“Ne Mutlu O Garîblere”
18 Eylül 2020
Kanâat Tükenmez Bir Hazînedir
9 Ekim 2020

AHLÂKI GÜZEL İNSANLARIN HAYRI

“Hayrı, ihsânı yüzleri güzel olan zâtların yanında arayınız.”

(Beyhâkî, Tirmizî, Câmiu’s-Sağîr)

İzâh: Hilkat ve tabiatleri güzel olanlar, alelekser güzel ahlâk sâhibi de bulunurlar ve herkes hakkında hayırhâh olacakları cihetle kendilerine mürâcaat edenleri memnûn etmeye çalışırlar.

Binâenaleyh lüzûmu takdîrinde bu gibi zâtlara mürâcaat etmelidir.

[500 HADÎSİ ŞERÎF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 112. Hadîs-i Şerîf, Sh: 88]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir