Cum’a Gününde Bir Saat Vardır Ki…
26 Haziran 2020
Bütün Mü’minler Bir Kişi Gibidir…
10 Temmuz 2020

MUHANNES VE MÜTERECCİLEYE LA’NET

 

İbn-i Abbâs (Radıyallâhu Anhüma)’dan rivâyet edilmiştir:

«Kendilerini (giyim-kuşam ve hareketleriyle) kadınlara benzeten erkekleri ve kendilerini erkeklere benzeten kadınları evlerinizden çıkarınız, kovunuz.»

Îzâh: Kadın elbiseleri giyip kadınlar gibi süslenen ve onların konuşma ve hareketlerine kendini uyduran erkeğe «Muhannes» denilir. Kadınlardan da aynı şekilde kendilerini erkeklere benzetenlere «Mütereccile» denilir. İşte bunların her ikisine Hazreti Peygamber la’net etmiştir ve onların evlerden kovulmasını emretmiştir. Hazreti Peygamber, böyle erkek kıyâfetine bürünen Binti Gaylân adındaki bir kadını ve kadın kılığına giren Enceşe adındaki siyah bir köleyi kendi saâdethânelerinden kovmuştur.

(Ömer Zıyâüddîn Dağıstânî, Zübdetü’l Buhârî, 1314. Hadîs-i Şerîf, C: 1, Sh: 897)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir