Söz Ve Yazıda Niyet
18 Mart 2021
Rasûl-i Zîşân’ı Rü’yet
16 Nisan 2021

KUR’ÂN-I MÜBÎN’İN ÜÇTE BİRİ

 

“(Kulhüvallâhü ehad…) Sûre-i celîlesi, Kur’ân-ı Mübîn’in üçte birine muâdildir.”

 

(İmâm Ahmed İbn-i Hanbel, Künûzü’l-Hakâik)

 

Îzâh: Kur’ân-ı Azîm’in başlıca muhteviyâtı, hükümlere, kıssalar ile zât-ı ulûhiyete mahsûs sıfatlara âittir. İşte sûre-i İhlâs ile sıfat-ı ilâhiyeyi bildirdiği cihetle Kur’ân-ı Kerîm’in sülüsüne müsâvî bulunmuştur. Resul-i Ekrem, Sallallâhu Teâlâ aleyhi ve sellem Hazretleri, eshâb-ı kirâmına hitâben: “Sizden biriniz bir gecede Kur’ân-ı Mübîn’in üçte birini okumaktan âciz kalır mı?” diye suâl buyurmuş. Eshâb-ı kirâm da: (Yâ Resûlallâh! Kur’ân-ı Mübîn’in üçte biri her gece nasıl okunabilir?) diye sormuşlar. Bunun üzerine bu hadîs-i şerîf vârid olmuştur. Demek ki, bu da bu ümmet-i merhûme hakkında bir rahmet-i ilâhiyenin tecellîsidir. Az bir emek ile çok sevâb kazanmaya vesîledir. Artık bu İhlâs sûre-i celîlesini okumaya devâm etmelidir.

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 262. Hadîs-i Şerîf, Sh;175]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir