“Münâfığın Alâmeti Üçdür”
10 Aralık 2020
“Teennî İle Hareket Et”
25 Aralık 2020

“İNSAN SEVDİĞİ KİMSE İLE BERÂBERDİR”

“İnsan sevdiği kimse ile berâberdir.”

(İmâm Ahmed İbn-i Hanbel, İmâm Muhammed Buhârî,
İmâm Müslim, Câmiu’s-Sağîr)

 

İzâh: Bir insan her kimi kalbden severse tab’an, aklen, fikren ona mütemâyil olur, onun ahvâl ve harekâtını elinden geldiği kadar taklîde çalışır. Binâenaleyh ikisi de aynı durumda bulunmuş sayılır.

Artık bir insanın kimlere muhib, mütemâyil olduğuna bakmalı da hakkında ona göre hüküm vermelidir. Şübhe yok ki, fazîlet, diyânet sâhiblerini sevenler onlarla berâberdirler. Bilâkis fezâhat, sû-i itikâd erbâbını sevenler, onlara mütemâyil olanlar da onlarla berâber haşır olacaklardır.

«Güned her cins ba hem cins pervaz»

«Gebûter ba gebûter, baz babaz»

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 380. Hadîs-i Şerîf, Sh;238]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir