Kocasını Râzı Eden Kadın…
2 Ağustos 2019
“Hâlık’a İsyân Olan Husûsda Mahlûka İtâat Câiz Değildir!”
15 Ağustos 2019

AHDE RİÂYET…

 

“Şübhe yok ki, ahdin güzelliği verilen söze, yapılan mukâveleye güzelce riâyet edilmesi îmândandır.”

(Hâkim, Câmiu’s-Sağîr)

 

İzâh: Ahd, söz verme, yeminetme, mukâvele yapma, bir şeye müracaatta bulunma gibi ma’nâlara gelir. Ahde riâyet, verilen sözde durmak; güzel dînî bir terbiyenin netîcesidir, insâniyet muktezâsıdır. Bunun hilâfına hareket ise bu yüksek terbiyeden mahrûmiyetin bir alâmetidir.

Binâenaleyh gerek fertler, gerek milletler yapmış oldukları ahde riâyetkâr olmalıdırlar.

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 96. Hadîs-i Şerîf, Sh; 70]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir