Rasûl-i Ekrem Salevâta Mukâbele Eder
12 Haziran 2020
Cum’a Gününde Bir Saat Vardır Ki…
26 Haziran 2020

SABIR ACI SEMERESİ TATLIDIR

 

“Sabır, Cennet’in hazînelerinden bir hazînedir.”

(İmâm Gazâlî, Künûzü’l-Hakâik)

 

İzâh: Sabır, acıya katlanmak, tab’a gayr-i mülâyim olan hallerde bilâ ıztırâr mukâvemet etmek demektir. Sabır acı ise de semeresi tatlıdır. Binâenaleyh insan sabırlı olmalıdır. Sabırlı bir kimse hakîmâne bir tarzda hareket eder, takdîr-i ilâhîye râzı olur, bunun netîcesinde de bir takım tehlikelerden kurtulur, büyük muvaffakiyetlere erer.

«Sabırdır ukte küşayi hergâr»

«Erişir sabrile subha şebitar»

Mamâfîh müdâfaası mümkün, ta’mîri gayr-i kâbil olan bir haksızlığa tehammül, sabır değil, bir meskenettir.

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 212. Hadîs-i Şerîf, Sh;143, 144]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir