Ahde Riâyet…
8 Ağustos 2019
Sâlih Tâcirler…
22 Ağustos 2019

HÂLIK’A İSYÂN OLAN HUSÛSDA MAHLÛKA İTÂAT CÂİZ DEĞİLDİR!

 

“Hâlık Teâlâ Hazretlerine karşı günâhı müstelzim olan her hangi bir husûsta mahlûka itâat etmek câiz değildir.”

(İmâm Ahmed İbn-i Hanbel, Hâkim, Câmius’s-Sağîr)

 

İzâh: Bütün insanlar, evvelâ Hâlık-ı Azîmü’ş-şân’a itâatle mükelleftirler. Bu itâatle münâfi bir emre razı olan şahıs, Allâh’ına isyân etmiş olacağından bu husûsta mâzur mes’uliyetten âzade olamaz. Artık Hakk Teâlâ Hazretlerinin kutsî emirlerine muhâlif hareketlere nâsı sevkedecek kimselerin mânevî mes’uliyeti düşünülsün!..

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 316. Hadîs-i Şerîf, Sh;201,202]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir