Dîn İstismârını Alevî-Bektâşîlik Üzerinden Köpürtmek…
18 Ağustos 2016
(1) Kurtulmuş’a Göre Herkesin “Ortak Değeri” Olmak!
2 Ocak 2017

Türk medya, siyâset ve dedikodu çarkları ABD gâvurunun (kıçkanlık) intihâbına (seçimine) öylesine bir daldı ki, sanki şu anda dünyâ, bu

TRUMP MI, CLINTON MI?

Ahmed SELÂMÎ

 

Türk medya, siyâset ve dedikodu çarkları ABD gâvurunun (kıçkanlık) intihâbına (seçimine) öylesine bir daldı ki, sanki şu anda dünyâ, bu kıt’alar ötesindeki “dembokrasi” şirkinden ibâretdir…

Buna dembokrasi dünyası “seçim” dese de, gerçek bir mü’min-i muvahhid nezdinde bu şeytanlığın adı, tam ma’nâsıyla bir “KUMARDIR!”

Dembokrasi kumarı!..

Dünya dembokrasi kumarbazları da bu kumarı seyretmek içün topdan ayakda!.

En az %51’i bulan, bu kumarı kazanır; ve karşısındaki farz-ı muhâl dünyânın en dürüst ve en âdil bir partisi (fırkası, şîası) da olsa, onun bu hakîkatı sıfırlanmış, örtülmüş, küllenmiş ve keenlemyekün sayılmışdır!. Bu kumar işte böyle bir kumardır; ve %51’i bulmanın biricik yolu da, karşısındakini (yalan ve iftirâ) da dâhil, her türlü erâcif bombardumanından geçirmekden geçer… Çünki adı geçen dembokratik kumar, bu (olmazsa olmazların) üzerine binâ edilmişdir; bunlar olmadan nâmevcûd bir (kumar sistemidir…)

Yukarıda:

“%51’i bulan kumarı kazanır; ve karşısındaki farz-ı muhal dünyanın en dürüst ve âdil bir partisi (fırkası, şiası) da olsa” dedik… Pek tabiidir ki, böylesine dürüst ve âdil bir (tarafın) böylesine pislik bir kumar masasına oturması, insanlık, ahlâkîlik ve adlîlik adına muhâl derecesinde yok kabûl edilecek bir, menfî keyfiyetdir… Bu i’tibarladır ki, ilâhî sistem böyle bir seviyesizlikden nâmütenâhi münezzehdir!

Bırakınız dünya denen iblisler mekânını, biz sâdece Anadolu denen ve “dembokrasi işgâlinde” olan mekânı nazara alsak, bâlâda da zikretdiğimiz gibi burası şu anda, bütün medya, politika ve dedikodu mihrâkları ile bu ABD denen dünya terör merkezindeki “seçim” denen kumara kilitlenmiş vaz’iyyetde… Bu neyi gösterir? Bu, dünyâ yavşaklarının, ona, TANRILAŞTIRIRCASINA ehemmiyet atfederek, bu terör mihrâkını sevse de sevmese de, gece gündüz onu zikretse veya küfretse de, onun nüfuz ve hâkimiyyetine (esir) olduğunu gösterir; onu, dünyânın terör PUTU da olsa, tanıdığını (boyun eğişini) isbatlar!.

Zaten bunun içündür ki, “Ortadoğu ve bütün İslâm coğrafyasını” terör çetelerinin fink atdığı panayır yeri hâline getiren bu dünyâ çapındaki terör ana merkezi, Ankara tarafından da çok iyi bilindiği hâlde, 50 kere kemküm edilse de, bir kere bile şöyle denilemiyor:

“Ey, ABD! Benim asker, polis ve vatan evlâtlarımı bombalarla 40 yıldır havaya uçuran; İslâm dünyâsını terör çeteleriyle biribirine kırdıran; bu coğrafyayı kan ve ateş çemberi içinde mahvedib harâbe hâine getiren azılı KÂTİL, beslediğin terör piçleri değildir; onları devamlı kudurtan ve sevk eden sensin, akıl hocan İNGİLİZ ve tasdikçiniz yahudi İsraildir!”

Trump mı Clinton mı?

Hangi gavur iş başına gelirse gelsin, İslâm Coğrafyasındaki kan ve ateş duracak mıdır?.

Aslâ…

Pensilvanya İblisinin çeteleri ile diğer eşkıyâ pislikleri yok olub ortadan kalkacak mıdır?

Aslâ…

27 yıl bu memleketi en korkunç ve iğrenç diktatörlükle veya (Şefokrasi) ile inim inim inleten, 1000 yıllık islâmî değer ve “kazanımları” üzerinden silindir geçmişçesine ezib yok eden CHP ve onun günümüzdeki alevî başkanının her gün ortaya atdığı (fitne-huzursuzluk-yalan-dolan-iftirâ-hakâret-terör kışkırtıcılığı) bir nebze bile olsun dinecek midir?

Aslâ…

2 gavurdan biri kumarı kazanınca, “Yenikapı ruhu” denen “ruh (!) gezdirme” seanslarından sonra, Kılçıkdaroğlu’nun kendisine yapdığı hakaretleri ve da’vâları bir anda unutarak afveden (yani ALDATILAN) Beştepe sâkini “sayın BAŞKAN”, artık aldatılamaz hâle gelebilecek midir?

Aslâ…

Yahu kafayı 2 gâvurdan birine takanlar!

Ulan size ne bu 2 gâvurun kumarından!!?

Bunlardan birinin TANRILIĞI veya TANRIÇALIĞI olmazsa yaşıyamıyacak mısınız?

Bu kadar mı kendi kendiniz olmakdan çıkdınız?

Aslınızı bu kadar mı İNKÂR periyoduna girdiniz?

Bir de “ALLÂH” der; müslümanlığı kimseye vermezsiniz!

Tanrılarınız ve tanrıçalarınız batsın!

Bu dembokrasi kumarını ABD vatandaşları bile %’de kaç iştirakla seyredecek veya nerelerine ne kadar takdıkları da  yarın belli olacakdır! Ağleb-i ihtimâl, yüzde 50’nin altında bir iştirak olacak ve Amerikan gençlerinin “Bu dembokrasi kumarının” ne tür iğrenç bir “yönlendirme” ile işletildiğini bildiklerinden, bizdeki dembokrasi kumarbazlarının ta’bîriyle her “kumar şöleninde” olduğu gibi bu sefer de buna bir güzel “hastir” çekecekleri  görülecekdir… AKLI olan, hangi sırtlanın derin iblisler tarafından “TANRILIĞA veya TANRIÇALIĞA” geçirileceğine değil; kumar “şölenine veya dembokrasi ritüeline” kaç kişinin iştirâk etderek tapındığına bakmalıdır…

(İlk intişârı: 08.11.2016)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir