Mü’min-i Kâmilin Velâdeti
29 Mayıs 2020
Rasûl-i Ekrem Salevâta Mukâbele Eder
12 Haziran 2020

KÜÇÜKLERE MERHAMET, BÜYÜKLERE TA’ZÎM

 

“Bizim küçüklerimize merhamet etmeyen ve bizim büyüklerimizin hakkını bilmeyen kimse bizden değildir.”

(Ebû Dâvud, Câmiu’s-Sağîr)

 

İzâh: Ma’lûmdur ki, Müslümanlık bir fazîlet, bir insâniyet dînidir. Bütün insanların birbirine hürmet ve merhamette bulunması Müslümanlıkta bir gâyedir. Bâhusûs çocuklarımızı esirgemek, onların âtisini düşünmek, onları güzel bir terbiye ile yetiştirmek bizler için bir vecîbedir. Bizden evvel dünyâya gelmiş, bizleri yetiştirmiş, bizler için birer rehber-i hareket olan büyüklerimize hürmet ve ta’zîmde bulunmamız da bizim için kutsal bir vazîfedir.

Kendi büyüklerine hürmet ve muhabbette bulunmayanlar, kendi küçüklerinden hürmet ve riâyet beklememelidirler. Bu gibi insâniyete muhâlif harekette bulunanlar cemiyet-i İslâmiye âzasından sayılmaya lâyık olamazlar.

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 437. Hadîs-i Şerîf, Sh;278, 279]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir