Cennetin Hazînesinden…
11 Temmuz 2019
Kocasını Râzı Eden Kadın…
2 Ağustos 2019

GÖNÜLLERİNİZİ DİNLENDİRİNİZ…

“Gönüllerinizi vakit vakit dinlendiriniz, rahat ettiriniz.”

(Deylemî, Künûzu’l-Hakâyık)

 

İzâh: Bir insan mütemâdî sûrette bir şeyle meşgûl olursa yorulur. Usanır neş’esini gâib eder, za’fa düşer. Binâenaleyh itidâli elden bırakmamalıdır, vücûdu mübâh olan ba’zı şeylerle, meselâ tenezzühe çıkmakla, güzelce sohbetlerde bulunmakla, helâl olan tatlı şeylerden yiyip içmekle vakit, vakit dinlendirmelidir. Böyle bir hareket, dînî vazîfeleri daha ziyâde bir huzur ve neşeyle yapmaya yardım eder. Bu hıfzussıhha bakımından faidelidir.

 

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 191. Hadîs-i Şerîf, Sh;131]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir