Sâlih Kimselerle Kardeşlik Saâdettir
13 Ağustos 2020
Fâidesiz Şeylerin Terki İslâm Terbiyesindendir
4 Eylül 2020

PEYGAMBER EFENDİMİZİN BEŞ EMRİ

 

14­­- Hâris’ül – Eş’arî (r.a.), Resûlüllah (s.a.v.) in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:

«Ben size beş şey’i;  cemâat ( rûhunu muhâfaza etmey)i, (hükümdarın sözünü) dinleyip itâat etmeyi, hicreti ve Allah yolunda cihad etmeyi emrediyorum. Kim cemâatden bir karış dışarı çıkar (ayrılır) ise muhakkak boynundan İslâm bağını çıkarıp atmışdır. Ancak geri (cemâate) dönmek (hâli) müstesnâdır. Kim câhiliyet (devri) çağrısı ile davetde bulunursa o, oruç tutsa, namaz kılsa ve kendisini Müslüman sanmış olsa bile cehennem halkındandır.» (15).

İzah :

Cemâat halinde yaşama rûhunu zedelemek, mü’minlerin emîrine itâat göstermelerini sarsar ve sözüne kulak vermemelerine sebeb olur. Zirâ isyâna alışmış kimseler, hükümdârın emri altına girmeyi nefslerine kabul ettiremezler. Bu hâl, onların İslâmın terakkîsi uğrunda hicret ve cihâd etmelerine de engel olur.

Cahiliyet devri insanlarına mahsus bağırıp çağırmalar, kişinin cehennemde göz açmasına sebeb olur. Onun namaz ve orucu, bu feci sonucu önlemez.

______________________________

(15)  Ahmed  b.  Hanbel:  Müsned c.  4   s.  130

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir