Allâhü Teâlâ Sevdiği Kavmi İmtihân Eder
13 Eylül 2019
İffetli Kadınların Mescidi
27 Eylül 2019

PEYGAMBERLER KABİRLERİNDE BERHAYÂTTIRLAR

 

“Peygamberler, kabirlerinde berhayâttırlar, namaz kılarlar, ya’nî tesbîh ve tahlîlde bulunurlar.”

(Ebû Yalî, Câmiu’s-Sağîr)

 

İzâh: Evet… Peygamberân-ı Zîşân, ebedî bir hayâta nâil olurlar. Biz onların berhayât olduğunu göremeyiz. Fakat onlar ulviyetleriyle mütenâsib, melekiyet sıfatiyle muttasıf bir hâlde ebedî bir hayâta mazhar olarak tesbîh ile zikr ve tevhîd ile meşgûl olurlar.

İşte Enbiyâ-i İzâm, böyle bir hayâta mâlik bulundukları içindir ki, onların terekelerine kimse vâris olamaz.

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 38. Hadîs-i Şerîf, Sh;29]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir