Namaza Devâm Ediniz; Allâh’dan Korkunuz…
24 Ocak 2020
Zâlime “Zâlimsin” Demekden Korkanlar
6 Şubat 2020

KARDEŞİNE GIYÂBINDA EDİLEN DUÂ

 

“Bir kimse kardeşine gıyâbında hayırlı duâ ederse bu duâya müvekkel olan melek: «Âmîn, sana da bu duâ ettiğin şey’in bir misli nasîb olsun» deyiverir…”

(İmâm Müslîm, Ebû Dâvud, Câmiu’s-Sağîr)

 

İzâh: Bir müslümanın bir dîn kardeşi gıyâbında yapacağı hayırlı bir duâ samîmî, riyâdan ârî, muhabbetten münbais bir duâ demektir. Böyle bir duâ ise İslâmiyet’in verdiği yüksek bir terbiyenin eseridir. Binâenaleyh böyle hareket edenler bunun mükâfâtını görürler.

Kendilerinin de hayırlı işlere muvaffak olmalarına melekler bile duâda bulunurlar. Ne kadar mübârek, fâideli bir insâniyet vazîfesi!..

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 407. Hadîs-i Şerîf, Sh;257]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir