Beş Vakit Namaz Ve Temiz Bir Irmak
7 Şubat 2024
Mi’râc, Akıl ve İlim
7 Şubat 2024

“NAMAZA DEVÂM EDİNİZ”

“Rasûl-i Ekrem Sallallâhu Teâlâ aleyhi vesellem Efendimizin son sözleri şu olmuştur: Namaza devâm ediniz, ellerinizin mâlik olduğu kimseler hakkında Allâh’dan korkunuz.”

(Ebû Dâvûd, İbn-i Mâce, Câmiu’s-Sağîr)

 

İzâh: Müslümânlıkta namaz en büyük bir ibâdettir. Namaz kılmayan, ma’bûd-i kerîminin mânevî huzûrunda eğilip yüzünü secde-i ubûdiyete koymayan bir kimse, ulvî duygulardan mahrûmdur.

İslâmiyet, bir şefkat ve merhamet dînidir, insâniyetin kadrini yükseltmiştir. Hasbelkader esârete düşüp köle veyâ câriye hâlinde bulunacak kimselere karşı güzel muâmelede bulunulmasını müslümânlara emir ve tenbîh buyurmuştur. Binâenaleyh her müslümâna lâzımdır ki, namaz gibi dînî vazîfelerini lâiki ile yapmaya çalışsın, eli altında bulunacak insanlara da lûtfiyle muâmelede bulunsun…

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 269. Hadîs-i Şerîf, Sh;179]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir