Kim Bir Kavme Benzerse
30 Aralık 2020
Hayra Ve Şerre Delâlet Eden Kimse…
14 Ocak 2021

GARÎB VEYÂ YOLCU GİBİ OLMAK

“Sen dünyâda sanki garîb imişsin veyâ yolcu imişsin gibi bir hâlde bulun.”

(İmâm Ahmed İbn-i Hanbel, İmâm Muhammed Buhârî, Tirmizî, Câmiu’s-Sağîr)

 

İzâh: Şübhe yok ki, bütün insanlar bu dünyâda muvakkat bir halde yaşamaktadırlar, hepsinin de çıkıp gidecekleri yer âhıret âlemidir. Öyle ise insan bu dünyâ hayâtına mağrûr olmamalıdır, gaflete dalmamalıdır. Bu dünyâ hayâtı için âhıret hayâtını fedâ etmemelidir, dünyâda bulundukça uhdemize düşen vazîfeleri yapmalıyız, kimsenin hukûkuna tecâvüz etmemeliyiz, hırs ve tama’dan sakınmalıyız. Asıl ebedî ikâmetgâhımız olan âhıret âlemi için iktizâ eden şeyleri tedârike çalışmalıyız. Sonra nedâmet fâide vermez.

«Bir fâide bahş eder mi heyhât!»

«Vaktinde edilmeyen nedâmet.»

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 297. Hadîs-i Şerîf, Sh;191]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir