(4) Zıyâ Selçuk, Köy Enstitüleri Ve Akp Chp’lileşirken…
7 Mayıs 2020
(5) Zıyâ Selçuk, Köy Enstitüleri Ve Akp Chp’lileşirken…
18 Mayıs 2020

HA CÜDERİ HA VİRÜS!

                                                                    Ahmed SELÂMÎ

 

Tuğyân üstüne tuğyân, zulüm üstüne zulüm,

Böylesi görülmedi insanlık târîhinde!

 Allâh’ın kullarına ölüm üstüne ölüm; 

Rabb’e harb üstüne harb, şirk heykeli en üstde…

                 * 

Müntakîm, arza kurdu virüs eliyle pusu,

Bir gram da etmezken bunca cündün nüfûsu!

Öyle korkdu ki dünyâ, kaçışdı inlerine;

İdâm fermânı oldu, sanki saray tapusu!.

                 *

Allâh’dan korkmazlar da coronadan korkarlar:

Şirk, küfür ve nifakdan azarak kuduranlar…

Mutlak KÂDİR’i unut, sonsuz nizâmı görme;

Eserini görüb dur, zâtınaysa bühtanlar…

*

Cüderiden kırıldı EBREHE o zamanlar!

Bir tarafdan EBÂBİL, Hakk emriyle atdılar

O siccîli ki, serdi kâfirin ordusunu;

Şimdi de “virüs” diyor, HAKK dilden anlıyanlar!

*

Ebrehe denen tâğût, filine güvenirdi,

Kilisesini KÂBE, Kâbe’yi yok dilerdi!

O yıl doğdu cihâna, bir GÜNEŞ ki ne güneş;

Yıkılamazdı KÂBE, bir mu’cize beklerdi!

*

Bugün de Ebreheler aşıya güvenirler,

Rabbin irâdesini hiç de hesâb etmezler!

Hakk, aşıda şifâyı dilemezse yaratmaz; 

Câhiliyye dünyâsı, dâim şirki seçerler!

                 *

Tabiî veya sun’î, mikrobu Rabb yaratır,

Müşriklerde yâvenin yüzbini bir paradır!

Esâsa hiç gelinmez, dümen şeytanlardadır;

Aşı, şaşı bahâne.. dîn, paraya tapmakdır!

               *    

Şimdi arz EBREHESİ, Allâh’la harb hâlinde,

Arzı sarmış şirk-nifâk, beşer heykel izinde!

Ebâbiller YARADAN, virüsler de yaratır;

Hâkimiyyet de O’nun, topyekûn irâde de!

*

Kullar azsa, “eşitlik, sözleşmeler” düzseler,

“Eşcinsellere haklar”, şirke “bayram” deseler,

Kulun kula tapdığı “sistemlerde” yüzseler;

Müntakîm’dir YARADAN, kaçamaz hiç kimseler!

*

“Musîbetler insanın, elinin kazandığı,”

Kendi günahlarının, ona hazırladığı!

Şeytanlaşan insanlık, öylesine azdı ki;

Bin nasîhât da ne, bin musîbet artığı!..

*

Takdîr, bozar tedbîri, (ins tedbîri) bir zerre,

Nefsine tapınanlar, düşünmüyor bir kerre!

Şirke batmışlar her ân, ısyân, tuğyân ve udvân;

Mutlak cezâdır salgın, îmânsa ekber çâre…

………………………………………………………………….

(15/Ramazân-ı Şerîf/1441) (8/5/2020) Cum’a-Yalova.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir