“İnsan Sevdiği Kimse İle Berâberdir”
18 Aralık 2020
Kim Bir Kavme Benzerse
30 Aralık 2020

“TEENNÎ İLE HAREKET ET”

 

“Bir iş yapmak isteyince teennî ile hareket et.
Tâki, Allâhü Teâlâ sana ondan bir mahlas göstersin.”

 

(İmâm Muhammed Buhârî, Beyhakî, Câmiu’s-Sagîr)

 

İzâh: İnsan, âkıbetini güzelce takdîr edemediği bir işe başlıyacağı zaman acele etmemelidir, onu güzelce düşünmelidir. Tâki, Allâhü Teâlâ Hazretleri ona hayırlısını nasîb buyursun. Hele maddî ve ma’nevî mes’ûliyeti mukarrer olan her hangi bir şey’i ise insan iltizâm etmelidir. Kendisini öyle tehlikeli bir durumda bulunmadan siyânete çalışmalıdır. Sonra nedâmet fayda vermez.

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 57. Hadîs-i Şerîf, Sh;40]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir