Bayram Aylarının Sevâbları Noksan Olmaz
23 Mart 2023
Çocuklara Namaz İle Emredin
7 Şubat 2024

SABAH MÜ’MİN AKŞAM KÂFİR

“Karanlık bir gecenin parçaları gibi, zuhûr edecek fitnelerden evvel, güzel amellerde bulunmağa koşunuz. Zîrâ o zamân insân, mü’mîn olarak sabahladığı hâlde, kâfir olarak akşamlayacakdır. Veyâ akşamleyin mü’mîn olduğu hâlde, sabahleyin küfre düşecekdir; ve dînini az bir dünyâ metâı mukâbilinde satacakdır.”

(İmâm Ahmed İbn-i Hanbel, İmâm Müslim, Tirmizî, Câmiu’s-Sağîr)

Îzâh: Demek ki kıyâmet alâmetlerinden olmak üzere son zamanlarda birçok zulmetli, müthiş günler görülecektir. Beşeriyet âleminde pek fecî, muhrip hâdiseler görülecektir. Âdî bir menfâat veyâ iğfâlkâran bir söz sebebiyle dînini fedâ edenler bulunacaktır. Öyle zamanlar dînini, mukaddesâtını muhâfaza edenler pek az olacaktır. Binâenaleyh insan, o gibi korkunç günlerin zuhura geleceğini nazara alarak müsâid zamanından istifâdeye çalışmalıdır. Daha fırsat elde iken güzel amellerde bulunmalıdır. Öyle fâni bir hayat için, muvakkat bir varlık için terbiye-i dîniyesini, mukaddes vazîfelerini fedâ etmekten sakınmalıdır. Sonra dünyâda dünyâ varlığı da elden çıkacak, âhıretde de her türlü mahrûmiyetler, felâketler yüz gösterecektir. Öyle bir hâle ma’rûz kalmaktan Allâhü Teâlâ’ya sığınırız.

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 115. Hadîs-i Şerîf, Sh;89]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir