Bir Kimsenin Hidâyetine Vesîle Olmak
5 Şubat 2021
Rahmet-i İlâhî ve Gadab-ı İlâhî
18 Şubat 2021

“AZ TEVFÎK, BİRÇOK İLİMDEN HAYIRLIDIR”

“Az bir tevfîk, birçok ilimden daha hayırlıdır.”

(Deylemî, Künûzu’l-Hakâik)

İzâh: İlmin ve hünerden bihakkın istifâde edilmesi, bir tevfîk-i ilâhî eseridir. Birçok kimseler oldukça geniş bir ilim ve ma’rifete nâil oldukları halde bundan lâyikiyle istifâde edemezler, bu bilgilerinin bir eserini vücûde getirmiş olamazlar veyâ bu bilgilerini âdî şeylere âlet etmekten çekinmezler. Böyle bir hâl ise tevfîk-i ilâhîden bir mahrûmiyet alâmetidir. Bilâkis ba’zı zâtlar vardır ki, ma’lûmâtları binnisb fazla olmadığı halde bundan istifâdeleri takdîre şâyân bir derecede bulunur. İşte bu tevfîk-i ilâhî netîcesidir. Binâenaleyh insan, dâimâ Cenâb-ı Hakk’ın tevfîkât-ı sübhâniyesine mazhâr olmayı niyâz etmelidir.

(Tevfîk refik olmayıcak fâide vermez)

(Her kim burada akla uyarsa zarar eyler)

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 263. Hadîs-i Şerîf, Sh; 175, 176]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir