Ahmed SELÂMÎ

BAŞMAKÂLE

BÜTÜN TAHRÎRÂTI

24 Kasım 2018

Makâm-ı Risâletle Makâm-ı Riyâset Karıştırılamaz; Bunun Mukâyesesi Dahî Muhâldir…
Ahmed SELÂMÎ

Lâyık demokratik ve cumhûrî beşerî bir sistemin, kendi seküler ve pozitivist ölçülerine uydurarak, (yerli malı haftası) der gibi "Velâdet-i Nebî Haftası" ihdâs etmesi,
20 Kasım 2018

Rasûl-i Rusül Aleyhisselâm’ın Beşerle Mukâyesesi Mümkin Mi, Veya O’nu Tanımak…
Ahmed SELÂMÎ

1440 Hicrî yılımız içindeki Mevlid Kandilini idrâk ederken, Rasûl-i Rusül Aleyhisselâm Efendimiz Hazretleri’nin o akıl
19 Kasım 2018

Modernist Soytarıların Mukaddes Velâdetle Alâkası Olamaz!
Ahmed SELÂMÎ

Âdet yerini bulsun, sus payı tevzi’ edilsin, “dinsiz!” dedirtmeme küllemesi yağlı yedirilsin, RESMÎ EMNİYET SİBOPLARI İYİ İŞLESİN ve
19 Kasım 2018

Velâdet Kandili Şeytanları!
Ahmed SELÂMÎ

Zaman plânında12 Rabîülevvel, insanın, cinnin, meleğin, topyekûn Kâinât’ın ve bütün peygamberlerin de PEYGAMBERİ, alâ
17 Kasım 2018

Velâdet Kandili Mi İmiş?
Ahmed SELÂMÎ

VELÂDET KANDİLİ Mİ İMİŞ? Ahmed SELÂMÎ   Rasûl-i Rusül Aleyhissalâtü Vesselâm ile yüzümüz olmadığı hâlde ve ayak ucunda olsak da, olmayan ağzımızla, duymayan kulağımızla, görmeyen gözlerimizle, […]
11 Kasım 2018

Ölüm Herkesi Öldürür; Hiç Kimse Ölümü Öldüremez!
Ahmed SELÂMÎ

ALLÂH Azze ve Celle Hazretleri ins ü cinni yaratmış ve onlara nasıl “Hayat” vermişse, “ÖLÜM” denen vâkıayı da O, Allâh Azze ve Celle
3 Kasım 2018

Türkün 1000 Yıllık Yazısını Yasaklamak, Onun Dînini, Geçmişini (Varlığını) Yasaklamakdır!
Ahmed SELÂMÎ

Türk’ün 1000 yıllık “Elif-Bâ”lı yazısı (1/Kasım/1928)de kaldırıldı ve yasaklandı. Yerine de “Lâtin Alfabeta’sı” çakıldı. Böylece Cihan
1 Kasım 2018

Osmanlıca, Selîmiye’nin, Dile Akseden Muhteşem Osmanlı Dilidir!
Ahmed SELÂMÎ

Osmanlıca, ana temelleri Türkçe; terkîb ve kelime zenginliği ile ruh ve mücerredler âlemi Arabça, sonra da Farsça olan, Osmanlı’nın 6
29 Ekim 2018

Cumhûr, Cumhûriyet, Cumburlobiyet Ve Çamuriyet!
Ahmed SELÂMÎ

Müslümanları ve İslâmiyyet’i en büyük iç tehdid veya irticâ’ gören gayr-i müslim ve şeytânî cebheler, târih boyunca binbir taktik ve
27 Ekim 2018

İslâmcı Veya Muhâfazakâr Demokratların Kadın-Erkek Karmalı Resepsiyon Bayramı…
Ahmed SELÂMÎ

89 senedir devam eden T.C.’deki cümhûriyetin, dünyâdaki adı “republique” olan yüzlercesinden hangisine tekâbül etdiği; ve içinde
20 Eylül 2018

Hz. Muâviye’ye Karşı Bay Râif Ogan İnsâf ü Edeb!
Ahmed SELÂMÎ

B. Anadolu gazetesinde “Kerbelâ Fâciası” serlevhasıyla intişâr eden serî yazınızın 28 ve 29 Şubat 1972 târihlerinde çıkan kısımlarını okuduk. Ba’zı
6 Eylül 2018

Menşei Muhtell, Yamalı Bohça Gibi Bir “Hukuk Sistemi!”
Ahmed SELÂMÎ

MENŞEİ MUHTELL, YAMALI BOHÇA GİBİ BİR “HUKUK SİSTEMİ!” Ahmed SELÂMÎ (Dağistânî)     “Lâyık Demokratik Cumhûriyet” felsefe-i garbiyyesine 95 senedir lâ şekk velâ şübhe îmân eden […]
21 Ağustos 2018

Dib’in Başındaki Görmez Hilâli Neden Görmez?

1924’den beri Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) denen yerin ne işe yaradığını, Atatürkçü ve laik (ateist) Prof Mümtaz Soysal, Yalovalıların
19 Ağustos 2018

Hilâl Düşmanı Oryantalist Ve Bazı Sarık-Cübbeli Çömezler!
Ahmed SELÂMÎ

Adamlarla madamların hangi akıl ve mantığı taşıdıkları değil, mantık yerinde ne taşıdıkları artık ruznâmeye gelmeli; ve bunların, ne kadar
9 Ağustos 2018

İslâmî Istılahları Atan Dilin, Müslümanlığı Sahtedir!

1908’ Meşrûtiyet ve bilhassa 1923 Lozan Haçlı Seferi’nden sonra tam 110-95 yıldır, Anadolu’da Avrupa standartları ve politika esasları
31 Temmuz 2018

Lâyıklık Ve Sekülarizma İçinde Tapınan Mahpus Politika…

Dembokrasi dîni, bütün dünyada, bir tek dîn (kendisi) üzerinden, yine bir tek dünyâ hükûmeti teşkîlini istihdâf ederek, Evangelist tehdîd
24 Temmuz 2018

“İslâm’ın Unutdurulması” İçün Lozan’da Verilen Sözler!
Ahmed SELÂMÎ

Târihi boyunca İslâm dînine içde ve dışda düşman olanlar, dâimâ, müessir ve umûmî taktik olarak müslümânlara âid bir ülke ehâlîsini biribirlerine
21 Temmuz 2018

Pozitivist (Lâyık-Seküler) Politika İle Dîni Sâhiblenmek, Müslüman Olmak Değildir!

POZİTİVİST (LÂYIK-SEKÜLER) POLİTİKA İLE DÎNİ SÂHİBLENMEK, MÜSLÜMAN OLMAK DEĞİLDİR! Ahmed SELÂMÎ (Dağistânî)   1908’den i’tibâren Osmanlı bakiyesi coğrafyadakiler, hususân Anadolu’dakiler tam bir çıkmaz sokağa girmiş ve […]
30 Haziran 2018

Binali: “Siyâset İle Hakîkat Örtüşmez!” Politize Olmuş Ham Softa Kaba Yobazlara Kapak…

Tâhâ Akyol nâm Hürriyet muharriri (12.5.2018) târihli yazısında, T.C. Beşvekîli Erzincanlı Topal Dursun’un oğlu Binali Yıldırım’ın
23 Haziran 2018

Dînin, Lâ Teşbîh Ekseni, Omurgası Ve Genleri İle Oynamak…

Muârızına “vatan hâini” damgası vurmak veyâ “nankör” ve “terörist” gibi ithamlarda bulunmak ne de kolay oldu… Hele hele seçim
10 Haziran 2018

Laik Ankara’da Perşembeyi Kandilli Takvimiyle, Vehhâbî Suud’da Cum’ayı Abd Takvimiyle Bayram Yapan Bir Dib Başına Ne Denir???

DİB denen yerin başındaki Görmez, laik demokratik T.C.’nin, maaşlı, rütbeli, makamlı, sarıklı, sırma kaftanlı, kirli sakallı, boynu ağlâllı ve
8 Haziran 2018

(2) Eygi Bey Gene “İcâzetiyle” Savurmaya Ve “güncellemeye” Devâm Etmiş!

Merhûm Şeyhülislâm’ın satırlarından apaçık görülmektedir ki, bugünün “İcmâ’ ve Kıyas-ı fukahâ” tanımıyan, hadîs-i şerîfleri de şübhe
7 Haziran 2018

(1) Eygi Bey Gene “İcâzetiyle” Savurmaya Ve “güncellemeye” Devâm Etmiş!

Geçenlerde elime Şevket Eygi’nin eski bir yazısı geçdi. Bakdım bugünki DİB ile muvâzî (aynı paralelde) gidiyor; ve sanki “Kıyâs-ı Fukaha”dan korkar
5 Haziran 2018

Ramazan-ı Şerîf, Ne Olur Çabuk Geç!

Allah ve Rasulü’nün dîni İslâm ile, resmî ve gayr-ı resmî hoca kılıklı şeytanların uydurup adına da “İslâm!” dediği dîni ayırt etmek ve
2 Haziran 2018

Dîni İçden Yıkıcı Ramazan Müşriklerinin İki Hedefi…

Münâfık, Müşrik ve Kâfir, tek millet olarak, Âdem Aleyhisselâm zamanından beri İslâmiyyet’i, (nefs, hevâ ve arzuları) önünde en büyük
30 Mayıs 2018

Hz. Fâtih’in Da’vâsı Veya O Atamız Ne İdi?

[İstanbul’un Fethinin 520. Yılını tes’id etmek maksadıyla 29 Mayıs 1973 Salı günü Milliyetçi Öğretmenler Derneği tarafından M.T.T.B. konferans
29 Mayıs 2018

O, “Ne Güzel Emir” (Sultân) Ve Fâtih…

Ahmed SELÂMÎ
29 Mayıs 2018

Ayasofya’yı Susturmakdaki Sır…

Ahmed Ayasofya’yı anlamak için Fâtih ve Feth-i Mübîn’e, bunlar için de İkinci Murâd Hân Hazretlerine ve Kâinât’ın Fahri Aleyhisselâm’a kadar
29 Mayıs 2018

Zincire Vurulan Câmi Ayasofya

AHMED SELÂMÎ
27 Mayıs 2018

Büyük Osmanlı Müfessiri Elmalılı Düşmanı Echeller!

Elmalılı Merhûm Muhammed Hamdi Efendi Hazretlerine utanmadan "hal' fetvâsı verdi" diye iftirâ eden adam ve madam sürüleri,
23 Mayıs 2018

Görmez Hilâli Görmek İçün Capetown’a Uçacakmış! Veya Bayrâmiyelik!

T.C. Devletinin DİB denen mahall-i mahsûsu, yıllardır uğraşır, didinir, ıkınır, sıkınır, ezilir, büzülür, teleskopu yüklenen Altıkulaç’ıyla İzmir
22 Mayıs 2018

Ramazan Tâcirleri!

Mübârek Ramazan gelince şeytanların zincire vurulacağı doğrudur da, bunlar cinnî şeytanlardır! Ancak insî şeyâtînin neye
18 Mayıs 2018

19 Mayıs Karnavalları, “Kadına Şiddetin” Remzi…

Kadına şiddet denince ne anlaşılması icab etdiği, bugün, bir gözboyama hâlinde ve muârıza bir çelme takma olarak mer’iyetde!.
30 Nisan 2018

Böyle Anarşizme “Bayram” Diyenlerin Akıl Ve Îmân Zehirlenmesi…

1850’lerden sonra, hakîkatın azılı düşmanı haçlı dünyasında başlatılan “amele” yürüyüşü, îmân, şahsiyet ve tarih bütünlüğümüzü
23 Nisan 2018

Cb Dilinde Komünist Nâzım’ın Şiiri…

CB Erdoğan 20 Nisan 2017 günü Beştepe’de “TRT 39. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Kabul Töreninde” konuşmuş... Orada,
18 Nisan 2018

Cinsiyeti Cibilliyeti Belli Olanlarla Mı Mutâbakât?.

Günlerdir, “cinsel istismâra cezâ” mevzuu ile alâkalı dembokratik siyâset bezirgânlarının parti-pırtıları ve onların tapınıcıları
14 Nisan 2018

31 Mart Vak’asının İç Yüzü

Bizim nesil ve bizden sonrakiler 31 Mart vak’asını bil­mezler. Kulaklardan, gözlerden, her nisanın 13 lerinde bir 31 Mart yaygarası girer durur. Bu 31 Mart
13 Nisan 2018

Mi’râc, Akıl ve İlim

Receb ayının 27’nci gecesine çakılı NÛR SÜTUNU da Mİ’RÂC KANDİLİ adını alıyor. Mi’râc, EŞSİZ ÖNDER EN BÜYÜK PEYGAMBER’e âid rûhan, cismen
22 Mart 2018
Regaib Kandili

Regâib Kandili…

Receb ayının ilk cuması, Regâib Kandili olarak tes’îd edilir ki, bu, 15 asırdır ehl-i sünnet müslümanlarının mübârek günlerinden biridir... Diğer mübârek
19 Mart 2018

Güncellemecilere: “Ezmânın Tegayyürü…” Lâyık Devletin Değil, İslâmiyyet’in Mevzuudur!

GÜNCELLEMECİLERE: “EZMÂNIN TEGAYYÜRÜ…” LÂYIK DEVLETİN DEĞİL, İSLÂMİYYET’İN MEVZUUDUR! Ahmed SELÂMÎ   Hılâfet-i İslâmiyye Lozan’da harac-mezat satıldıkdan sonra, Dîn-i Celîl-i İslâm sâhibsiz bir arsa gibi kaldı; ve […]
10 Şubat 2018

Halîfe-i Müslimîn Cennetmekân Abdülhamîd Hân’ı Yâdederken!

Halîfe-i Müslimîn Büyük Sultan Abdülhamîd Hân Aleyhirrahmeti Ve’l-ğufrân Efendimiz Hazretlerinin Âhıret-i Dâr-ı Bekâ’ya irtihâlleri
12 Ocak 2018

“Yerli Ve Millî” Olma Mefhûm Ve Mevhûmu!

“YERLİ VE MİLLΔ OLMA MEFHÛM VE MEVHÛMU ! Ahmed SELÂMÎ   Bir-iki yıl içinde uydurulan bir ta’bir de, “Yerli ve millî olmak” şeklinde hançerelerden fırlatılır oldu! […]
31 Aralık 2017

Yılbaşı, Magandalar, Gâvurları Taklîd Ve Onlara Teşebbüh…

“- Maganda kurşunu ile vurulmuş!” Dendi mi, suçu hafifleten bir sebeb bulunmuş gibi, beyinsizlik ve vahşîliği hoşgörme telâkkîsi
29 Aralık 2017

Şeyâtînin, Yılbaşı Ve Mîlâdî Takvim İle De Haçlılaştırması Ve Teşebbüh Küfrü…

ŞEYÂTÎNİN, YILBAŞI VE MÎLÂDÎ TAKVİM İLE DE HAÇLILAŞTIRMASI VE TEŞEBBÜH KÜFRÜ… Ahmed SELÂMÎ   1908 meşrûtiyet felâketinden i’tibâren, müslüman olub olmamakda mikyâs, Rasûl-i Rusül Aleyhisselâm Efendimiz’den […]
27 Aralık 2017

Noelbabacı Ve Chp Kafalı Bakan Ve Hükûmetle Dib’in Keyfiyeti…

Efrencî yılbaşı denen zamanı “Noelbaba” hurâfe ve yobazlığına bulayarak bu millete çatallı kazık olarak atan, cumhuriyet, laiklik, KAMALİZMA ve
23 Aralık 2017

Yılbaşı, Noel Ve İnsana Tapma Putperestlikleri!

Türkiye, İngiliz projesi olarak bir takım “Haçlıyatapar” adamlarına Hılâfeti yıktırdıkdan, yani 1908 Haçlı Seferi ile  devletini İT
15 Aralık 2017

Üstâd ve “Ödül!”

Merhûm Üstâd ve “gömül” veznindeki “ödül” denen ve “kurbağacaya” yaslanarak “mükâfât”ın on asırlık asâletine meydan okuyan
8 Ekim 2017

Akp Sünnî Düşmanlığına Kayıyor!

Dillerinden “mezhepçilik” terânesi düşmiyenlere bakınız, bunlar, muhayyel bir takım “mezheb çatışmaları” uydurarak, muayyen
2 Ekim 2017

Mezhebler Üzerinden İslâmiyyet’i Tasliye…

MEZHEBLER ÜZERİNDEN İSLÂMİYYET’İ TASLİYE… Ahmed SELÂMÎ   25 Eylül 2017 târihli “Türkiye-Azerbaycan Örneğinde İslâm Dayanışması Uluslararası Konferansının açılışında” Başvekil Binali’nin muâvini Hukuk ve İlâhiyyât diplomalı Bekir […]
17 Temmuz 2017

-3- Dembokrasinin Allâh’ı, Âhıret Îmânı, İslâm’ı Yokdur Ki Şehîdi Olsun!

DEMBOKRASİNİN ALLÂH’I, ÂHIRET ÎMÂNI, İSLÂM’I YOKDUR Kİ ŞEHÎDİ OLSUN (3) Ahmed SELÂMÎ   18) Para-lamento Reisi İsmail Kahraman AĞA, bu seneki 15 Temmuz’da yapdığı konuşmada, “15 […]
15 Temmuz 2017

-2- Dembokrasinin Allâh’ı, Âhıret Îmânı, İslâm’ı Yokdur Ki Şehîdi Olsun!

DEMBOKRASİNİN ALLÂH’I, ÂHIRET ÎMÂNI, İSLÂM’I YOKDUR Kİ ŞEHÎDİ OLSUN! (2) Ahmed SELÂMÎ   8) “Âhıret’e, Peygamberlere ve diğer 6 îman şartına îmânı”, bütün incelikleri ile ve […]
13 Temmuz 2017

-1- Dembokrasinin Allâh’ı, Âhıret Îmânı, İslâm’ı Yokdur Ki Şehîdi Olsun!

DEMBOKRASİNİN ALLÂH’I, ÂHIRET ÎMÂNI, İSLÂM’I YOKDUR Kİ ŞEHÎDİ OLSUN! (1) Ahmed SELÂMÎ “15 Temmuz 2016 Haçlı Seferi’nden” sonra AKP iktidârının kılavuzluğunda bir “Dembokrasi Şehidi” “Dembokrasi Nöbeti” […]
28 Haziran 2017
İlhadiyatçı Münafıklar

-2- İlhâdiyyâtçılar Vahyi Saymaz, Deist, Agnostik Ve Ontolojist Felsefecilerdir, Dîn Âlimi Aslâ!

Bu aşşağılık pisliklerin beyinleri, okudukları materyalist felsefenin yan dalları olan deizmle, agnostisizmle, ontolojizm, darwinizm,
21 Haziran 2017

-1- İlhâdiyyâtçılar Vahyi Saymaz, Deist, Agnostik Ve Ontolojist Felsefecilerdir, Dîn Âlimi Aslâ!

İLHÂDİYYÂTÇILAR VAHYİ SAYMAZ, DEİST, AGNOSTİK VE ONTOLOJİST FELSEFECİLERDİR,  DÎN ÂLİMİ ASLÂ! (1) Ahmed SELÂMÎ   Bilhassa Ramâzan-ı Şerîfde tv ekranlarına hücûm eden ilhâdiyyatçılar veya ilâhyapyatçılar “İslâm […]
11 Haziran 2017

Mevlânâ’ya “Dîn Farkı Tanımadığı” İftirâsı…

Bazı modernist, reformist, mezhebsiz, ateist ve locaist global kefere sürüleri ALLÂH DÎNİ İslâmiyyet’i tahrîf, tağyîr, tebdîl ve sulandırmak
9 Haziran 2017

(2) Türkiye Gazetesinde Şeyhulislâm Hazretlerine Hakâret!

12)Gayr-i İslâmi rejim veya devlet her ne ise, başına “başkan” seçerken, eğer müslümanların yıllarca evvel Hakk’ın Rahmetine kavuşmuş,
18 Nisan 2017

Halk Oyu Bu “Referandum”, Dîn (Millet) İle Alâkası Muhâl!

Ahmed SELÂMÎ
6 Şubat 2017

(6) Bel’am Ve Çömezlerin Müfessîr Ve Şeyhülislâm Düşmanlığı!

Gerek Merhûm Şeyhülislam ve gerekse Merhûm Müfessir, Türkiye’de her tarafın darağaçları ile dolub taştığı o gözünü kan bürümüş
28 Ocak 2017

(5) Bel’am Ve Çömezlerin Müfessîr Ve Şeyhülislâm Düşmanlığı!

Merhûm Şeyhülislâm bu kabil gıybetçi, müfteri ve uydurmacı ve “îmânı muhtell heriflere” karşı, günümüze bırakdığı satırları ile bakınız
26 Ocak 2017

(4) Bel’am Ve Çömezlerin Müfessîr Ve Şeyhülislâm Düşmanlığı!

Bugünki echel-i cühelâ veya ekfer-i küferâ takımları ise, bu 3 noktada karın ağrısına sâhib olub, Şeyhülislâm Merhûm’un satırlarını kendi
25 Ocak 2017

(3) Bel’am Ve Çömezlerin Müfessîr Ve Şeyhülislâm Düşmanlığı!

Zamanımızda haberleşme imkânlarının ilerlemesi sebebiyle tv ve internet yolu da buna zammolunca, artık söz ayağa düşmüş, yalan ve
24 Ocak 2017

(2) Bel’am Ve Çömezlerin Müfessîr Ve Şeyhülislâm Düşmanlığı!

Zaman zaman, Osmanlı ulemâsından bazı Zevât-ı Kirâma, cumhûriyet çocuklarının tebelleş olarak onlara iftira ve uydurmalarla erâcif
16 Ocak 2017

Başvekîl’den Değişmez Tabu: Anayasal Dîn İnancı!

Topal Dursun’un oğlu Başvekîl Sayın Binali Bey “anayasa” ile alâkalı fevkâl’âde can sıkan beyanlarda bulundu. 1000 yıldır milyonlarca
13 Ocak 2017

Görmez’e Göre: “Katliâmın Mabedde Veya Klüpde Yapılmasının Farkı Yokmuş!”

Bir makalemizde şöyle demişdik: “Başvekîl Muâvini Prof. N. Kurtulmuş Bey’in bir insanı “milletin ortak değeri”
12 Ocak 2017

(5) Kurtulmuş’a Göre Herkesin “Ortak Değeri” Olmak!

5) Torun Kurtulmuş’un diğer bazı ifâdeleri de şöyledir: “Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’nin kurucu başkomutanıdır
11 Ocak 2017

(1) Bel’am Ve Çömezlerin Müfessîr Ve Şeyhülislâm Düşmanlığı!

Sırtını “laik-dembokratik-cumbokrasi” rejimleriyle belli parti ve hükûmetlere yaslamış bir takım adam ve madamların, İslâmiyyet’e
10 Ocak 2017

(4) Kurtulmuş’a Göre Herkesin “Ortak Değeri” Olmak!

Torun Kurtulmuş’un “ortak değer” olarak zikretdiği zât, eğer öyle kabûl edilseydi, İkinci ve KİNCİ Şef İsmet tarafından cesedi kabrine
4 Ocak 2017

(3) Kurtulmuş’a Göre Herkesin “Ortak Değeri” Olmak!

Müslüman Coğrafyasında, Âdem Aleyhisselâm’dan i’tibâren, dembokrasilerdeki i’tibâriliğin, nisbîliğin, farazîlik veya izâfîliğin tam tersine
3 Ocak 2017

(2) Kurtulmuş’a Göre Herkesin “Ortak Değeri” Olmak!

GENÇ ve DİNÇ Başvekîl Muâvini Torun N. Kurtulmuş Bey, M. K. Paşa hakkındaki lâflarıyla da, derd yandığı bir noktada bizzat kendisi
2 Ocak 2017

(1) Kurtulmuş’a Göre Herkesin “Ortak Değeri” Olmak!

Prof. Numan Kurtulmuş T.C.’de başvekîl muâvinidir; ve 27 Aralık günü yapdığı konuşma, “insanı putlaştırma” cinsinden olub, Allâh
8 Kasım 2016

Trump Mı, Clinton mı?

Türk medya, siyâset ve dedikodu çarkları ABD gâvurunun (kıçkanlık) intihâbına (seçimine) öylesine bir daldı ki, sanki şu anda dünyâ, bu
18 Ağustos 2016

Dîn İstismârını Alevî-Bektâşîlik Üzerinden Köpürtmek…

Bilhassa 1908’den i’tibâren 108 yıl boyunca, bu memleketde İslâmiyyet’in hiçbir kul sistemine aslâ boyun eğmeyen; ve mücerred Allâh
14 Mayıs 2016

(4) Sünnîlik Olmadan İslâm Mı Olurmuş, Gülünç!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, (28.4.2016) Târih-i Efrencîsinde İmam Hatipliler Derneği'nce Sinan Erdem Spor Salonunda
4 Mayıs 2016

(3) Sünnîlik Olmadan İslâm Mı Olurmuş, Gülünç!

1) RTE’nın, Hayrettin Karaman gibi telfikçi adamların te’sîrinde kalarak 5-6 senelik zaman içinde, sünnîlik ve şiilik gibi i’tikâdî temel
1 Mayıs 2016

“İnançlara Eşit Mesâfede Olmak” Gözboyaması!

İsmail Kahraman’ın “laiklik anayasada olmamalı” demesi üzerine ne kadar (îmânsız dinsevmez) varsa, topu da AKP içindekiler de
26 Nisan 2016

Parlamento Başı Ve Cumhurbaşkanı Vekîli Kahraman’ın Laiksizliği!

T.C. Parlamento Reisi İsmâil Kahraman, RTE “Medeniyetler İttifakı Konferansı” denen “örtülü ve bektâşi sırrı cinsinden
21 Nisan 2016

(2) Sünnîlik Olmadan İslâm Mı Olurmuş, Gülünç!

İslâm ve mezhebler târîhi akıllı ve anlayışlı bir gözle tedkîk edilmeden, sünnîlik, şiilik ve vehhâbîlik gibi mezheblerin hakîkatı aslâ
16 Nisan 2016

(1) Sünnîlik Olmadan İslâm Mı Olurmuş, Gülünç!

1) T.C. Cumhurbaşkanı RTE, “İslâm İşbirliği İctimâında” da Körfez ülkelerinde, Tahran’da, Kazlıçeşme’de, Viyana’da, geçen seneki
14 Nisan 2016

İslam Birliği, İsim Ve Resim Demekse!

“Dünyâ İslâm Birliği” gibi bir takım isimlerle, SÂBIK Hilâfet Merkezi İstanbul’da ictimâ’lar aktetmenin, hakîkatda hiçbir fâidesi
13 Nisan 2016

Hâkim, Hâdim Ve Hadımü’l-Harameyn!

Hulefâ-yı İslâmiyye arasında müstesnâ ve fevkal’âde kıymetli yeri olan Cennetmekân Firdevs-i Âşiyân Gâzî Sultân Selîm Hân
4 Nisan 2016

Dokunulmazlıkla Tanrılaştırma!

Bugün dünyâ, şirkin hâkimiyyetinde (elinde) bulunduğu içün, böyle bir vasata (mutlak hakîkatı) anlatmanız pek müşkildir. Büyük
24 Şubat 2016

Köksüz Rejimlerin Sonu Savrulmakdır!

İslâm, dört delîli ile de Allâh irâde ve hâkimiyyetine dayanan bir nizâm olması hasebiyle, benzeyib taklid edebileceği ikinci bir sistem
23 Aralık 2015

Akp’li Şâhin: “Dindarları Biz Laikleştirdik!”

Lâiklik 1789 Fransız İhtilâlini yapan ateist-yahudi işbirliği ile ortaya çıkmış; ve Kilise’nin, Devlet tepesindeki cenderesini kırmak üzere
9 Aralık 2015

Câmi Yakmak!

Ecdâdın dilinde EŞKIYÂ, şimdinin Batı kafalı Türkleri dilinde “Terörist” denilen ucûbeler, Diyâr-ı Bekir’in Sûr Kazâsındaki Bıyıklı
21 Kasım 2015

MTTB’den TBMM’ye İsmail Kahraman!

İsmâil Efendi Birâderimizi neredeyse 55 senedir 1960’lardan beri tanırım. Karabük’den merhum pederlerimiz ahbabmışlar!
4 Kasım 2015

“Sandıksal” Kumardan Kazanan Olmadı!

Dembokrasi gibi vahiyle zerre kadar alâkası olmıyan ve  hiçbir (selection)a tâbi’ tutulmayan ve her türlü necâset beşer akıl ifrâzâtına
23 Eylül 2014

(5) Türkiye Gazetesinde Şeyhulislâm Hazretlerine Hakâret!

Kendisini Son asır ulemâ ve velîlerinden Merhûm Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri'ne nisbet eden bir grubun gazetesi “Türkiye” nâm
15 Eylül 2014

Camcem (Câmi-Cemevi) Koalisyonu Dînî Düzeneği, Global Fitnenin Bir Parçasıdır!

Şimdi yepyeni nevzuhur bir proje (taktik) piyasaya sürülmeye başlandı!. Cem vakfı başkanı alevi dedesi prof. İzzettin’in tabiriyle “BARIŞ
8 Eylül 2014

Demokratik Sistemin Şehâdetini (Hâşâ), Peygamber Aleyhisselâm’a Yaptıranlar!

Dembokrasi, beşerî bir sistem olarak, vahyin dışında, kadîm Yunan aklının, daha sonra da Fransız, İngiliz ve ABD beyninin dünya politika
25 Temmuz 2014

(4) Türkiye Gazetesinde Şeyhulislâm Hazretlerine Hakâret!

25) (Altı .oklu) ve (kurt totemli) şebekeler eline düşmüş derme çatma ÇATI (kerestelerini) aşağılamak ve çiviliyerek delik deşik etmek
21 Temmuz 2014

(3) Türkiye Gazetesinde Şeyhulislâm Haretlerine Hakâret!

19) Îmânı, ahlâkı ve vicdânı kamalistleşmiyenler artık bir evvelki makâlemizde Şeyhülislâm Merhûm Mustafa Sabri Efendi Hazretleri
13 Temmuz 2014

(1) Türkiye Gazetesinde Şeyhulislâm Hazretlerine Hakâret!

Efrencî (7.7.2014) târihinde Türkiye Gazetesi’nde “Saldıray” vezninde “Yıldıray Oğur” nâm nevzuhûr bir adam tarafından yazılan
13 Haziran 2014

Keşke Bin Kere “Diktatör” Olsan Da, Öteki Şâibeler Bir Kere Olmasa, Yakışır!

Dün (22.Mayıs) TOBB ictimâında “diktatör değilim” diye gene gürledi... Sanki “diktatörsün” diyen üç-beş ma’lûm “paralel gerzekden
15 Mayıs 2014

Evet, Bu Da Kader Ve Soma’nın, Roma’nın Taş Kalbi Anlamaz!

Soma, Anadolu'mun (vahiy kökü) üzerinde bir mekân; ve buna liyâkati nisbetinde de Allâh’a yakın ve kurtuluş üzerinde...
11 Mayıs 2014

Dembokratik Hukûk Ve Bom.Okratik (…Ukçu) Şovu!

Yahudi-haçlı dünyâsı 1839 Tanzîmât belâsından ve hele  1908 ihtilâlinden sonra kaleyi içden fethetmenin formülüne abandı; ve bilhassa da
28 Kasım 2013

Cemaat Dersânelerinin Dış Yüzü Değil; İç Yüzü Dehşetengiz!

T.C. içinde dersâne, dışında da “Türk Okulları” denen tezgahlar, ne dersanedir ve ne de Türk Okulları!. Bunlar bütün dünyânın gözleri
10 Kasım 2013

“Sözcü” Kafa Tutdu; Ve Çok Hiddetle “Ben, Ben, Ben” Dedi!..

Dembokrasi, kendi hayat, îmân, fiil ve varsa ahlâk tarz ve dogmalarıyla, İslâm’ın mutlak olarak dışında, ona ters ve ondan nâmütenâhî
1 Ekim 2013

Dembokrasi Paketi, Dünyâ Sistemi Maketi!..

Son günlerde T.C. ruznâmesinin birinci maddesi (PAKET MAKET) gözküllemesi oldu! Osmanlı İslâm Coğrafyasında yaşayan insanlar,
1 Eylül 2013

(1) Başvekil Beyefendiye Apaçık Mektub!

Hamdele ve salveleyi ihtirâmımla edâyı müteâkıben... Receb Tayyib Bey! 1)  Siz, şiîliği ve sünnîliği, sünnîlik ve câferîliği ve bunlarınm müntesiblerini