10 Muharrem 1441 Âşûrâ Günü Münâsebetiyle
25 Haziran 2024
10 Muharrem Bir Kurtuluş Bayramıdır!
25 Haziran 2024

ÂŞÛRÂ GÜNÜ ORUÇ TUTMAK

 

Ebû Hureyre Radıyallâhu anh’ın bildirdiği hadîs-i şerîfde:

“- Benî İsrâil’e bir gün oruc farz kılındı. O gün de Muharrem’in onuncu günü olan Âşûrâ günüdür. Siz o gün oruclu olunuz. Çoluk çocuğunuza iyilik yapınız. Âşûrâ günü çoluk çocuğuna iyilik yapsa, onları sevindirse, Allâhu Teâlâ ona senenin diğer günlerini iyi eder. Âşûrâ günü oruc tutanın orucu, kırk yıllık günâhına kefâret olur. Âşûrâ gecesini ihyâ edib, sabahleyin de oruclu olsa, ölüm acısını anlamıyarak vefât eder.”

buyruldu.

***

Hazret-i Ali’nin radıyallâhu anh bildirdiği hadîs-i şerîfde:

“-Allâhu Teâlâ Muharrem ayında, bir kavmin tevbesini kabûl etti. Diğerlerinin de tevbesini kabûl eder.”

buyruldu.

***

Ebû Hureyre (radıyallâhu anh) bildirdiği hadîs-i şerîfde:

“-Şehr-i Ramazân’dan sonra, oruc için en efdal gün, Muharrem ayındaki orucdur.”

buyruldu.

***

Urve, Âişe-i Sıddîka’dan (radıyallâhu anhâ) bildiriyor ki:

“-Âşûrâ günü câhiliyyet zamânında, Kureyş’in oruc tuttukları bir gün idi. Rasûlullâh (Sallallâhu aleyhi ve sellem), Mekke’de iken de Âşûrâ günü oruc tutardı. Rasûlullâh (Sallallâhu aleyhi ve sellem) Medîne-i Münevvere’yi teşrîf edince, Ramazân-ı Şerîf orucu farz olduğundan isteyen Âşûrâ günü oruc tutar, isteyen tutmazdı.”

[Bu yüzden yalnız Muharrem’in onuncu günü oruc tutmak mekruhdur diyenler oldu. En iyisi dokuzuncu günü oruca başlayıp, onuncu günü de tutmaktır.]

 

[ Esseyyîd Merhûm Abdülkâdir-i Geylânî Hazretleri, Gunyetü’t-Talibîn, 1971, sh.377-78 ]

 

(İntişârı: 10.10.2016)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir