Ashâb-ı Kirâm’ın Dereceleri
17 Ocak 2020
Kardeşine Gıyâbında Edilen Duâ
29 Ocak 2020

NAMAZA DEVÂM EDİNİZ; ALLÂH’DAN KORKUNUZ…

 

“Rasûl-i Ekrem, Sallallâhü Teâlâ aleyhi vesellem Efendimizin son sözleri şu olmuştur:
Namaza devâm ediniz, ellerinizin mâlik olduğu kimseler hakkında Allâh’dan korkunuz.”

(Ebû Dâvud, İbn-i Mâce, Câmiu’s-Sağîr)

 

İzâh: Müslümanlıkta namaz en büyük bir ibâdettir. Namaz kılmayan, ma’bûd-i kerîminin mânevî huzûrunda eğilip yüzünü secde-i ubûdiyete koymayan bir kimse, ulvî duygulardan mahrûmdur.

İslâmiyet, bir şefkat ve merhamet dînidir, insâniyetin kadrini yükseltmiştir. Hasbelkader esârete düşüp köle veyâ câriye hâlinde bulunacak kimselere karşı güzel muâmelede bulunulmasını Müslümanlara emir ve tenbih buyurmuştur. Binâenaleyh her Müslümana lâzımdır ki, namaz gibi dînî vazîfelerini lâiki ile yapmaya çalışsın, eli altında bulunacak insanlara da lutfile muâmelede bulunsun…

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 269. Hadîs-i Şerîf, Sh;179]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir