23 Mayıs 2019

Müslümanlar Arasında Muhabbet Ve Teheccüd Namâzı

İzâh: Bu hadîs-i şerîf, müslümanlar arasında muhabbet ve tesânüdün artması için birbirine açıkca selâm vermelerini tavsiye buyuruyor, dostlara, misâfirlere,
7 Mayıs 2019

Üç Şey Peygamberlik Ahlâkındandır

ÜÇ ŞEY PEYGAMBERLİK AHLÂKINDANDIR . “Üç şey peygamberlik ahlâkındandır: İftarı acele yapmak, sahûr yemeğini geç vaktinde yemek, namazda da sağ eli sol elin üzerine koymak.” (Tirmizî, […]
3 Mayıs 2019

Mü’minlerin Dereceten En Fazîletlisi…

İzâh: Allâhü Teâlâ Hazretleri güzel ahlâkı sever, güzel huylar ile muttasıf olan mü’min kullarından da râzı olur. Rızâ-yı ilâhîye nâiliyet ise bir insan için en
26 Nisan 2019

Dilini Muhâfaza Et

İzâh: İnsan lisânına hâkim olmalıdır. Çünkü: lüzûmsuz lâkırdılar, insanın kıymetini düşürür, kendisini çok kere günâha sokar, mes'ûl bir hâlde bırakır.
18 Nisan 2019

Allâhü Teâlâ Ümmetimi Ancak Hidâyet Üzre Toplamıştır.
Hadîs-i Şerîf

İzâh: Bu hadîs-i şerîf, ümmeti merhûmenin birbirine merbût, muntazam bir cemâat hâlinde yaşamasını tavsiye buyurmaktadır. Çünkü kuvvet, Hakk’a isâbet
12 Nisan 2019

Mü’minin Zındanı, Kâfirin Cenneti…

İzâh: Bir mü’minin dünyâdaki hayâtını ne kadar rahat, ne kadar muhteşem olsa da âhiretteki pür saâdet hayâtına nazaran bir zindan mesâbesindedir.
5 Nisan 2019

Lâ İlâhe İllallâh!
Hadîs-i Şerîf

Ebû Zer (Radıyallâhu Anh) Hazretleri der ki: Peygamber Sallallâhu Aleyhu ve Sellem şöyle buyurdu: “-Hiçbir kul yokdur
2 Nisan 2019

Çocuklara Namaz İle Emredin
Hadîs-i Şerîf

“-Çocuklarınız yedişer yaşlarını bitirince namaz ile emrediniz, onlar onar yaşlarını bitirmiş oldukları halde -namaz kılmazlarsa bunun üzerine
29 Mart 2019

Müslümanı Aldatan, Ona Zarar Veren, Hîle Ve Hud’ada Bulunan Kimse…

İzâh: Bir müslüman bihakkın bir mü'min, müslümanların ahlâkıyle muttasıf onların kıymetli efrâdından olmak şerefine nâil olabilmek için bütün müslümanlar
22 Mart 2019

Akılca En Mükemmel Olanınız
Hadîs-i Şerîf

AKILCA EN MÜKEMMEL OLANINIZ “Sizin akılca en mükemmel olanınız, Allâh’ü Teâlâ’dan en ziyâde korkanınızdır.” (Gazâlî, Künûzü’l-Hakâyık)   İzâh: Cenâb-ı Hakk’dan pek ziyâde korkmak, Onun azamet ve ulviyetini […]
15 Mart 2019

Bilgiç Münâfık

İzâh: Evet… Şüphe yok ki, biraz ma’lûmâtı hâiz telâkat-i lisâna mâlik bir şahıs, güzel bir i’tikâda sâhib bulunmayıp münâfıkâne harekette bulunursa onun
8 Mart 2019

Kadınların Bereket Cihetinden En Hayırlısı

Binâenaleyh kocası için bütün âilesi efrâdı için en hayırlı bir uzuv olmak şerefini hâiz bulunan bir kadır; iktisâda riâyet eder, külfete, alâyişe kapılmaz, refîki hayâtını
21 Şubat 2019

Senin Düşmanlarının En Düşmanı Nefsindir!

İzâh: Evet… İnsanda nefs-i emmâre denilen bir kuvvet vardır. Bu kuvvet te’dîb ve tezhîb edilmedikçe sâhibi için en zararlı bir düşman demektir.
19 Kasım 2018

Gerçek Muhabbet Ve Şer’î Delilleri

Allâh’ın Rasûlü, Cenâb-ı Hakk’a bir niyâzında da şöyle buyuruyor: “Ey benim yüceler yücesi Rabbim, bana kendi sevgini ve Seni sevenlerin sevgisini nasip eyle.
2 Kasım 2018

Kur’ânı Re’yi İle Tefsir Eden Kâfir Olur!

Garaz, hırs, teşehhî kalb ü aklı sislendirir, çeşm-i basîreti şaşı yapar. Ya hiç göstermez veya çatal gösterir. Bunun için ilm-i dînde
27 Ekim 2018

Çirkin Huyu Teşhîr Edin

Rasûlullâh sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: “-Fâcir, (kötü insanı) herkes tanıyacak diye
20 Eylül 2018

Âşûrâ Günü Oruç Tutmak

Ebû Hureyre Radıyallâhu anh’ın bildirdiği hadîs-i şerîfde: “- Benî İsrâil’e bir gün oruc farz kılındı. O gün de Muharrem’in onuncu günü olan Âşûrâ
3 Nisan 2018

Kadının Sefere Çıkışı

İbn-i Abbas (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmişdir. “Hiçbir erkek yabancı bir kadınla başbaşa kalmasın ve bir kadın
21 Aralık 2017

Kim Bir Kavme Benzerse

“-Her Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o, o kavmin efrâdından sayılır.” [ Ebû Dâvud, Künûzü’l Hakâik ]
31 Ağustos 2017

İsâbet-i Ayn Yüksek Dağı Yerinden Oynatır

İsâbet-i ayn nefsinde emr-i mümkin olub muhbir-i sâdık da haber verdiğinden hak ve vâki’dir. Zîrâ Rasûlullâh:
2 Ağustos 2017

Hüküm Bakımından Kur’anın Benzeri Sünnet

Hüküm Bakımından KUR’ÂN’ın Benzeri SÜNNET   “Tok karınlı, koltuğuna yaslanıp size: “Kur’an yeterlidir. Kur’ân neyi helâl kılmışsa onu helâl bilin, neyi haram kılmışsa onu haram bilin.” […]
16 Haziran 2011

Âlimler ve Câhiller

İbn-i Amr (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmişdir. “Allâh Teâlâ, ilmi onlara verdikden sonra onu çekib almaz. Lâkin âlimleri ilimleriyle