Önce Tevessül Sonra Tevekkül
24 Haziran 2021
Arafe Günü Tutulan Oruç…
16 Temmuz 2021

KADINLARA HAYIRHÂH OLUNUZ

“Şübhe yok ki; Allâhü Teâlâ Hazretleri kadınlara karşı hayırhâhane harekette bulunmanızı sizlere emr ve tavsiye eder. Çünkü onlar sizin analarınızdır, kızlarınızdır ve teyzelerinizdir.”

(Tirmizî, Câmiu’s-Sağîr)

Îzâh: Müslümanlıkta kadınlara karşı hürmet, şefkat göstermek, onların nafakalarına, terbiyelerine i’tinâ etmek, onların nezîh bir hâlde yaşamalarını te’mîne çalışmak, erkekler için pek mühim bir vazîfedir. Evet. İslâmiyet; kadınlara büyük kıymet vermiş, onların tarz-ı hayâtını tanzîm etmiş, onların hukûkuna riâyet edilmesini emr buyurmuştur, bunun hilâfına hareket edenler meselâ: Muhadderât-ı İslâmiye’ye zulm edenler, onların İslâm terbiyesi dâhilinde hareketlerine engel olanlar, onların ahlâkını, etvârını bozmaya çalışanlar, uhdelerine düşen vazîfeyi ihlâl etmiş, insâniyetin mühim bir kısmına sûikasdta bulunmuş olurlar. Öyle bir hareket ise İslâm nazarında pek büyük bir mes’ûliyeti müstelzimdir. Artık o gibi hareketlerden pek ziyâde sakınmalıdır.

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 86. Hadîs-i Şerîf, Sh; 62]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir