâğûtî İdeolojide Yasak, Hangi Dinde Mutlak Farz…

“Türkiya Cumhuriyeti” demiye herkes alışmış olsa da, 1789 Fransız ihtilâlinin ortaya çıkardığı ve düyâya ihrâc etdiği bu Garb devlet şekli olan CUMHÛRİYET=REPUBLİQUE, keyfiyeti i’tibâriyle
23 Mart 2022

(2) Şiddet, Hangi Din Veya Tâğûtî İdeolojide Yasak, Hangi Dinde Mutlak Farz…

DİB, dib olduğu 1924’den bugüne kadar, her şefin, her partinin, felsefe ve nefsine, lâyıklığına,  ataizma ve ateizmasına, feminizma ve homoisma anlayışına, sihâka yani lezbiyenliğe bakışına  göre  bir “literatür”, bir dil kullanmış veya susarak şeytanlığa sıcak bakmış,
24 Aralık 2021

(1) Şiddet, Hangi Din Veya Tâğûtî İdeolojide Yasak, Hangi Dinde Mutlak Farz…

ŞİDDETDEN, HAÇLI ve ATEİST-FEMİNİST BATI’NIN ANLADIĞINI MI, KİTÂB VE SÜNNETİN VAZ’ETDİĞİNİ Mİ ANLIYACAĞIZ? DİB’iş başı prof Erbaş Ali Bey,
13 Kasım 2021

(6) “Atatürk’e Kâfir Denemez” Derken, Allâh Azze’ye: “Âyetin (kitâbın) Yasak” Demek…

Bugün Diyânetli kamalizma, ne kadar “muhafazakâr demokratım” diyerek, Diyânetsiz CEHAP kamalizması karşısında vahye dayanan bir “İslâm’ı” esas
1 Kasım 2021

(5) “Atatürk’e Kâfir Denemez” Derken, Allâh Azze’ye: “Âyetin (kitâbın) Yasak” Demek…

Bağçeli tâlihsiz veya İslâm’sız grup konuşmasında, Türkiya’daki ucûbe sistem ve onun gene ucûbe hukûk düsturları içinde vücûd bulan iktidâr ve muhâlefetin
30 Temmuz 2021

(4) “Atatürk’e Kâfir Denemez” Derken, Allâh Azze’ye: “Âyetin (kitâbın) Yasak” Demek…

Ayasofya’daki hâfızlık merâsiminde konuşan DİB me’mûru Mustafa Demirkan’ı kamalis-ateist cenâh linç etmiye kalkınca, DİB câmiası pek cılız bir sesle ve hamamın nâmûsunu kurtaracak kadar mızırdandı!
13 Haziran 2021

(3) “Atatürk’e Kâfir Denemez” Derken, Allâh Azze’ye: “Âyetin (Kitâbın) Yasak” Demek…

“ATATÜRK’E KÂFİR DENEMEZ” DERKEN, ALLÂH AZZE’YE: “ÂYETİN (kitâbın) YASAK” DEMEK… (3) Ahmed SEYYİDOĞLU HAKKA HAKÂRETE SUSMAK, HAKKA KÖSTEK BÂTILA DESTEK OLMAKDIR… Hulasa Püsküllü Kadir gibi, hem […]
10 Haziran 2021

(2) “Atatürk’e Kâfir Denemez” Derken, Allâh Azze’ye: “Âyetin (Kitâbın) Yasak” Demek…

“ATATÜRK’E KÂFİR DENEMEZ” DERKEN, ALLÂH AZZE’YE: “ÂYETİN (kitâbın) YASAK” DEMEK… (2) Ahmed SEYYİDOĞLU Biz Akit yazarı Alpay’la devam edelim. Şu sual de onun: “ATATÜRK İÇİN DUA […]
4 Haziran 2021

(1) “Atatürk’e Kâfir Denemez” Derken, Allâh Azze’ye: “Âyetin (Kitâbın) Yasak” Demek…

“ATATÜRK’E KÂFİR DENEMEZ” DERKEN, ALLÂH AZZE’YE: “ÂYETİN (kitâbın) YASAK” DEMEK… (1) Ahmed SEYYİDOĞLU   “Atatürk’ü şükranla anmayı üzerimize kim vâcib kıldı?” Akit gibi AKAP üzerinden cumputrasiye […]
12 Mayıs 2021

-6- “Aşı (İğne) Orucu Bozmaz” Ve “hesâbât-ı nücûmî” Fitnesi!

Mevzuumuzun aslı “iğne-aşı-oruç” v.s. gibi görünse de, ana hedefimiz, nasıl bir dâr-ı riddede, hangi sahte idhâl vasatda yaşadığımızı; ve DİB denen yerin de
26 Nisan 2021

-5- “Aşı (İğne) Orucu Bozmaz” Ve “hesâbât-ı nücûmî” Fitnesi!

MUHAMMED HAMDİ EFENDİ MERHÛM DA TEFSİRİNDE ŞIRINGA V.S. ORUCU BOZAR BUYURUYOR! “İstiklâl veya Engizisyon” mahkemelerinin İ’DÂMA
25 Nisan 2021

-4- “Aşı (İğne) Orucu Bozmaz” Ve “hesâbât-ı nücûmî” Fitnesi!

Âmir-i Mutlağı RTE Sayınları olan Erbaş Diyânet-i Cümhûriyyesi, Allâh Azze’nin müstakillen MÜLKÜ olan cihana karşı ne demişdi, şunu: “Besin değeri olmıyan
19 Nisan 2021

-3- “Aşı (İğne) Orucu Bozmaz” Ve “hesâbât-ı nücûmî” Fitnesi!

Gıdâ=besin ile aşı arasındaki farkı dahî bilmiyen DİB’çilerin bu adam ve madamlarının “Fetvâ mercii” gibi ortaya çıkması cinnetlik çapda bir hadnâşinaslık ve
16 Nisan 2021

-2- “Aşı (İğne) Orucu Bozmaz” Ve “hesâbât-ı nücûmî” Fitnesi!

DİB ÇUVALLADI! "Zarûretler HARAMI mubah kılar İslâm'da," DİB'çi öyleyse diyor: "Aşı şart corona'da!" Yani "zârûret varmış, MUBAHMIŞ" hep iğneler; İ'tirâf bu:
21 Mart 2021

Nevrûz Devr-i Cünûnunda

Öyle bir câhiliyye ki, neresinden bakılsa tam bir akıl ve rûh hastalığı sirâyetinin hiçbir hudûd tanımadan vasatı yalayıp paçavra etdiği Sodom Gomore’lik bir
18 Mart 2021

Kadere îmânı Bilmiyorsan, Bâri Ağzına Alıb Zehirleme!

Kader mevzuunda bugün, nice cumhûriyet çocuğu “küfr-i cehlî” ile işe başlayıb “küfr-i inâdîde” karar kılıyor! Allâh Azze’nin Dîni olan
4 Ocak 2021

-4- Aşı Tehdîd Borsası Yükselişde Ve Her Şeyin Şîrâzesi Çıkdı!

21) Şerbakan yetiştirmelerinden ve AKAP kurucularından Kayserili Hacı Abduş, “Dempohrasi ile İslâm ikircikli değildir” deyib tapındığı Kraliçesinin gözbebeği olalı beri, işler İngiliz irâdesine pek uygun yol almakda değil mi?.
3 Ocak 2021

-3- Aşı Tehdîd Borsası Yükselişde Ve Her Şeyin Şîrâzesi Çıkdı!

Ne yapalım, “şîrâze, endâze, zıvana, Zigana, politika ve cibilliyet “sorun ve morunları” bunlar!. Baba Erpokan da “Atatürk sağ olsaydı bize oy verirdi” demiş,
2 Ocak 2021

-2- Aşı Tehdîd Borsası Yükselişde Ve Her Şeyin Şîrâzesi Çıkdı!

AŞI TEHDÎD BORSASI  YÜKSELİŞDE VE HER ŞEYİN ŞÎRÂZESİ ÇIKDI! (2) Ahmed SEYYİDOĞLU   İslâm’a taallûku olan bütün mes’elelerin, politikacılar eli ve diliyle İSTİSMÂRI, bugün korkunç mikyaslara […]
1 Ocak 2021

-1- Aşı Tehdîd Borsası Yükselişde Ve Her Şeyin Şîrâzesi Çıkdı!

Cavid-19 Cenâbları, Dünyâdaki totaliter, jakoben, tehdîdkâr ve işkenceci tepeden bakışıyla, cumputrasi piyasa ve borsasını allak bullak etdi. Herşeyin ŞÎRÂZESİ kaydı, endâzesi sapdı; her halt zıvana ve Zıgana’sından çıkdı, rotası fırladı!
27 Ocak 2020

Ta’rîfi Yapılmayan Laiklik, Osmanlı’dan Sonra, Müslümân Soykırımına (İtlâfa) Doğru Yürütülmüşdür…

Târihi boyunca İslâm dînine içde ve dışda düşman olanlar, dâimâ , müessir ve umûmî taktik olarak müslümânları veya bir ülkedeki ehâlîyi biribirlerine
5 Temmuz 2019

LGBT= Lût Kavmi Ki, İmamoğlu, Partisi, AKP, Dembokrasi Ve Tüm Partiler Bunun Neresinde?

23/Haziran/2019 İstanbul dembokratik seçimini o usûl çerçevesinde kazandığı zehâbı içindeki Trapezus-Pontus hatırası taşıyan; ve hakkında 2013’de “Nitelikli
29 Mayıs 2019

(2) Mescid-i Fetih (Ayasofya), Mescid-i Nebevî, Mescid-i Haram Kurtulmadan, Mescid-i Aksâ Öyle Mi?

Yahudo-Feto-Nato v.s. gibi Batı emperiallerinin önündeki en aşılamaz mânia İslâm ve bilhassa da O’nun Peygamberi olan ALLÂH’IN  SEVGİLİSİDİR.
29 Mayıs 2019

(1) Mescid-i Fetih (Ayasofya), Mescid-i Nebevî, Mescid-i Haram Kurtulmadan, Mescid-i Aksâ Öyle Mi?

MESCİD-İ FETİH (Ayasofya) MESCİD-İ NEBEVÎ, MESCİD-İ HARAM KURTULMADAN, MESCİD-İ AKSÂ ÖYLE Mİ? (1) Ahmed SEYYİDOĞLU   Bütün dünyâ nazarında, İslâm Coğrafyası sâhibsiz bir arsa! Osmanlı Devlet-i […]
13 Mayıs 2019

(2) Büyük Mürşidimiz Merhûm Ahmed Zıyâüddîn Gümüşhânevî Hazretlerini Yâdederken…

Gavsü’l-Vâsılîn Hazret-i ŞEYH, bir evvelki makâlemizde arzetdiğimiz gibi Allâh nizâmı İslâmiyyet’i, tecezzî kabûl etmeyen mutlak bir bütünlük içinde tebliğ
13 Mayıs 2019

(1) Büyük Mürşidimiz Merhûm Ahmed Zıyâüddîn Gümüşhânevî Hazretlerini Yâdederken…

Mürşid-i Merhûm Ahmed Zıyâüddîn (Kuddise sırruh) Hazretleri Hicrî 1228, efrencî takvimle (1813) târihinde Gümüşhâne’de tevellüd buyurmuşlar; hicri
27 Mart 2019

(2) Müslümanın Belâsı, Onu “Sekülerleştiren” Batırıcı-Bâtıl Dembokratik Politika Ve Parti Tefrîkasıdır…

Merhûm Üstâd’a karşı irtikâb edilen yalanlar ve yalancı şâhidlerle de beslenen fırıldak ve kataküllilerin şümûl ve kökleri, bâlâda zikredilen vesîkanın
27 Mart 2019

(1) Müslümanın Belâsı, Onu “Sekülerleştiren” Batırıcı-Bâtıl Dembokratik Politika Ve Parti Tefrîkasıdır…

Resmen ve alenen “dembokrasi ve parti-pırtı îmânını!” tazelemekle ömrü geçen adamların, diğer tarafdan da “İslâmiyyet’i esas alarak ona
27 Mart 2019

Dembokrasi Dîni İctihadları Ve Faruk Beşer!

İslâm Coğrafyasındaki memleketlerin bir kısmında, (Dembokrasi) resmî dîn haline getirilmiş; bir kısmında da bu istikâmetde misyoner
26 Mart 2019

Beştepe Fahrî İmamı Karaman: “Kur’ân Devletinin Demokratik Tarafı…”

“ÂİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya” nâm bayâniyyeleri de, İslâm hakkında ileri geri konuşarak Bekir
26 Mart 2019

Şimdi En Zor “Aşama”: “Zihinlerin Demokratikleşmesi, Sandığa İ’tikâdın Güçlendirilmesi!”

Bizim, “dembokrasi bir dindir!” deyişimizi isbât eden nice hüccet ve delillere, inşaallah bundan sonra da devâm edeceğiz… İşte makâlemize serlevha
25 Mart 2019

Cihâdı Allâh Ve Rasûlü Ta’rîf Etmiş; Politikacılar “Güncelleyib” Tahrîf Edemez…

Müslümanlık iddiasında bulunanların kafaları, (cihâd) mevzuunda yalınız bugün değil, bilhassa 23.Temmuz.1909 ittihad terakkî (İT) ihtilâlinden beri
23 Mart 2019

Dembokrasi Herc ü Merci!

Dembokrasi denen religion, “seçim” dediği ritüelleri ile, 75 milyon ferd-i vâhidi hamur teknesi benzeri sandığına sokub yoğurarak presledi; ve 8-10 bölük
18 Mart 2019

(2) Çanakkale Paralel Dinli Hâinlerle Geçildi…

18 Mart 1918’de, müttefik haçlı kuvvetleri Çanakkale’yi geçselerdi de, İstanbul ve Anadolu’yu işgâl etselerdi, acebâ ne yapacaklardı?. Gâyet basit, kendi
17 Mart 2019

(1) Çanakkale Paralel Dinli Hâinlerle Geçildi…

Her sene “18 mart” gelince “laik ateist cumhûrî bir ritüel” başlatılır; ve bu, Kur’an-ı Mübîn’den bir takım kıraatlere karıştırılıb “bâtıllarla hakk
22 Aralık 2018

(7) Sarıklı Politikacı Fesli Mısırzâdeyi Ziyâret Edince, Devlet Köpürdü; Chp Patladı, Madam İp’i Kopardı!

Türkiyâ 1923’deki rejim (sistem) değişikliği ile Haçlı Bâtıl Batı’nın istediği ve zorladığı noktaya getirilerek, öylesine bir (ayar) yemişdir ki, söylenilenlerin tam
15 Aralık 2018

(6) Sarıklı Politikacı Fesli Mısırzâdeyi Ziyâret Edince, Devlet Köpürdü; Chp Patladı, Madam İp’i Kopardı!

CHP’nin tepinmelerine gelince, onlarda da möhderem Hocfendileri Feto’nun o meşhur ve iğrenç beddua seanslarından “ilhâm almışcasına” onun berbat bir
8 Aralık 2018

(5) Sarıklı Politikacı Fesli Mısırzâdeyi Ziyâret Edince, Devlet Köpürdü; Chp Patladı, Madam İp’i Kopardı!

İP başında bulunan ve kendisine “adam-madam” gibi tarifler getirilmesine sebeb olan kadın kişi de, kadınlığına hiç yakışmayan Tophâneli ağzıyla
6 Aralık 2018

(4) Sarıklı Politikacı Fesli Mısırzâdeyi Ziyâret Edince, Devlet Köpürdü; Chp Patladı, Madam İp’i Kopardı!

Bağçeli, DİB başındaki sarıklı politikacının hasta olduğu içün ziyâret etdiği Mısırzâde Kadir Efendi’ye “Çukur şahsiyet, fesli münâfık, vatansız” diyerek de
4 Aralık 2018

(3) Sarıklı Politikacı Fesli Mısırzâdeyi Ziyâret Edince, Devlet Köpürdü; Chp Patladı, Madam İp’i Kopardı !

Bir evvelki yazımızda Alamanya’ya kaçan imtiyazlı Feto’culardan Jan Murdar’ın, Milliyet’de Kamal paşa hakkında: “Atatürk’ün İslâm Dînini reddettiği, el
21 Kasım 2018

(2) Sarıklı Politikacı Fesli Mısırzâdeyi Ziyâret Edince, Devlet Köpürdü; Chp Patladı, Madam İp’i Kopardı!

Aşağıya alacağımız Paşa’ya âid bütün yazı ve sözler de, aynen yukarıya aldığımız (1. Makâledeki) hakîkatlar dışındaki kânunsuz
17 Kasım 2018

(1) Sarıklı Politikacı Fesli Mısırzâdeyi Ziyâret Edince, Devlet Köpürdü; Chp Patladı, Madam İp’i Kopardı!

10 Kasım ihtifâli, her kafada ayrı ma’nâ ve ehemmiyeti hâiz! Kimi Kanadı Kırık madam gibi çılgına dönüb Kamal Paşa’ya “Tapıyorum” ve
24 Ekim 2018

Müslümanın Andı Her An Kelime-i Tevhid, Her Gün 40 Kere Fâtiha…

Dembokratik politika ile ortalık toz duman!. Parti tanrıları çok asabî, burunlarından soluyorlar!
24 Temmuz 2018

“Biz Batılılara Lozan’da Söz Verdik, İslâmiyyet’i Halka Unutduracağız.”

DİB denen yeri ve (layıklık) denen (anti-İslâm) jekoben ideoloji iyi anlamak içün evvelâ bir hâtıra nakletmeliyiz: 5 nisan 2005 tarihli yazısında
1 Haziran 2018

(7) Merhûm Büyük Üstâdı Yâdederken…

Son birbuçuk asır içinde âlem-i İslâm, dışdan ziyâde içinden çıkan fitnelerle bölünüb parçalanmışdır. Gerçi bu iç fitnelerin mûcid ve besleyenlerinin, dışda
1 Haziran 2018

(6) Merhûm Büyük Üstâdı Yâdederken…

Hazret-i Osmân Radıyallâhu Anh Efendimiz, Cennetle mübeşşer ve Kâinâtın Fahri Aleyhisselâm’ın iki kerîmesine zevc olma şerefine sâhib… Lakâbı da
25 Mayıs 2018

(4) Merhûm Büyük Üstâdı Yâdederken…

Bir evvelki makâlemizde şöyle arzetmişdik: “-Evet, Merhûm Üstâd Necib Fâzıl Beyin ne olduğunu ehline bırakarak, biz, O’nun ne olmadığı
25 Mayıs 2018

(3) Merhûm Büyük Üstâdı Yâdederken…

MERHÛM BÜYÜK ÜSTÂDI YÂDEDERKEN… ASRIN EĞİLMEZ VE BÜKÜLMEZ ÇELİK ÎMÂNLI KALEMİ KOCA ÜSTÂDI İHTİRÂMÂT-I FÂİKAMIZLA YÂDEDERKEN, RÛH-I ŞERÎFLERİNE ALLÂH AZZE VE CELLE’DEN RAHMET-İ VÂSİA NİYÂZ EDİYORUZ… […]
25 Mayıs 2018

(2) Merhûm Büyük Üstâdı Yâdederken…

Bir evvelki makâlemizde, Merhûm Üstâd Necib Fâzıl Beyin (ne olduğu) üzerinde durmamızın bizi aşacağı; ve fakat, (ne olmadığı) noktasında
24 Mayıs 2018

Üstâd-ı Muazzez Merhûm Necib Fâzıl Bey’i Yâdederken…

Üstâd Necib Fâzıl Bey Merhûm, îmân ve dehâsıyla beşer târihinde misâline az rastlıyacağımız bir fânîydi. Ancak içinde yaşadığımız yamuk ve
1 Şubat 2018

Başkumandan Receb Tayyib Paşa’nın, Gene Sünnîliğe Reddiyesi!..

BAŞKUMANDAN RECEB TAYYİB PAŞA’NIN, GENE SÜNNÎLİĞE REDDİYESİ!.. Ahmed SEYYİDOĞLU   Paşa, 2/12/2017 günü Iğdır’da bir konuşma yapdı ve “Sünnîliği bölücülük olarak” ve İslâmiyyet’in dışında bir şey […]
7 Aralık 2017

(3) Mescid-i Fetih (Ayasofya), Mescid-i Nebevî, Mescid-i Haram Kurtulmadan, Mescid-i Aksâ Öyle Mi?

MESCİD-İ FETİH (Ayasofya), MESCİD-İ NEBEVÎ, MESCİD-İ HARAM KURTULMADAN, MESCİD-İ AKSÂ ÖYLE Mİ? (3) Ahmed SEYYİDOĞLU   Bu memleketde 109 senedir (1908’den beri, bilhassa 1923’den sonra) Allâh […]
8 Ekim 2017

(1) En Büyük İç Tehdîd Şimdi Sünnîlik; Ve Bu, Başlarına Derd Oldu!

1) “Ne sünniyim ne şiiyim, ben müslümanım!” sloganı ile başlayıb, “Sünnînin Caferiye, Caferinin sünniye üstünlüğü yokdurla!” devam eden
5 Ağustos 2017

(4) Mescid-i Fetih (Ayasofya), Mescid-i Nebevî, Mescid-i Haram Kurtulmadan, Mescid-i Aksâ Öyle Mi?

MESCİD-İ FETİH (Ayasofya), MESCİD-İ NEBEVÎ, MESCİD-İ HARAM KURTULMADAN, MESCİD-İ AKSÂ ÖYLE Mİ? (4) Ahmed SEYYİDOĞLU   Sadede gelelim: Başka hiçbir ümmetde olmayan, mücerred ALLÂH SEVGİLİSİNİN SEVGİLİLERİNDE […]
17 Temmuz 2017

Alevî Dedesi Değil, “Laik Ateizma” Mürîdânı…

Cem Vakfı Başkanı “alevî dedesi” maskeli “laik ateist” İ.D., 17.7.07 târihli Hürriyet’den şu dört madde ile höykürüyor: 1. Madde: “-Bu seçim, sonuçları
3 Mayıs 2017

Ehl-i Sünnet, Kendisini “Gelenek”den İbâret Görerek Küçülmekden Münezzehdir!

“Gelenek”, lûgatda “âdet ve an’aneler, nesilden nesile intikâl eden alışkanlıklar” demekdir; ve bu kelime ZÂTI İ’TİBÂRİYLE
20 Aralık 2016

Gerzek Medya “Canlı Silâha” Sâdece “Sûikasdçı” Demez Mi?!

Dembokrat ve cumhuriyetçi dünyânın kendi içindeki katliâmlar “İslâm Coğrafyası” merkezli olarak ve kendi kendisinin münâfığı çizgisinde öyle bir
26 Kasım 2016

İngiliz’in 93, Nato’nun 64, Ab’nin 53 Ve Feto’nun 52 Senelik Vurgunu!

“Avrupa Birliği” denen Haçlı Bâtıl Batı ŞEBEKESİ, nihâyet 2 gün evvel “Türkiye Cumhûriyeti” Devletine (ihânetini) tam da gâvurluğuna yakışır
3 Eylül 2016
Allâhdan Korkmalan Adâlet Yapamaz!

“Allâh’dan Korkmayan Adâlet Yapamaz!”

Ahmed SEYYİDOĞLU
6 Ocak 2016

Dünyâ Ruznâmesinin 1. Maddesi Dâimâ İslâm…

Ahmed SEYYİDOĞLU
1 Ocak 2016

(1) Müteveffâ Bay Bayar: “Lozan’da Verdiğimiz Söz Gereği Türkiye’den Müslümanlığı Tamâmen Kaldıracağız!”

Fransız ihtilâlinin dinsizleri tarafından uydurulan ve (laicus) lâfzı ile haçlı literatürüne geçirilib DÜNYÂ’YA ve bilhassa da Memâlik-i Osmâniyye’ye ihrâc
14 Temmuz 2015

Chp İnanç Ve Mantığına Göre, Dinsiz Devlet Ve Parti!

MHP Grup Başkanvekîli Halaçoğlu “AKP, dinsiz partiye destek verdiniz der” deyince, sanki CHP’ye “dinsiz parti” demiş kabûl edilerek, ne kadar
3 Temmuz 2015

Irkçılığı, Irkçılığa Küfrederek Yaşatmak…

Târih boyunca tatbik edilen taktiklerden biri de, nesneyi, kendisine küfrederek, aşağılayarak yaşatma iblisliğidir! Napolyon denen Freng keferesi,
17 Haziran 2015

“Ç. Sülüman” Da Toprakdan Geldi; Ve Bol Olası Toprağına Gidecek!

Bütün geçmiş Cumbaşlarının hâfızalara kazınmış birçok lâf ve atışları vardır! Meselâ 1.’si der: “Araboğlunun YÂVELERİNİ (hâşâ saçmalıklarını)
23 Mayıs 2015

(4) En Büyük Tehdîd Şimdi Sünnîlik; Ve Bu, “Başlarına Derd Olmuş!”

Aman Yâ Rabbim, ne günlere kaldık! İlim adına ilmin katledilişi bu kadar olur! Her taraf şişirilme yobaz hocalar, mezhebsiz türediler, “revizyonistiz”
22 Mayıs 2015

(3) En Büyük Tehdîd Şimdi Sünnîlik; Ve Bu, “Başlarına Derd Olmuş!”

Geçen iki makâlemizde, siyâsî ağızla ilâhiyatçı entel ağzın aynîleşdiği noktaya işâret etmişdik. İlâhiyâtçı Sıfil’in, dînî ıstılahların yerine oturtub pek sık
2 Mayıs 2015

(2) En Büyük Tehdîd Şimdi Sünnîlik; Ve Bu, Başlarına Derd Oldu!

5) Fırka-yı Nâciye ve fırâk-ı dâlle tefrîki yapmadan bütün (mezhebleri) aynı kefeye koyarak "SÜNNÎLİĞİ" topa tutan politik bir BAŞ şunları söyledi:
10 Aralık 2014

Bir Veled-i Cumhûrînin Osmanlıca Üzerinden Aslını İnkâr Edişi!

Dünyânın hiçbir noktasında, Anadolum’uzda yapılan din, dil, mezheb, târih, âile, harsiyât ve topyekûn medeniyet katliâmı gibi insanlık dışı bir şenâat
13 Şubat 2014

(3) Müşâvir Olmak; Ve Üç Religionun Misyoner Vâizi Oldurulmak!

Müşâvirden okuyalım: “Devlet aygıtının imkanlarını kullanarak bir nevi 'devlet cemaati' veya 'cemaat devleti' izlenimi
12 Şubat 2014

(2) Müşâvir Olmak; Ve Üç Religionun Misyoner Vâizi Oldurulmak!

Değil adı “hocaya” çıkmış bir adam, “locaya” fırlamış bir mason bile olsa çok iyi bilir ki, Allâh Azze’nin Dîni İslâmiyyet, yalınız îmânî, ibâdî ve ahlâkî bir
9 Şubat 2014

(1) Müşâvir Olmak; Ve Üç Religionun Misyoner Vâizi Oldurulmak!

Yehûdi-haçlı gâvurları ile onların kuyruğu cemâdât veya herhangi bir grup veya parti-pırtının, İslâmiyyet’in başına getirdiği sıfat, bu mukaddes ve muazzez
31 Aralık 2013

(6) Diyalog Aşk Ve Tutkusunun Bâtıl Ve Haçlı Temeli!

Bu memleketde islâmî îmân, zekâvet, salâbet, hassâsiyet ve cehd ü gayret, dembokrasi pörsütmesi ve gevşetmesiyle yer değiştirince, hâdiseleri aslına uygun
19 Aralık 2013

(5) Diyalog Aşk Ve Tutkusunun Bâtıl Ve Haçlı Temeli!

Bu “dinlerarası diyalog” denen fitneye, adı geçen cemaat tarafından ne derece sıdk u sadâkatla; ve bir değil, bin kuvvetinde bir (dinmiş) gibi îmân
16 Aralık 2013

(4) Diyalog Aşk Ve Tutkusunun Bâtıl Ve Haçlı Temeli!

Geçen makâlemizde “dinlerarası diyalog fitnesinin” Vatikan tarafından yeni bir misyonerlik usûl ve stratejisi bulunduğunu; ancak F.Gülen nâm
10 Aralık 2013

(3) “Diyalog” Aşk Ve Tutkusunun Bâtıl Ve Haçlı Temeli!

Bu “dinlerarası diyalog denen fitne”, bütün cihâna ma’lûmdur ki, Vatikan tarafından dünyâ ruznâmesine girmişdir. Bunu, F.Gülen'in Papaya yazdığı
8 Aralık 2013

(2) Diyalog Aşk Ve Tutkusunun Bâtıl Ve Haçlı Temeli!

Diyalog denen fitne, İslâmiyyet’in bu en ana îmân esasını (selef çizgisinde olmayı), kitâbî dedikleri gâvurların inkâr ve küfürlerini hafifletmek  veya sıfıra
7 Aralık 2013

(1) Diyalog Aşk Ve Tutkusunun Bâtıl Ve Haçlı Temeli!

Bir müslümanın, hem, İslâmiyet’de, hem de ve aynı zamanda başka bir dinde kalması elbetdeki muhaldir; ve  bunu mümkin görecek bir kafanın, müslüman
2 Kasım 2013

Kavakçı’ya Göre (Tesettür Değil De), “Başörtüsü” Hakk; Ve Bunun Karşısında Olmak Bâtıl!

Dembokratik ve laik sisi-temin politikası içinde olub da, Kur’an âyetleri ile kendi görüşlerinizi desteklemeye çalışırsanız, bu, istismâr ve kullanma olur; çok
13 Şubat 2013

Papa, Bardakçı, Gedik Ahmed Paşa Ve Antonio Primaldo!

13.2.13 târihli yazısında (.ardakçı) veznindeki Bardakçı, papa ile alâkalı yazısında diyor: .......“Otranto'da Gedik Ahmed Paşa ile savaşırken ölen
6 Aralık 2012

Sungur “Ağabey”in Cenâzesine Neden Aktılar!?

Kendilerine “nurcu veya nur talebesi” denilmesiyle bilinen cemaat, ileri gelenlerinden ve “nurculuk” hesâbına hapis ve işkencelere kadar her
21 Kasım 2012

Hükûmât-ı Tayyibât İle Mısrîler Ve Diyalogsistler!

Erdoğan Bey geçen sene de, yine Mısır cânibine bir sefer düzenlemiş ve oraların misâfirperverliği sebebiyle, taksîrâtına ve kırdığı potlara bakılmaksızın,
19 Ekim 2012

Chp’li Şeyhülislâm Yalova’lı İnce’nin Fetvâsına Göre Meclisde Kâfir Yokmuş!

CHP’nin Yalova şeyi M. İnce, meclislerinde yine bülendâvâz savt u sadâ ile ortalığı biribirine katdı; ve aklınca hakîkatla zerre kadar alâkası olmayan bir
12 Ekim 2012

Re.T.E.B(=Receb Tayyib Erdoğan Bey) Arkadaşın Yolu!

Geçen haftalarda aktedilen AKP kongresinde, RETEB arkadaş yolunu şöyle sıralamış: Ak Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
17 Haziran 2012

Fetullah Beyin “Kazanımları” Ve Dönmesi…

Başvekîl Receb Tayyib Bey’in “Bahr-i Muhît-ı Atlâsî ötelerine” seslenerek, “Okyanus Ötesindeki Pensilvanya’ları bırak, artık gel, bu hasretlik bitsin!" yollu
3 Haziran 2012

Dilipark Da Fetvâlar Köpürtmeye Başladı!

Bâbıâdî bir âlemdir ve ukalâlıkda da alem! Dînî mevzûlarda bilen de bilmeyen de, îmânı olan da olmayan da, müslümanı da gâvuru da ve hele münâfığı da
26 Ocak 2012

(3) Millî Görüşçü Oya Hanımdan, 2. Atatürk Denktaş Paşa!

En büyük karar verici, “ölümsüz kahramanlar” kültünde o “ölümsüz kahramanlardır!..” Karar, hüküm ve egemenlik yani hâkimiyet, ölümsüzlerde
26 Ocak 2012

(4) Millî Görüşçü Oya Hanımdan, 2. Atatürk Denktaş Paşa!

Oyalı-boyalı Denktaşnâmeye buyrun devam edelim: “Denktaş'ın ailesi (çocukları, torunları) perişan ama vakur, mümkün olduğu kadar, her gelenin elini
23 Ocak 2012

(2) Millî Görüşçü Oya Hanımdan, 2. Atatürk Denktaş Paşa!

Oyalı boyalı yazı devam eder: “17 Ocak 2012 Lefkoşa Cumhurbaşkanlığı Sarayına girerken garip ve çok derin bir yalnızlık kaplıyordu herkesi. Herkes oradaydı.
22 Ocak 2012

(1) Millî Görüşçü Oya Hanımdan, 2. Atatürk Denktaş Paşa!

Millî Görüş’ün meşhûr kadın politikacısı ve Erbakan’ın çok yakın mesâî arkadaşı Prof. Dr. Oya Akgönenç, öyle bir “Atam sen kalk ben yatam!” cinsi
6 Aralık 2011

T.C. Hariciye Vekîli Akp’li Davudoğlu “En Önde Gelen Alevî Benim!” Diyor…

“Bayram değil seyran değil enişteleri Ca’ferî-kızılbaş-tahtacı ve alevîleri neye öpüp durur!” diyecek hâlimiz yokdur, çünki hem bayram var hem de
23 Ağustos 2011

Oruç Ve İftarları Yehûdiyyet Ve Nasrâniyyet İle “Telbîs Etmek” (Bulamak) Rezâletleri…

“Evvel yoğidi işbu rezâlet yeni çıkdı!” Kilisede, havrada veya Mutlak Dîni münkir adamların tensîb ve ta’yîn edeceği mekânlarda, İslâm münkiri ve
28 Haziran 2011

Kamalizma Dîninin Yemîni, Şerîatın Mi’râcı, Modern Câhiliyye Ve Tanrılar…

23 Temmuz 1908’deki İT (İttihad-Terakki) ısyân ve tuğyânı ile İslâmiyyet yasaklandıkdan sonra, “meşrûtiyet sonra cumhuriyet”dinine geçildi… Bunu
27 Haziran 2011

Patronlarının “Yeni Dünyâ Düzeni”ne Geçişde, “Türkçe Olimpiyatları!”

130 ülkeden toplanan 1000 kadar 10-20 yaş arası kız ve erkek gençler, bir-iki haftadır, varyete artistleri gibi çeşitli vilâyetlerde sahnelendi; ve İslâm’ın
20 Haziran 2011

Şevket Eygi Bey Tenâkuza Düşmeden Yazmalıdır…

Şevket Eygi Bey İslâm gibi mutlak bir hakîkatla “Kemalizm!” denilen beşerî bir dîni mukâyese ediyor. Fakat bu mukâyesesinin mübhem bulduğumuz bazı