Ahmed SELÂMÎ

BAŞMAKÂLE

BÜTÜN MAKÂLELERİ

23 Mayıs 2018

Görmez Hilâli Görmek İçün Capetown’a Uçacakmış! Veya Bayrâmiyelik!
Ahmed SELÂMÎ

T.C. Devletinin DİB denen mahall-i mahsûsu, yıllardır uğraşır, didinir, ıkınır, sıkınır, ezilir, büzülür, teleskopu yüklenen Altıkulaç’ıyla İzmir
22 Mayıs 2018

Hilâl Düşmanı Oryantalist Ve Bazı Sarık-Cübbeli Çömezler!
Ahmed SELÂMÎ

Adamlarla madamların hangi akıl ve mantığı taşıdıkları değil, mantık yerinde ne taşıdıkları artık ruznâmeye gelmeli; ve bunların, ne kadar
22 Mayıs 2018

Ahmed SELÂMÎ:
Ramazan Tâcirleri!

Mübârek Ramazan gelince şeytanların zincire vurulacağı doğrudur da, bunlar cinnî şeytanlardır! Ancak insî şeyâtînin neye
18 Mayıs 2018

Ahmed SELÂMÎ:
19 Mayıs Karnavalları, “Kadına Şiddetin” Remzi…

Kadına şiddet denince ne anlaşılması icab etdiği, bugün, bir gözboyama hâlinde ve muârıza bir çelme takma olarak mer’iyetde!.
30 Nisan 2018

Böyle Anarşizme “Bayram” Diyenlerin Akıl Ve Îmân Zehirlenmesi…

1850’lerden sonra, hakîkatın azılı düşmanı haçlı dünyasında başlatılan “amele” yürüyüşü, îmân, şahsiyet ve tarih bütünlüğümüzü