Kur’ân-ı Kerîm’i Tilâvet Eden Ağız Temiz Olmalıdır!
16 Ekim 2020
İş Ehline Tevdî’ Edilmelidir
20 Kasım 2020

AKIL EN BÜYÜK Nİ’METTİR

 

“Allâhü Teâlâ yeryüzünde akıldan daha az bir şey yaratmamıştır. Şüphe yok ki yeryüzünde akıl, kibrit-i ahmerden daha azdır.”

(İbn-i Asâkir, Câmiu’s-Sağîr)

 

İzâh: Akıl en büyük bir ni’mettir. İnsanlar akılları sâyesinde ma’rifetullâha nâil, bir takım vazîfeler ile mükellef, bir nice saâdetlere namzet bulunmuşlardır. Meahâzâ herkesteki akıl, aynı derecede değildir. Hele birçok kimseler lâiki vechile akıl nimetine nâil değildirler. Kendi varlığını ve kendisini muhît olan cihânı yaratmış olan zât-ı ulûhiyeti güzelce düşünmeyen, İslâmiyet gibi hakîkî bir dîni kabûl etmiş bulunmayan kimseler, ulviyete müteveccih olan bir meleke-i akliyeden mahrûm demektirler. Velev ki dünyâ işlerinde kuvvetli bir akıl ve zekâya sâhib bulunmuş olsunlar. Nitekim bu gün yeryüzünde yaşayan insanların en çoğu bu kabîldendir.

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 356. Hadîs-i Şerîf, Sh;226]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir