Kanâat Tükenmez Bir Hazînedir
9 Ekim 2020
Akıl En Büyük Ni’mettir
13 Kasım 2020

KUR’ÂN-I KERÎM’İ TİLÂVET EDEN AĞIZ TEMİZ OLMALIDIR!

 

“Ağızlarınızı misvâkla tatyîb ediniz.
Çünki ağızlar Kur’ân-ı Mübîn’in yollarıdır.”

(Beyhakî, Câmiu’s-Sağîr)

 

İzâh: Kur’ân-ı Kerîm’i tilâvet ile müşerref olan bir ağız, pek ziyâde nazîf bir halde bulunmalıdır, misvâk ise ağzın nezâfetine, ağızdaki fenâ kokuların izâlesine, dişlerdeki lekelerin giderilmesine hâdımdır ve aynı zamanda isti’mâli bir sünnet-i seniyedir. Binâenaleyh misvâke devâm etmelidir.

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 228. Hadîs-i Şerîf, Sh; 154]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir