Garîb Veyâ Yolcu Gibi Olmak
8 Ocak 2021
Âhıret Amelinde Teennî Edilmez
22 Ocak 2021

HAYRA VE ŞERRE DELÂLET EDEN KİMSE…

 

“Hayra delâlet eden, o hayrı yapan gibidir. Şerre delâlet eden de o şerri bizzat işleyen gibidir.”

(Bezzâr, Câmiu’s-Sağîr)

 

İzâh: İnsan hayra çalışmalıdır, şerden kaçınmalıdır. Şübhe yok ki bir hayrı bilfiil vücûde getiren zât, kendi mesâisiyle mütenâsib bir sûrette sevâba nâil olacağı gibi bu hayra delâlet eden, rehber olan, teşvîkte bulunan zât da hayırhâhlığiyle mütenâsib bir sevâba nâil olacaktır. Şerre âlet olanlar da şerri bilfiil irtikâb edenler gibi ıkâbe müstehık bulunurlar. Artık herkes gözünü açmalı, ona göre hareket etmeli…

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 175. Hadîs-i Şerîf, Sh;123]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir