Rûha Zevk Ve Keder Veren Şeyler
28 Ocak 2021
“Az Tevfîk, Birçok İlimden Hayırlıdır”
11 Şubat 2021

BİR KİMSENİN HİDÂYETİNE VESÎLE OLMAK

 

“Allâhü Teâlâ’ya kasem ederim ki, senin hüsnü hâlinle bir kimsenin hidâyete nâil olması, senin için kırmızı develerden, ya’ni: En nefis, en kıymetli şeylerden daha hayırlıdır.”

(Ebû Dâvud, Câmiu’s-Sağîr)

 

İzâh: Bir insan başkalarına fazîlet ve diyânet i’tibâriyle bir imtisal nümûnesi olmalıdır. Böyle bir insan vücûdiyle, irşâdiyle başkalarının müstefit, doğru yolu ta’kîbe muvaffak olmaları, o insan için en büyük bir şereftir, en kıymetli bir kazançtır. Başkalarına kötü bir nümûne olan bir şahıs ise son derece meşum, insâniyetten mahrum bir kimse demektir.

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 477. Hadîs-i Şerîf, Sh; 300, 301]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir