Rasûl-i Ekrem Hazretleri’nin Duâ Etme Usûlü
22 Ekim 2019
Gulüvv Helâka Sebeb Olur
16 Kasım 2019

SOHBET VE ÜLFETİN RÛHA SİRÂYETİ…

 

“Mü’minden başkasına musâhib olma, taâmını da müttakîden başkası yemesin…”

(İmâm Ahmed İbn-i Hanbel, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Câmiu’s-Sağîr)

 

İzâh: Ma’lûmdur ki, insan kime mukârin olursa ona uyar, kim ile yer içerse onunla hemhâl olur. Sohbetlerin, ülfetlerin rûh üzerinde büyük te’sîri vardır. O hâlde insan dâimâ iyi zâtlar ile hemsohbet olmayı bir ni’met bilmelidir. Aksi takdîrde ahlâk bozulur, diyânet zayıflaşır, şeref ve şân zevâle yüz tutar, hakîkî istikbâl söner gider.

«Gûned her cins ba hem cins pervaz»

«Gepûter ba gepûter, baz ba baz»

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 309. Hadîs-i Şerîf, Sh;199]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir