Ahmed SELÂMÎ

BAŞMAKÂLE

BÜTÜN TAHRÎRÂTI

18 Nisan 2018

Cinsiyeti Cibilliyeti Belli Olanlarla Mı Mutâbakât?.

Günlerdir, “cinsel istismâra cezâ” mevzuu ile alâkalı dembokratik siyâset bezirgânlarının parti-pırtıları ve onların tapınıcıları
19 Mart 2018

Güncellemecilere: “Ezmânın Tegayyürü…” Lâyık Devletin Değil, İslâmiyyet’in Mevzuudur!

GÜNCELLEMECİLERE: “EZMÂNIN TEGAYYÜRÜ…” LÂYIK DEVLETİN DEĞİL, İSLÂMİYYET’İN MEVZUUDUR! Ahmed SELÂMÎ   Hılâfet-i İslâmiyye Lozan’da harac-mezat satıldıkdan sonra, Dîn-i Celîl-i İslâm sâhibsiz bir arsa gibi kaldı; ve […]
12 Ocak 2018

“Yerli Ve Millî” Olma Mefhûm Ve Mevhûmu!

“YERLİ VE MİLLΔ OLMA MEFHÛM VE MEVHÛMU ! Ahmed SELÂMÎ   Bir-iki yıl içinde uydurulan bir ta’bir de, “Yerli ve millî olmak” şeklinde hançerelerden fırlatılır oldu! […]
8 Ekim 2017

Akp Sünnî Düşmanlığına Kayıyor!

Dillerinden “mezhepçilik” terânesi düşmiyenlere bakınız, bunlar, muhayyel bir takım “mezheb çatışmaları” uydurarak, muayyen
2 Ekim 2017

Mezhebler Üzerinden İslâmiyyet’i Tasliye…

MEZHEBLER ÜZERİNDEN İSLÂMİYYET’İ TASLİYE… Ahmed SELÂMÎ   25 Eylül 2017 târihli “Türkiye-Azerbaycan Örneğinde İslâm Dayanışması Uluslararası Konferansının açılışında” Başvekil Binali’nin muâvini Hukuk ve İlâhiyyât diplomalı Bekir […]
15 Temmuz 2017

-2- Dembokrasinin Allâh’ı, Âhıret Îmânı, İslâm’ı Yokdur Ki Şehîdi Olsun!

DEMBOKRASİNİN ALLÂH’I, ÂHIRET ÎMÂNI, İSLÂM’I YOKDUR Kİ ŞEHÎDİ OLSUN! (2) Ahmed SELÂMÎ   8) “Âhıret’e, Peygamberlere ve diğer 6 îman şartına îmânı”, bütün incelikleri ile ve […]
28 Haziran 2017
İlhadiyatçı Münafıklar

-2- İlhâdiyyâtçılar Vahyi Saymaz, Deist, Agnostik Ve Ontolojist Felsefecilerdir, Dîn Âlimi Aslâ!

Bu aşşağılık pisliklerin beyinleri, okudukları materyalist felsefenin yan dalları olan deizmle, agnostisizmle, ontolojizm, darwinizm,
21 Haziran 2017

-1- İlhâdiyyâtçılar Vahyi Saymaz, Deist, Agnostik Ve Ontolojist Felsefecilerdir, Dîn Âlimi Aslâ!

İLHÂDİYYÂTÇILAR VAHYİ SAYMAZ, DEİST, AGNOSTİK VE ONTOLOJİST FELSEFECİLERDİR,  DÎN ÂLİMİ ASLÂ! (1) Ahmed SELÂMÎ   Bilhassa Ramâzan-ı Şerîfde tv ekranlarına hücûm eden ilhâdiyyatçılar veya ilâhyapyatçılar “İslâm […]
11 Haziran 2017

Mevlânâ’ya “Dîn Farkı Tanımadığı” İftirâsı…

Bazı modernist, reformist, mezhebsiz, ateist ve locaist global kefere sürüleri ALLÂH DÎNİ İslâmiyyet’i tahrîf, tağyîr, tebdîl ve sulandırmak
18 Nisan 2017

Halk Oyu Bu “Referandum”, Dîn (Millet) İle Alâkası Muhâl!

Ahmed SELÂMÎ
13 Ocak 2017

Görmez’e Göre: “Katliâmın Mabedde Veya Klüpde Yapılmasının Farkı Yokmuş!”

Bir makalemizde şöyle demişdik: “Başvekîl Muâvini Prof. N. Kurtulmuş Bey’in bir insanı “milletin ortak değeri”
12 Ocak 2017

(5) Kurtulmuş’a Göre Herkesin “Ortak Değeri” Olmak!

5) Torun Kurtulmuş’un diğer bazı ifâdeleri de şöyledir: “Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’nin kurucu başkomutanıdır
10 Ocak 2017

(4) Kurtulmuş’a Göre Herkesin “Ortak Değeri” Olmak!

Torun Kurtulmuş’un “ortak değer” olarak zikretdiği zât, eğer öyle kabûl edilseydi, İkinci ve KİNCİ Şef İsmet tarafından cesedi kabrine
4 Ocak 2017

(3) Kurtulmuş’a Göre Herkesin “Ortak Değeri” Olmak!

Müslüman Coğrafyasında, Âdem Aleyhisselâm’dan i’tibâren, dembokrasilerdeki i’tibâriliğin, nisbîliğin, farazîlik veya izâfîliğin tam tersine
3 Ocak 2017

(2) Kurtulmuş’a Göre Herkesin “Ortak Değeri” Olmak!

GENÇ ve DİNÇ Başvekîl Muâvini Torun N. Kurtulmuş Bey, M. K. Paşa hakkındaki lâflarıyla da, derd yandığı bir noktada bizzat kendisi
2 Ocak 2017

(1) Kurtulmuş’a Göre Herkesin “Ortak Değeri” Olmak!

Prof. Numan Kurtulmuş T.C.’de başvekîl muâvinidir; ve 27 Aralık günü yapdığı konuşma, “insanı putlaştırma” cinsinden olub, Allâh
8 Kasım 2016

Trump Mı, Clinton mı?

Türk medya, siyâset ve dedikodu çarkları ABD gâvurunun (kıçkanlık) intihâbına (seçimine) öylesine bir daldı ki, sanki şu anda dünyâ, bu
18 Ağustos 2016

Dîn İstismârını Alevî-Bektâşîlik Üzerinden Köpürtmek…

Bilhassa 1908’den i’tibâren 108 yıl boyunca, bu memleketde İslâmiyyet’in hiçbir kul sistemine aslâ boyun eğmeyen; ve mücerred Allâh
14 Mayıs 2016

(4) Sünnîlik Olmadan İslâm Mı Olurmuş, Gülünç!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, (28.4.2016) Târih-i Efrencîsinde İmam Hatipliler Derneği'nce Sinan Erdem Spor Salonunda
4 Mayıs 2016

(3) Sünnîlik Olmadan İslâm Mı Olurmuş, Gülünç!

1) RTE’nın, Hayrettin Karaman gibi telfikçi adamların te’sîrinde kalarak 5-6 senelik zaman içinde, sünnîlik ve şiilik gibi i’tikâdî temel
1 Mayıs 2016

“İnançlara Eşit Mesâfede Olmak” Gözboyaması!

İsmail Kahraman’ın “laiklik anayasada olmamalı” demesi üzerine ne kadar (îmânsız dinsevmez) varsa, topu da AKP içindekiler de
26 Nisan 2016

Parlamento Başı Ve Cumhurbaşkanı Vekîli Kahraman’ın Laiksizliği!

T.C. Parlamento Reisi İsmâil Kahraman, RTE “Medeniyetler İttifakı Konferansı” denen “örtülü ve bektâşi sırrı cinsinden
21 Nisan 2016

(2) Sünnîlik Olmadan İslâm Mı Olurmuş, Gülünç!

İslâm ve mezhebler târîhi akıllı ve anlayışlı bir gözle tedkîk edilmeden, sünnîlik, şiilik ve vehhâbîlik gibi mezheblerin hakîkatı aslâ
16 Nisan 2016

(1) Sünnîlik Olmadan İslâm Mı Olurmuş, Gülünç!

1) T.C. Cumhurbaşkanı RTE, “İslâm İşbirliği İctimâında” da Körfez ülkelerinde, Tahran’da, Kazlıçeşme’de, Viyana’da, geçen seneki
14 Nisan 2016

İslam Birliği, İsim Ve Resim Demekse!

“Dünyâ İslâm Birliği” gibi bir takım isimlerle, SÂBIK Hilâfet Merkezi İstanbul’da ictimâ’lar aktetmenin, hakîkatda hiçbir fâidesi
13 Nisan 2016

Hâkim, Hâdim Ve Hadımü’l-Harameyn!

Hulefâ-yı İslâmiyye arasında müstesnâ ve fevkal’âde kıymetli yeri olan Cennetmekân Firdevs-i Âşiyân Gâzî Sultân Selîm Hân
4 Nisan 2016

Dokunulmazlıkla Tanrılaştırma!

Bugün dünyâ, şirkin hâkimiyyetinde (elinde) bulunduğu içün, böyle bir vasata (mutlak hakîkatı) anlatmanız pek müşkildir. Büyük
24 Şubat 2016

Köksüz Rejimlerin Sonu Savrulmakdır!

İslâm, dört delîli ile de Allâh irâde ve hâkimiyyetine dayanan bir nizâm olması hasebiyle, benzeyib taklid edebileceği ikinci bir sistem
23 Aralık 2015

Akp’li Şâhin: “Dindarları Biz Laikleştirdik!”

Lâiklik 1789 Fransız İhtilâlini yapan ateist-yahudi işbirliği ile ortaya çıkmış; ve Kilise’nin, Devlet tepesindeki cenderesini kırmak üzere
9 Aralık 2015

Câmi Yakmak!

Ecdâdın dilinde EŞKIYÂ, şimdinin Batı kafalı Türkleri dilinde “Terörist” denilen ucûbeler, Diyâr-ı Bekir’in Sûr Kazâsındaki Bıyıklı
21 Kasım 2015

MTTB’den TBMM’ye İsmail Kahraman!

İsmâil Efendi Birâderimizi neredeyse 55 senedir 1960’lardan beri tanırım. Karabük’den merhum pederlerimiz ahbabmışlar!
4 Kasım 2015

“Sandıksal” Kumardan Kazanan Olmadı!

Dembokrasi gibi vahiyle zerre kadar alâkası olmıyan ve  hiçbir (selection)a tâbi’ tutulmayan ve her türlü necâset beşer akıl ifrâzâtına
15 Eylül 2014

Camcem (Câmi-Cemevi) Koalisyonu Dînî Düzeneği, Global Fitnenin Bir Parçasıdır!

Şimdi yepyeni nevzuhur bir proje (taktik) piyasaya sürülmeye başlandı!. Cem vakfı başkanı alevi dedesi prof. İzzettin’in tabiriyle “BARIŞ
13 Haziran 2014

Keşke Bin Kere “Diktatör” Olsan Da, Öteki Şâibeler Bir Kere Olmasa, Yakışır!

Dün (22.Mayıs) TOBB ictimâında “diktatör değilim” diye gene gürledi... Sanki “diktatörsün” diyen üç-beş ma’lûm “paralel gerzekden
15 Mayıs 2014

Evet, Bu Da Kader Ve Soma’nın, Roma’nın Taş Kalbi Anlamaz!

Soma, Anadolu'mun (vahiy kökü) üzerinde bir mekân; ve buna liyâkati nisbetinde de Allâh’a yakın ve kurtuluş üzerinde...
11 Mayıs 2014

Dembokratik Hukûk Ve Bom.Okratik (…Ukçu) Şovu!

Yahudi-haçlı dünyâsı 1839 Tanzîmât belâsından ve hele  1908 ihtilâlinden sonra kaleyi içden fethetmenin formülüne abandı; ve bilhassa da
28 Kasım 2013

Cemaat Dersânelerinin Dış Yüzü Değil; İç Yüzü Dehşetengiz!

T.C. içinde dersâne, dışında da “Türk Okulları” denen tezgahlar, ne dersanedir ve ne de Türk Okulları!. Bunlar bütün dünyânın gözleri
10 Kasım 2013

“Sözcü” Kafa Tutdu; Ve Çok Hiddetle “Ben, Ben, Ben” Dedi!..

Dembokrasi, kendi hayat, îmân, fiil ve varsa ahlâk tarz ve dogmalarıyla, İslâm’ın mutlak olarak dışında, ona ters ve ondan nâmütenâhî
1 Eylül 2013

(1) Başvekil Beyefendiye Apaçık Mektub!

Hamdele ve salveleyi ihtirâmımla edâyı müteâkıben... Receb Tayyib Bey! 1)  Siz, şiîliği ve sünnîliği, sünnîlik ve câferîliği ve bunlarınm müntesiblerini
18 Ağustos 2013

Mes’ele, Sisi Pisi Tetikçi Fir’avn Piçinin İşi Değil; Dembokrasinin Darbokrasisi İşi!

Dembokrasi (yahudi-haçlı emperyalizma) dîni, kendi dışında hiçbir dîne hayat hakkı vermez; ve kendisini tehlikeye düşürecek  her türlü din,
2 Ağustos 2013

Dib De, O Vehhâbîmeşreb Pırasasör De, Şevket Eygi De, O Komedyen Hoca Da Hakk’ı Söylemiyor!

1966’lardan beri, DİB denilen yerin İslâmiyyet’e âid hiçbir hususda söz sâhibi olamıyacağını yazar dururuz. Çünki 1924’de, Şer’iyye ve Evkâf
23 Temmuz 2013

Hılâfet-i İslâmiyye’yi, 23 Temmuz 1908 Meşrûtiyet Meş’ûmiyyeti İle Yıkdılar!

Bugün 23 Temmuz... Hâdisâta bakınca, bedâhat derecesinde görülür ki, bütün dünyâ, Allâh Azze’nin mutlak Dîni İslâmiyyet’den
29 Mayıs 2013

Ali Eren Hoca, “Dînî Deformistler” Nâm Eseri İle, Hangi Münâfıkların İpliğini Pazara Çıkardı?

Muharrirlerimizden Ali Eren hocamızın  sağ tarafımızdaki makâlesi de fevkal’âde câlib-i dikkat... Devlet ve hökûmetin, millete (din) olarak
17 Mayıs 2013

(8) “Kutlu Doğum Haftası!” Dedikleri Uydurma, Haçlı Takvimine Teşebbüh İle, Diyânetin İhdâs Etdiği Korkunç Bir Bid’atdır…

Dembokratik Partili Tasavvufun yüksek politik vecîzelerinden iktibâs etdiğimiz son üç cümleciğine de bakıb hâtime çekelim:
15 Mayıs 2013

(7) “Kutlu Doğum Haftası!” Dedikleri Uydurma, Haçlı Takvimine Teşebbüh İle, Diyânetin İhdâs Etdiği Korkunç Bir Bid’atdır…

Bu “Kutlu Doğum Haftası!” adı verilen YAFTA, bizi neden bu kadar uzun işgâl etdi; neden, buna bu kadar dikkati celbetmeye çalışdık?.
14 Mayıs 2013

(6) “Kutlu Doğum Haftası!” Dedikleri Uydurma, Haçlı Takvimine Teşebbüh İle, Diyânetin İhdâs Etdiği Korkunç Bir Bid’atdır…

“Kutlu Doğum Haftası!” denen ve laik dembokratik rejim (yaftası), bir müslüman tarafından kabûl edilemez!..
4 Mayıs 2013

(5) “Kutlu Doğum Haftası!” Dedikleri Uydurma, Haçlı Takvimine Teşebbüh İle, Diyânetin İhdâs Etdiği Korkunç Bir Bid’atdır…

“Kutlu Doğum Haftası!” Dedikleri Uydurma, Haçlı Takvimine Teşebbüh İle, Diyânetin İhdâs Etdiği Korkunç Bir Bid’atdır...
30 Nisan 2013

(4) “Kutlu Doğum Haftası!” Dedikleri Uydurma, Haçlı Takvimine Teşebbüh İle, Diyânetin İhdâs Etdiği Korkunç Bir Bid’atdır…

Kendisini bütün dünyâya “laik, demokratik!” bir devlet olarak tanıtan T.C.’nin, artık resmî huviyetli bir dâiresi, kim ve neresi olursa
27 Nisan 2013

(3) “Kutlu Doğum Haftası!” Dedikleri Uydurma, Haçlı Takvimine Teşebbüh İle, Diyânetin İhdâs Etdiği Korkunç Bir Bid’atdır…

Dedesinin torunu Emin nâm ulusallamacı, ergenekoncu, Kamalist adam, AKP hökûmetine muhâlefet edenlerden değil de, ondan intikâm
24 Nisan 2013

(2) “Kutlu Doğum Haftası!” Dedikleri Uydurma,Haçlı Takvimine Teşebbüh İle, Diyânetin İhdâs Etdiği Korkunç Bir Bid’atdır…

DİB dergisinde M. Kervancı'nın satırlarını  okuyalım: “- Türkiye Diyanet Vakfı, örnek insan Hz. Mu.......’in evrensel prensiplerini
24 Nisan 2013

(1) “Kutlu Doğum Haftası!” Dedikleri Uydurma, Haçlı Takvimine Teşebbüh İle, Diyânetin İhdâs Etdiği Korkunç Bir Bid’atdır…

Kamalist, Ateist, Laik ve Dembokratik Popolitikanın emrinde “İslâmiyyeti” birilerinin hevâ ve heveslerine göre kalıba dökme tezgâhı olan
13 Nisan 2013

Dib, Hiç Uyanır Mı Veya Diyalog Fitnesi!

Ahmed SELÂMÎ
26 Şubat 2013

Bir Asırdır Müslümanlığı Silmek, Yerine Kavmiyetçiliği Çakmak…

“Türk mü, değil mi; arnavut mu, kürtmü; afgan mı , arab mı; çin mi, çingene mi?” gibi çene ve ağız ishâlleri aldı başını
28 Kasım 2012

“Muhteşem Yüzyıl” Mı; (Muhteşem Yüzkıl) Mı?

Laik (ateist) rejimin reis-i hükûmeti Tayyib Bey, Kütahya’da “Zafer Havameydanı!”nı açarken (muhteşem yüzkıl)ın en az yüz noktası
7 Ekim 2012

Bu Da, Yerli Gâvurun Tarafı!

“Eceli gelen köpek câmi duvarına yestehler!” denmiş... Şimdilerde öyle köpekler peydahlandı ki, TARAFINI ortaya koymakda
24 Eylül 2012

Filimcileri Değil De, Müslümanları “En Şiddetli Şekilde Kınamak”, Onları “Terörist” İlân Etmek Ve “Lâ’netlemek…”

Libya'da ölen 4 ABD'li ile alâkalı olarak "Okyanus Ötelerinden" gelen şu hâle, şu mesaja ibretle ve dehşetle bakınız:
19 Eylül 2012

Bu Müşrik Ve Kahpe Filimciler, “Hoşgörü Ve Diyalog” Denen Fitnenin İç Yüzündeki Şeytanlığı, İşte Böyle Gün Yüzüne Çıkardılar…

İşte, müslüman görünerek , bunların dümen suyunda giden ve sap-saman yiyib bu yolda geviş getiren “hoşgörü-diyalog” dîni
17 Eylül 2012

Küfre Dilsiz Şeytan, Müslümana Havlayan Mahlûk Olmak…

Globalizma ve “ılımlı İslâm” peşindeki küffâr âlemi, dün olduğu gibi bugün de, durmadan, “müslümanları nasıl tahrik edib sinir
12 Eylül 2012

Hakîkî Ve Mecâzî Terör!

BİRİNCİ Tesbit: Yahve (yahudinin sâdece bana âid dediği ilâh), yahudi elindeki “ahd-i atik” denen ve aslı gâib kitablarıyla,  bütün
27 Haziran 2012

Sûriye Çıbanını Kangren Yapmak Üzere Tırnaklayanlar…

Elbetdeki Yahudi-haçlı patronlarla onların taşeronları, bu işde birinci derecede kan ve ateş taşıyıcılarıdır; ve olan da, her zaman olduğu gibi en altdaki avâm
11 Haziran 2012

Kamalak Da, Bir Başka Atatürkçü Geçinmenin Yolunu Yeni Keşfetmez Mi!

Cumhuriyet târihi denilen geçmişin, ne bilinmezler taşıdığı her geçen gün ortaya çıkıyor ve çıkdıkça da, bu memleketde ne âdî fırıldak, ahlâksızlık ve
5 Haziran 2012

Türkçenin Çocukları Vatikan’ın Misyonerleri Mi?

“Türkçe Olimpiyatları!” adı altında sahnelere ve bu sene stadlara taşınan bir misyon var ki, bunun iç ve dış yüzünün artık kat’iyyen ortaya konulması
26 Mayıs 2012

Başvekîlin Kürtaja Karşı Oluşuna İnandık!

“Dembokratik politika!” denilerek müslümanlar arasına haçlı Avrupa ve ABD tarafından San Fransisco kararlarından biri olarak sokuşturulan; ve Mutlak
20 Mayıs 2012

Başvekîl Rte, Tenâkuz Ve Îmân Karışıklığı İçinde Mi?

R.T.E’nın 19 mayıs 2. Gençlik şurasındaki konuşmasında söyledikleri çok büyük tenâkuz ve yanlışlar taşımakda... Noktasına kadar aynen diyor ki:
7 Mayıs 2012

Nihâyet Gülen’i, (Müctehid Ve Mehdîden Sonra) Asrın Müceddidi De Yapdılar!

Ma’lûm ve ma’hûd “hoşgörü diyalog” tâifesi, mu’tâd halvetlerinden birini “uluslar arası peygamber yolu” gibi acâib bir isim altında ve Anteb
22 Nisan 2012

Papanın T.C. Temsilcisi Marovitch’in Ölüsü Sebebiyle Pensilvanya’dan Tâziyetler Ve Sabr-I Cemîl Temennîleri!

24. MART. 2012 tarihli Zaman gazetesinde bir tâziye i’lânı ki aynen okuyalım: “- Uzun yıllardan beri Türkiye dostu olarak tanıdığım, engin
15 Nisan 2012

“Kutlu Doğum Haftası!” Denen Şey, Lâik Dembokratik Felsefenin Bir Göz Boyamasıdır…

Cumhûriyet ihtilâl ve darbeleriyle, MUTLAK DÎN dediğimiz İslâmiyyet, 89 senedir devletin avuçları içine sokularak politikanın istediği
11 Nisan 2012

Dib Ve Dib Başının Hutbesi

6.4.12 târih-i efrencisinde DİB başı Görmez, Dicle üniversitesinde hutbe (!) okumuş ve bunun politik tarafı olmadığını beyan eden DİB, milleti kandırmak
5 Nisan 2012

En Büyük Zulüm Şirk Ve En Büyük Darbe Vahye Karşı Yapılandır…

Beşerî kellelerin sığ ve izâfî ölçülerine göre bir “darbeci mahkemesi!” lâfı ve dedikodusudur gider… Hangi mahkeme, hangi adliye
19 Şubat 2012

(2) Bataklıkda Gül Veya Gülistanda Zakkum, Yahut Da, Dinsiz Rejimde “Dindâr Gençlik!” Yetiştirmek…

T.C. Hükûmeti politikacılarının (dün) de, “modern” kelimesini ekleyerek “dindar gençlik yetiştirmek!” şovu devam etdi!. “Dindâr gençlik
12 Şubat 2012

(1) Bataklıkda Gül Veya Gülistanda Zakkum, Yahut Da, Dinsiz Rejimde “Dindâr Gençlik!” Yetiştirmek…

“Dindar gençlik yetiştirmek!” gibi politik bir lâf u güzâf tımarhâne mantığı ile medyanın dilinde… Bu gençliği kim, nerede, nasıl ve hangi
17 Ocak 2012

Müteveffâ Ve Toprağı Bol Olasıcalardan Lefter Ve Denktaş…

Nasrânî ve mason ölülerine karşı, “ben müslümanım!” diyen kim olursa olsun, onu, İslâm akâid kânunları bağlar… Bunun dışında da, herhangi başka
12 Ocak 2012

İdâre-i Avâm Ve Onun Türkçe Bilmeyen Devlet Erkânı!

Son haftalarda, T.C. potitikaları “teröre” döndü ve aldı başını gidiyor. Bilmem ne arısı gibi havada vızıldayan lâflardan birkaçı: “-Darbe, darbe terörü,
8 Ocak 2012

Temelde, Vahiy ve Akıl Boğuşması Yatıyor!

Irak sınırındaki Uludere’de 35 kaçakçı garîbanın, kendi devleti tarafından bombalanarak öldürülmesi ve T.C. Askerinin en tepesindeki İ. Başbuğ adındaki
27 Aralık 2011

On Sarkosıçan Ve Yüz Merkeçıyan, İçdeki “Bir Fransız Kalmış” Eder Mi?!

İki hafta kadar, Sarkozyan denen Frenkbaşı ile yatıb onunla kalkanların hâli tam bir trajikomik rezâletdir; ve bunun, devlet olma haysiyetiyle de bir îzâhı
28 Kasım 2011

(1) Başvekîl Müslümanlardan Özür Dilenerek Derhâl İstifâ Etmeli…

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının (DİB)in ev sahipliğinde oynatılan “II. Afrika Kıtası Müslüman Ülke ve Toplulukları
28 Kasım 2011

(2) Başvekîl Müslümanlardan Özür Dilenerek Derhâl İstifâ Etmeli…

İşkencelerden, ölümlerden, sakatlanmalardan, yakılıp yıkılmalardan, bombalanıb kurşunlanmalardan, üç-beş yaşındaki yavrularına coni piçlerinin namlu
21 Kasım 2011

Betonlaşmış Kelle Partisi, “Kral Çıplak!” Diyemez…

Paşasından paçasına ve cumhuriyet müctehidi Haltettin’e kadar, önüne gelene sürtünüb şamaroğlanı olmakla ma’rûf bir ekran sürtüğü karı, “diktatör
1 Kasım 2011

Kaddâfi Lincinden Zevk Alanlar

Libya diktatörü Kaddafî’nin linç edilmesine bazı medya zibidileri neredeyse zil takıp oynadı; ve zerre kadar ahlâk kırıntısı da taşımadan “oh
17 Ekim 2011

T.C.De Kan Dinmezken, 550 Parlamenterin İşi, “Tayyör Ve Pantalon Ki”, Belden Aşağıya Müteallık!

Üstad Necib Fâzıl Merhûm: “-Kopya ile sûikasd birleşir ve taklidle hıyânet evlenirse işte böyle olur, bugünki kopiller yetişir!”
29 Eylül 2011

(3) Erdoğan Laiklik Misyoneri Mi Veya Takke Düşdü (Daha Doğrusu Sarık Düşdü) Şeyi Göründü Mü?…

Laiklik denilen belânın lûgat ve  gâvurcasıyla “terminolojik” ma’nâları üzerinde durarak eveleyip geveleme ile ömür tüketecek değiliz; ve hele bir takım
22 Eylül 2011

(2) Erdoğan Laiklik Misyoneri Mi Veya Takke Düşdü (Daha Doğrusu Sarık Düşdü) Şeyi Göründü Mü?…

T.C. Başvekîli Receb Tayyib’in şimâlî Afrika memleketleri olan dünki Osmanlı vilâyetlerinde “laiklik misyoneri” olarak beyânlarda bulunuşu,
16 Eylül 2011

(1) Erdoğan Laiklik Misyoneri Mi Veya Takke Düşdü (Daha Doğrusu Sarık Düşdü) Şeyi Göründü Mü?…

T.C. Başbakanı Erdoğan’ın, Ezher’dekilere (Mısırlılara) “laik bir anayasaya sâhib olma tavsiyesi!” nâmütenâhî âhıret netîceleri olan ve fevkal’âde
12 Eylül 2011

Cihan Târîhinde Zirve Yapan Bir Tek Gözboyama Ve Sahtekârlık: 11 Eylül 2001!

Allâh’a, sonra da Âhıret Günü’ne ve o günde verilecek “hesâba”, Allâh ve Rasûlü’nün istediği gibi inanmayan ferd veya cemiyet veyahut devlet ve hükûmet,
6 Eylül 2011

“Bize, Müslüman İsmi Taşıyan Değil, Müslümanlıkdan Anlayan Lâzım!”

Başında imparator taşıyan ve adı veya vasfı imparatorlukolan ve en bâriz husûsiyyeti de emperiyalistlik bulunan devlet ve hükûmet vâkıası ve
29 Ağustos 2011

Başlarken…

Ahmed SELÂMÎ